Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język angielski - poziom zaawansowany, profil ekonomiczny 4024-ANGEC1
Semestr letni 2020/21
Lektorat, grupa nr 7

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Język angielski - poziom zaawansowany, profil ekonomiczny 4024-ANGEC1
Zajęcia Semestr letni 2020/21 (2020L) (zakończony)
Lektorat (LEK), grupa nr 7 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca:
każdy wtorek, 13:15 - 14:50
sala B110
Budynek Dydaktyczny B - Długa 44/50 jaki jest adres?
każdy czwartek, 13:15 - 14:50
sala B110
Budynek Dydaktyczny B - Długa 44/50 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 20
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Marta Nowak
Literatura:

Podręcznik wiodący: ‘Success with Business C1 Higher’ (Dummett, Benn), 2019, National Geographic Learning

‘English for Economics in Higher Education Studies’ (Roberts), 2012, Garnet Education

Artykuły z czasopism naukowych, m.in. The Quarterly Journal of Economics, Journal of Economics, Journal of Financial Economics

Artykuły z magazynów Harvard Business Review, Financial Times, The Guardian

Wykłady z MIT, The London School of Economics, Harvard

Zakres tematów:

Semestr zimowy:

1. Umiejętności akademickie: budowanie słownictwa specjalistycznego, czytanie artykułów naukowych, efektywne robienie notatek, dokonywanie analizy i syntezy źródeł.

2. Zmieniający się rynek pracy

3. Strategie rozwoju firm

4. Komunikacja w miejscu pracy

5. Techniki sprzedaży

6. Finanse w firmie

7. Logistyka zakupu

Semestr letni:

1. Umiejętności akademickie: budowanie słownictwa specjalistycznego, przygotowanie i przeprowadzenie prezentacji akademickiej (lub webinaru), udział w debacie.

2. Zarządzanie personelem

3. Biznes a środowisko

4. Innowacyjność na rynku

5. Podróże i eventy biznesowe

6. Wybrane zagadnienia społeczno-ekonomiczne

7. Komunikacja międzykulturowa w biznesie

Metody dydaktyczne:

Obowiązuje podejście skoncentrowane na studentach i aktywnym uczestnictwie w zajęciach (action-oriented approach). Studenci często pracują w parach i grupach.

Nauczanie jest nastawione przede wszystkim na rozwój umiejętności językowych w kontekście akademickim i biznesowym. Oznacza to, że nacisk jest kładziony na mówienie, słuchanie, czytanie i pisanie, natomiast praca nad strukturami gramatycznymi jest ograniczona do niezbędnego minimum. Istotnym elementem jest jednak budowanie słownictwa specjalistycznego w czasie całego kursu.

Studenci rozwijają również takie umiejętności jak samodzielność, autodyscyplina i myślenie krytyczne.

Wszyscy studenci mają dostęp do materiałów na dysku Google Drive oraz platformy Google Classroom. Przed rozpoczęciem zajęć studenci otrzymają dokładne instrukcje pracy na Google Classroom.

Zajęcia będą prowadzone w formie synchronicznej i asynchronicznej online za pomocą Zoom przy jednoczesnym użyciu Google Drive i Classroom.

Metody i kryteria oceniania:

Studenci otrzymują oceny za:

- aktywność na zajęciach

- indywidualną pracę nad słownictwem

- esej akademicki (semestr zimowy)

- prezentację akademicką (semestr letni)

- krótkie testy gramatyczno-leksykalne (min. 2 w semestrze)

Skala ocen

99 – 100% - 5 (celujący)

93 - 98% - 5 (bardzo dobry)

87 - 92% - 4+ (dobry plus)

77 - 86% - 4 (dobry)

71 - 76% - 3+ (dostateczny plus)

60 - 70% - 3 (dostateczny)

Zgodnie z wymogami http://www.jezyki.pelnomocnik.uw.edu.pl/.

Uwagi:

Kurs na poziomie zaawansowanym (C1) dla studentów II roku Nauk Ekonomicznych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.