Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Neurotycy i przeżuwacze. Człowiek drugiej połowy XIX i początków XX wieku wobec wyzwań kultury [3001-C153LP1] Rok akademicki 2021/22
Seminarium licencjackie, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Neurotycy i przeżuwacze. Człowiek drugiej połowy XIX i początków XX wieku wobec wyzwań kultury [3001-C153LP1]
Zajęcia: Rok akademicki 2021/22 [2021] (zakończony)
Seminarium licencjackie [SEM-LIC], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 13:15 - 14:45
sala 3
Budynek Wydziału Polonistyki jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 16
Limit miejsc: 12
Zaliczenie: Zaliczenie
Prowadzący: Eliza Kącka
Literatura:

1. Eliza Orzeszkowa, Melancholicy, t. 1-2 (różne wydania; nowele wskaże prowadząca)

2. Stanisław Witkiewicz, Aleksander Gierymski, w: Monografie artystyczne, Pisma t. II, Kraków 1974 (wskazane fragmenty)

3. Stefan Żeromski, Tabu i Źródło, wydania dowolne

Dla chętnych, kontekstowo:

Wsiewołod Garszyn, Czerwony kwiat, w: Czerwony kwiat. Opowiadania, Warszawa 1958, s. 248;

Anton Czechow, Sala nr 6, w: Dzieła, t. VII, Warszawa 1958, s. 409 (lub inne edycje);

Halina Ivanickova, Kształtowanie się poglądów Stefana Żeromskiego na inteligencję w epoce "Dzienników" 1882-1891, w: Z problemów literatury polskiej XX wieku, t. 1: Młoda Polska, Warszawa 1965, s. 238

4. Wacław Nałkowski: Forpoczty ewolucji psychicznej i troglodyci, w: Maria Komornicka, Cezary Jellenta, Wacław Nałkowski, Forpoczty, Lwów 1895, lub: Jednostka i ogół, Kraków 1904, lub: Pisma społeczne, Warszawa 1951, lub: Programy i dyskusje literackie Młodej Polski, pod red. Marii Podrazy-Kwiatkowskiej, Wrocław 1977.

Stanisław Przybyszewski, Z psychologii jednostki twórczej. Chopin i Nietzsche, w: Programy i dyskusje literackie okresu Młodej Polski.

5. Gabriela Zapolska, reportaże Bal wariatek w Salpetriere i Wykład Charcota, w: Publicystyka, cz. 2, Wrocław 1959, s. 71 i 172;

Dla chętnych, kontekstowo:

Axel Munthe, Księga z San Michele, rozdział o Salpetriere,

Etienne Trillat, Historia histerii, Wrocław 1993.

6. Cesare Lombroso: Geniusz i obłąkanie, przeł. Jan W. Popławski, Warszawa 1887, lub: Warszawa 1987 i nast. (wskazane fragmenty)

7. Maria Komornicka, Biesy, Warszawa 1903 (tekst dostarczy wykładowca)

Kontekstowo: Maria Komornicka, Listy, red. Edward Boniecki, Warszawa 2011.

8. Stanisław Brzozowski, Widma moich współczesnych, Kraków 2003.

(wybrane prozy)

9. Karol Irzykowski, Dziennik, t. 1, Kraków 1998, 2001 (fragmenty wskaże i dostarczy wykładowca)

10. Tadeusz Żeleński-Boy, Mity i zgrzyty. Polemiki i recenzje Boya-Żeleńskiego, Warszawa 2016 (wybrane teksty)

11. Oskar Wilde, Dyalogi o sztuce, przedm. Adolf Nowaczyński, przekł. Maria Feldmowa, Lwów 1906 (fragmenty dostarczy wykładowca).

12. Géza Csáth, Opium, przeł. A. Górecka, E. Cygielska, W. Obiała, M. Waligórski, K. Wołosiuk, M. Sagata, R. Żmùda-Trzebiatowsczi, Warszawa 2016.

13. S. I. Witkiewicz, Morfina i Niemyte dusze, w: tenże, Nikotyna – alkohol - kokaina – peyotl - morfina - eter + appendix + Niemyte dusze, Warszawa 2016.

14. Kornel Makuszyński, Madame Hanako, w: W kalejdoskopie, Lwów 1910

Dla chętnych:

Jan August Kisielewski, O "Japończykach" w teatrze, w: Myśl teatralna Młodej Polski, Warszawa 1966, s. 294;

Jan Kott, No albo o znakach, oraz Bunraku i Kabuki, w: Kamienny potok, Londyn 1986, s. 87 i 95, lub Kraków 1991, s. 186 199.

15. M. Baszkircew, Dziennik, przeł. H. Duninówna, wstęp A. Kowalska, Warszawa 1967. (fragmenty poda i wyśle wykładowca)

16. Lektury ustalone ze studentami i rozmowy o projektach (kolejne seminaria).

Metody dydaktyczne:

Dyskusja, interpretacja i analiza źródeł, praca warsztatowa

Do uczestnictwa w zajęciach zdalnych wymagany jest komputer z działającymi kamerą i mikrofonem (zajęcia w Meet)

Metody i kryteria oceniania:

- kontrola obecności (dwie dopuszczalne nieobecności w semestrze);

- ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć oraz aktywność).

Praca licencjacka sprawdza efekty kształcenia w zakresie wiedzy i umiejętności:

- orientacji w dziedzinie, której dotyczy praca;

- poprawnego posługiwania się terminologią właściwą dla wybranego obszaru badań;

- formułowania rozwiniętej, spójnej, logicznej, poprawnej językowo wypowiedzi pisemnej;

- zbierania materiałów badawczych potrzebnych do pracy, rozpoznawania stanu badań nad podjętym zagadnieniem;

- samodzielnego selekcjonowania i analizowania zebranego materiału;

- sporządzania przypisów i bibliografii.

Dopuszczalne są dwie nieobecności w semestrze. Powyżej tej liczby (z wyłączeniem przypadków bezzwłocznie udokumentowanych) nie ma możliwości zaliczenia zajęć.

Uwagi:

Zajęcia w trybie zdalnym (jeśli tryb stacjonarny nie będzie możliwy) odbywać się będą na platformie Google Meet.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-0cee12404 (2022-08-03)