Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język angielski - poziom zaawansowany 4024-ANGOC1
Semestr zimowy 2021/22
Lektorat, grupa nr 15

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Język angielski - poziom zaawansowany 4024-ANGOC1
Zajęcia Semestr zimowy 2021/22 (2021Z) (w trakcie)
Lektorat (LEK), grupa nr 15 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca:
każdy wtorek, 9:45 - 11:15
sala 3
Budynek Szkoły Języków Obcych jaki jest adres?
każdy czwartek, 9:45 - 11:15
sala 3
Budynek Szkoły Języków Obcych jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań:
2022-01-18 09:45 : 11:15 sala 3
Budynek Szkoły Języków Obcych
2022-01-20 09:45 : 11:15 sala 3
Budynek Szkoły Języków Obcych
2022-01-25 09:45 : 11:15 sala 3
Budynek Szkoły Języków Obcych
2022-01-27 09:45 : 11:15 sala 3
Budynek Szkoły Języków Obcych
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 18
Limit miejsc: 18
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Katarzyna Michałowska
Literatura:

Podręcznik wiodący: Innovations Advanced

Podręczniki dodatkowe:

Test Your Pronunciation

A-Z Discussions Advanced

Presenting in English

Wordbuilder, The Heinemann English

Inne źródła online, takie jak: ted.com, youtube.com,

Zakres tematów:

Semestr zimowy:

Opis człowieka – choarakter, osobowość, wygląd; przysłówki, opisywanie trendów

Środowisko pracy – składanie oferty pracy, idiomy

Opis miejsca – wakacje, porównanie, miejsca w mieście

Aspekty prawne i polityka – język perswazji, wprowadzenie do pisnaia esejów

Jedzenie – dawanie instrukcji, sposoby argumentowania, mowa zależna

Kataklizmy, pogoda, sśrodowisko – zdania warunkowe, pisanie: przyczyna i skutek, emfaza (inwersja), pisanie: punkt widzenia

Zakupy, reklamacje – pisanie reklamacji, problemy związane z jakością

Relacje międzyludzkie czasowniki modalne, wyrażanie życzeń, dedukcja , rady; argumentowanie wypowiedzi

Ekoomia i finanse – style narracji, wyrażanie opinii

Semestr letni

Książki, filmy i muzyka – zdania warunkowe (2 i 3 warunek, pisanie recenzji, umawianie spotkań

Wojna i pokój – język reportażu wojennego, kolokacje związane z wojną i pokojem,

Święta – święta w różnych kulturach

Zdrowie – problemy ze zdrowiem, lekarze, etyka w medycynie, czasy perfect

Poczucie humoru – style narracji, anekdoty i żarty

Przestępczość – słownictwo i kolokacje związane z przestępczością

Sport – określanie stopnia prawdopodobieństwa,sport i gry zespołowe

Relgia i wiara – słownictwo;

Podróże i turystyka – nawyki, sposoby środków lokomocji

Skandal, tematy tabu – pytania: question tags, inwersja, język prezentacji

Metody dydaktyczne:

Zajęcia oparte są na podejściu komunikacyjnym. Dużą wagę przywiązujemy do ćwiczenia funkcji językowych, takich jak: przejmowanie inicjatywy i wymienianie się rolami, mówienie o tendencjach, przekonywanie, negocjacje, język prezentacji w obrębie czterech sprawności językowych: mówienia, czytania, pisania (w tym elementy pisania akademickiego) i rozumienia ze słuchu. Ćwiczeniu wyżej wymienionych funkcji językowych towarzyszy praca leksykalna, gramatyczna, czy praca w obrębie nauki wymowy.

Metody i kryteria oceniania:

Zgodnie z wymogami http://www.jezyki.pelnomocnik.uw.edu.pl/

Skala ocen

99 – 100% - 5 (celujący)

93 - 98% - 5 (bardzo dobry)

87 - 92% - 4+ (dobry plus)

77 - 86% - 4 (dobry)

71 - 76% - 3+ (dostateczny plus)

60 - 70% - 3 (dostateczny)

Za zaliczenie 60 godzin zajęć, czyli osiągnięcie zakładanych efektów uczenia się, student otrzymuje 2 ECTS.

Ponadto lektor określi szczegółowe zasady i kryteria zaliczania i poda je do wiadomości studentów na pierwszych zajęciach w danym roku akademickim.

W semestrze obejmującym 60 godzin zajęć (30x2 godziny) można opuścić 3 zajęcia bez usprawiedliwienia; w przypadku lektoratów o wymiarze 30 godzin w semestrze, zajęć półinternetowych oraz e-lektoratów, dopuszczalne jest opuszczenie 2 zajęć bez usprawiedliwienia w semestrze; opuszczone zajęcia należy zaliczyć zgodnie z wymaganiami prowadzącego zajęcia. Wymagania te lektor podaje do wiadomości studentów na pierwszych zajęciach.

Ocena na zaliczenie (oraz punkty ECTS) jest wpisywana do systemu USOS.

Ocenę niedostateczną można wpisać jedynie na skutek niesatysfakcjonujących wyników w nauce, potwierdzonych ocenami testu zaliczeniowego, sprawdzianów, prac domowych itp.

Student rejestruje się i wyrejestrowuje się z zajęć samodzielnie (w serwisie rejestracji żetonowej) wyłącznie podczas trwania tur rejestracji.

Uwagi:

Kurs na poziomie zaawansowanym (C1) dla studentów wszystkich Wydziałów UW. W przypadku wymogu pracy online zajęcia prowadzone będą za pomocą platformy ZOOM.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.