Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język hiszpański - poziom średnio zaawansowany 4024-HISOB1
Semestr zimowy 2021/22
Lektorat, grupa nr 5

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Język hiszpański - poziom średnio zaawansowany 4024-HISOB1
Zajęcia Semestr zimowy 2021/22 (2021Z) (zakończony)
Lektorat (LEK), grupa nr 5 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca:
każdy wtorek, 9:45 - 11:15
sala 14
Budynek Szkoły Języków Obcych jaki jest adres?
każdy czwartek, 9:45 - 11:15
sala 14
Budynek Szkoły Języków Obcych jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 20
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Urszula Wilk
Literatura:

• Podręcznik: Aula Internacional 3 (B1), Wydawnictwo Difusión (BIAŁA OKŁADKA).

• Literatura uzupełniająca:

- Aprende grámatica y vocabulario. B1. F. Castro Viúdez, P. Díaz Ballesteros, SGEL

-Arcoiris B1.1 Dorota Nieto-Kuczyńska, David Nieto-Rasiński,

- USO de la gramática española, nivel intermedio, wyd. Edelsa

- Vocabulario. Nivel medio B1, Marta Baralo Ottonello [et al.], ANAYA

- Gramática. Nivel medio B1, Concha Moreno García [et al.], ANAYA

- Competencia gramatical en Uso: B1 Carlos Romero Dueñas [et al.], Edelsa

- Gramática básica del estudiante de español, Alonso Raya, Rosario [et al.], Difusión

- Gramatyka języka hiszpańskiego z ćwiczeniami, M.Cybulska-Janczew, J.Perlin, wyd. PWN

- Tiempo para practicar los pasados. Lászlo Sándor, Edelsa

- artykuły z prasy i internetu

- materiały audiowizualne

Zakres tematów:

Zajęcia nastawione są przede wszystkim na rozwijanie ogólnych umiejętności komunikacyjnych uczestników, tak więc celem nadrzędnym jest rozwijanie słownictwa związanego z szeroko pojętą tematyką społeczno-kulturową. Skupimy się również na konstrukcjach gramatycznych właściwych poziomowi B1.

Szczegółowy dobór bloków tematycznych oparty jest na programie opracowanym przez autorów podręcznika Aula Internacional 3.

Najważniejsze zagadnienia:

- Mówienie o wspomnieniach

- Formułowanie życzeń i potrzeb

- Mówienie o gustach i upodobaniach

- Udzielanie rad

- Wyrażanie opinii i odnoszenie się do wypowiedzi innych osób

- Opowiadanie o wakacjach i doświadczeniach międzykulturowych

- Opowiadanie o książkach i filmach

- Opisywanie wyglądu i cech osobowościowych

- Mówienie o odczuciach i wrażeniach

- Wyrażanie zgody i sprzeciwu

- Mówienie o zobowiązaniach

- Stawianie warunków

- Formułowanie przypuszczeń

Metody dydaktyczne:

Zajęcia oparte będą na pracy zarówno z podręcznikiem (czytanie, słuchanie, wspólne rozwiązywanie ćwiczeń), jak i z materiałami audiowizualnymi, prasowymi itp. Zastosowane zostaną również elementy metody odwróconej klasy.

Nieodłącznym elementem kursu będą dyskusje, praca w parach/grupach oraz ćwiczenia stymulujące uczestników do formułowania indywidualnych wypowiedzi, podejmowania dialogów, a tym samym do aktywnego udziału w zajęciach.

Metody i kryteria oceniania:

Dla osiągnięcia przez studenta/studentkę zdolności językowych właściwych dla poziomu B1, niezbędna jest obecność oraz aktywność na zajęciach i systematyczna praca w domu.

-----------------

W przypadku nieobecności studenta/studentki na zajęciach, jest on/ona zobowiązany/a nadrobić braki we własnym zakresie. Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z przygotowania się do zajęć (w tym z przygotowania ewentualnej pracy domowej).

----------------

Na ocenę na zaliczenie zajęć językowych składają się następujące elementy:

- aktywność na zajęciach - 25% oceny,

- wyniki sprawdzianów, testów cząstkowych, prac domowych - 25% oceny,

- wynik testu końcowego zaliczeniowego - 50% oceny

przy czym, aby uzyskać ocenę pozytywną na zaliczenie semestru należy wykazać się osiągnięciami w odniesieniu do każdej z wyżej wymienionych kategorii (nie otrzyma zaliczenia student, który otrzyma 0% w którejś kategorii, czyli nie przejawił żadnej aktywności w jednej z nich).

Uwagi:

Kurs na poziomie średnio zaawansowanym (B1) dla studentów wszystkich Wydziałów UW.

Wymagana jest znajomość języka hiszpańskiego na poziomie A2.

W przypadku wymogu pracy online zajęcia będą prowadzone za pomocą Zoom (konieczność używania kamerki i mikrofonu) oraz Google Classroom. W takim przypadku metody i kryteria oceniania mogą ulec zmianie.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.