Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język angielski - poziom zaawansowany 4024-ANGOC1-30
Semestr zimowy 2021/22
Lektorat, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Język angielski - poziom zaawansowany 4024-ANGOC1-30
Zajęcia Semestr zimowy 2021/22 (2021Z) (w trakcie)
Lektorat (LEK), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy wtorek, 13:15 - 14:45
sala 3
Budynek Szkoły Języków Obcych jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań:
2022-01-18 13:15 : 14:45 sala 3
Budynek Szkoły Języków Obcych
2022-01-25 13:15 : 14:45 sala 3
Budynek Szkoły Języków Obcych
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 18
Limit miejsc: 18
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Katarzyna Michałowska
Literatura:

OUTCOMES Advanced

Wordbuilder, The Heinemann English

A-Z Discussions

Test Your Vocabulary

Test Your Pronunciation

Ideas and Issues

Zakres tematów:

Semestr zimowy:

1. Miasta - czasy perfect

2. Relacje międzyludzkie - nawyki i przyzwyczajenia

3. Kultura i tożsamość - zdania rozszczepione

4. Polityka - zdania warunkowe

5. Wychodzenie i pozostawanie w domu - grupy nominalne

Semestr letni:

1. Konflikty - wyrażanie życzeń

2. Nauka - strona bierna

3. Wychowanie a natura - czasowniki posiłkowe

4. Praca - czasy ciągłe

5. Zdrowie i choroba - czasowniki modalne

Metody dydaktyczne:

Zajęcia oparte są na podejściu komunikacyjnym. Dużą wagę przywiązujemy do ćwiczenia funkcji językowych, takich jak: przejmowanie inicjatywy i wymienianie się rolami, mówienie o tendencjach, przekonywanie, negocjacje, język prezentacji w obrębie czterech sprawności językowych: mówienia, czytania, pisania (w tym elementy pisania akademickiego) i rozumienia ze słuchu. Ćwiczeniu wyżej wymienionych funkcji językowych towarzyszy praca leksykalna, gramatyczna, czy praca w obrębie nauki wymowy.

Metody i kryteria oceniania:

Zgodnie z wymogami http://www.jezyki.pelnomocnik.uw.edu.pl/

Skala ocen

99 – 100% - 5 (celujący)

93 - 98% - 5 (bardzo dobry)

87 - 92% - 4+ (dobry plus)

77 - 86% - 4 (dobry)

71 - 76% - 3+ (dostateczny plus)

60 - 70% - 3 (dostateczny)

Za zaliczenie 60 godzin zajęć, czyli osiągnięcie zakładanych efektów uczenia się, student otrzymuje 2 ECTS.

Ponadto lektor określi szczegółowe zasady i kryteria zaliczania i poda je do wiadomości studentów na pierwszych zajęciach w danym roku akademickim.

W semestrze obejmującym 60 godzin zajęć (30x2 godziny) można opuścić 3 zajęcia bez usprawiedliwienia; w przypadku lektoratów o wymiarze 30 godzin w semestrze, zajęć półinternetowych oraz e-lektoratów, dopuszczalne jest opuszczenie 2 zajęć bez usprawiedliwienia w semestrze; opuszczone zajęcia należy zaliczyć zgodnie z wymaganiami prowadzącego zajęcia. Wymagania te lektor podaje do wiadomości studentów na pierwszych zajęciach.

Ocena na zaliczenie (oraz punkty ECTS) jest wpisywana do systemu USOS.

Ocenę niedostateczną można wpisać jedynie na skutek niesatysfakcjonujących wyników w nauce, potwierdzonych ocenami testu zaliczeniowego, sprawdzianów, prac domowych itp.

Student rejestruje się i wyrejestrowuje się z zajęć samodzielnie (w serwisie rejestracji żetonowej) wyłącznie podczas trwania tur rejestracji.

Uwagi:

Kurs 30h na poziomie zaawansowanym (C1) dla studentów wszystkich Wydziałów UW. W przypadku konieczności pracy zdalnej zajęcia prowadzone będą za pomocą platformy ZOOM.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.