Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język angielski - poziom zaawansowany, kurs 30h 4024-ANGOC1-30
Semestr zimowy 2021/22
Lektorat, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Język angielski - poziom zaawansowany, kurs 30h 4024-ANGOC1-30
Zajęcia Semestr zimowy 2021/22 (2021Z) (zakończony)
Lektorat (LEK), grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy piątek, 11:30 - 13:00
sala 34
Budynek Szkoły Języków Obcych jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 20
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Krzysztof Zabłocki
Literatura:

OPIS DOTYCZY OBU SEMESTRÓW: LETNIEGO I ZIMOWEGO.

Podręcznik wiodący: Hugh Dellar, Andrew Walkley: Outcomes Advanced (National Geographic Learning)

albo

Paul Dummet: Life Advanced (National Geographic Learning)

(do ustalenia na początku semestru zimowego)

Literatura uzupełniająca i dodatkowe materiały przygotowane w postaci handoutów przez prowadzącego

artykuły z prasy/pism (The Guardian, The Economist, inne), szkice, eseje (fragmenty), teksty literackie ew. kilka słynnych wierszy i interesujących językowo tekstów piosenek.

TAKŻE KRÓTKIE WYKŁADY, KOMENTARZE, WYWIADY, ROZMOWY (SŁYNNE POSTACI NAUKI I KULTURY) - Ted Talks, you tube, etc.

Zakres tematów:

Opis dotyczy obu semestrów: zimowego i letniego

JEST TO RAMOWA TEMATYKA ZAJĘĆ: JEST CZĘŚCIOWO POWIĄZANA Z PODRĘCZNIKIEM, ALE MOŻE ULEGAĆ MODYFIKACJOM ZALEŻNIE OD ZAINTERESOWAŃ STUDENTÓW I OKOLICZNOŚCI, TAKICH JAK np. WYDARZENIA SPOŁECZNO-KULTURALNE. NACISK NA AKTUALNE, INTERESUJĄCE STUDENTÓW TREŚCI (tzw. CONTENT BIAS).

Różne aspekty życia i kultury Wielkiej Brytanii i USA

film, teatr

telewizja, media

prasa: dzienniki i pisma

literatura (fragmenty literackie, wybrane wiersze)

sztuka, estetyka współczesności, kategorie kiczu i campu

"angielskość, amerykańskość" - swoiste cechy i klimaty

warianty języka, slang, obyczaje, styl życia

instytucje brytyjskie i amerykańskie

brytyjski/amerykański system edukacyjny

słynne miejsca, zabytki

polityka i politycy

"kontrowersyjne" tematy współczesności: granice wolności, swoboda wypowiedzi - czy są jej granice

religia

zagadnienia gender/queer; mniejszości seksualne/związki partnerskie

inne interesujące grupę tematy

Metody dydaktyczne:

podejście komunikacyjne, "eklektyczne", zadaniowe; akcent na interesującą tematykę

praca w parach/grupach, praca z tekstem, dyskusje, prezentacje

AKCENT NA KONWERSACJĘ, DYSKUSJE NA TEMATY NAWET NIEKIEDY KONTROWERSYJNE (ALE PROWADZONE W SPOSÓB DLA WSZYSTKICH PRZYJAZNY ! ☺ )

[W/g niedawnych rekomendacji komisji powołanej przy University of Chicago, uniwersytet jest właściwym miejscem do nabywania umiejętności przyjaznej wymiany poglądów]

Metody i kryteria oceniania:

1.Aktywność na zajęciach

2.Prezentacje

3.Testy

Uwagi:

Kurs 30h na poziomie zaawansowanym (C1) dla studentów wszystkich Wydziałów UW, zainteresowanych zwłaszcza tematyką humanistyczną, a także zagadnieniami społeczno-politycznymi.

W przypadku wymogu pracy online zajęcia będą prowadzone za pomocą platform ZOOM i GOOGLE MEET

Profil ogólny. Nacisk na pracę z tekstami o tematyce społeczno-politycznej i kulturalno-literackiej i techniki egzaminacyjne, A TAKŻE NA KONWERSACJĘ I DYSKUSJE. Dodatkowe materiały: artykuły, fragmenty literackie, wiersze. W każdym z semestrów przewidziany jest pokaz filmu z artystycznego mainstreamu, a zarazem tzw. "kontrowersyjnego" oraz jego językowo-kulturowa "obudowa". Dyskusje na tematy społeczno-kulturowe; w tym m.in. o kategoriach gender, queer, camp. Analizy translatorskie.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.