Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauka o państwie i prawie [4100-1SNOPPO] Semestr zimowy 2021/22
Konwersatorium, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Nauka o państwie i prawie [4100-1SNOPPO]
Zajęcia: Semestr zimowy 2021/22 [2021Z] (zakończony)
Konwersatorium [KON], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy piątek, 13:15 - 14:45
sala 217
Budynek Dydaktyczny "Ksawerów" - Niepodległości 22 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 21
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Michał Szczegielniak
Literatura:

WINCZOREK P., Wstęp do nauki o państwie, Warszawa 2000, 2005, 2011

ZIELIŃSKI E., Nauka o państwie i polityce, Warszawa 2006.

SZMULIK B., ŻMIGRODZKI M. (red.), Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce, Lublin 2003, 2007.

HEYWOOD A., Politologia, Warszawa 2010

Zakres tematów:

1. Zajęcia wprowadzające. Istota przedmiotu

2. Geneza i istota państwa

3. Elementy definicji państwa

4. Forma państwa

5. Reżim demokratyczny

6. Reżimy niedemokratyczne

7. Cele, funkcje i zadania państwa

8. Władza polityczna i państwowa

9. Zmiana w dziejach państwa

10. Państwo a naród – wzajemne relacje

11. Administracja publiczna w systemie politycznym

12. Państwo a wojna i pokój

13. Podsumowanie zajęć. Kolokwium

Metody dydaktyczne:

Metody podawcze: pogadanka, prezentacja multimedialna.

Metody aktywizujące studentów: dyskusja akademicka, praca z tekstem - analiza krytyczna treści, wykonywanie zadań pisemnych.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

- obecność i aktywność na zajęciach (20% oceny końcowej),

- wykonywanie zadań domowych (20% oceny końcowej),

- test pisemny zawierający pytanie otwarte oraz zamknięte (60% oceny końcowej).

Uwagi:

grupa II

Zajęcia będą odbywały się stacjonarnie, chyba że nie pozwoli na to panująca sytuacja epidemiologiczna. W takim przypadku zajęcia będą prowadzone synchronicznie za pomocą Google Meet w terminach zgodnych z planem zajęć dostępnym na stronie CKNJOIEE.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)