Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język angielski - poziom ponad średnio-zaawansowany, studia zaoczne 4024-ANGOB2-20-Z
Semestr zimowy 2021/22
Lektorat, grupa nr 4

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Język angielski - poziom ponad średnio-zaawansowany, studia zaoczne 4024-ANGOB2-20-Z
Zajęcia Semestr zimowy 2021/22 (2021Z) (zakończony)
Lektorat (LEK), grupa nr 4 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
wielokrotnie, niedziela (niestandardowa częstotliwość), 13:15 - 15:25
(sala nieznana)
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 1
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Maria Woźniak
Literatura:

New English File,Upper-intermediate, Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig,Oxford.

Global Issues, Ricardo Sampedro,Susan Hillyard,Oxford.

Instant Grammar Lessons, Alan Battersby,Heinle

Destination B2

Zakres tematów:

1.Przedstawianie się.Zadawanie pytań. Przegląd głównych czasów gramatycznych.

2. Osobowość. czasowniki posiłkowe.

3. Zagadnienia zdrowotne. Utrzymanie zdrowie i leczenie.Czas Present Perfect.

4. Pisanie listów prywatnych i oficjalnych.

5. Moda i stereotypy.

6.Sposoby podróżowania.Podróże lotnicze.

7. Omawianie ulubionych miejsc spędzania wakacji letnich i zimowych.Porównania.

8. Prezentacje w oparciu o przeczytane lektury w języku angielskim.(dla chętnych)

Metody dydaktyczne:

Metoda eklektyczna, z naciskiem na poszerzanie słownictwa oraz poprawność komunikacji ustnej i pisemnej.

Metody i kryteria oceniania:

► LEKTORATY TRADYCYJNE (zajęcia odbywające się wyłącznie w klasie)

Na ocenę na zaliczenie zajęć językowych składają się następujące elementy: aktywność na zajęciach: 25% oceny, wyniki sprawdzianów, testów cząstkowych, prac domowych: 25% oceny, wynik testu końcowego: 50% oceny. Aby uzyskać ocenę pozytywną należy wykazać się osiągnięciami w odniesieniu do każdej z wyżej wymienionych kategorii (nie otrzyma zaliczenia student, który otrzyma 0% w którejkolwiek kategorii).

Skala ocen

99 – 100% 5! (celujący)

93 – 98% 5 (bardzo dobry)

87 – 92% 4+ (dobry plus)

77 – 86% 4 (dobry)

71 – 76% 3+ (dostateczny plus)

60 – 70% 3 (dostateczny)

Uwagi:

Kurs 20h na poziomie ponad średnio-zaawansowanym (B2) dla studentów II roku studiów niestacjonarnych WDiB - architektura przestrzeni informacyjnych. Terminy zjazdów: I - 24.X.2021, II - 7.XI.2021, III - 21.XI.2021, IV - 5.XII.2021, V - 19.XII.2021, VI - 16.I.2022, VII - 30.I.2022

Niedziela 13.15 - 15.25

Zajęcia zdalne

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.