Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teksty literatury współczesnej - analiza kontekstowa [3001-11B1TW] Semestr zimowy 2022/23
Ćwiczenia, grupa nr 3

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Teksty literatury współczesnej - analiza kontekstowa [3001-11B1TW]
Zajęcia: Semestr zimowy 2022/23 [2022Z] (w trakcie)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 9:45 - 11:15
sala 17
Budynek Wydziału Polonistyki jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2022-12-06 09:45 : 11:15 sala 17
Budynek Wydziału Polonistyki
2022-12-13 09:45 : 11:15 sala 17
Budynek Wydziału Polonistyki
2022-12-20 09:45 : 11:15 sala 17
Budynek Wydziału Polonistyki
2023-01-10 09:45 : 11:15 sala 17
Budynek Wydziału Polonistyki
2023-01-17 09:45 : 11:15 sala 17
Budynek Wydziału Polonistyki
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 8
Limit miejsc: 10
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Żaneta Nalewajk-Turecka
Literatura:

I) Problematyka kontekstu. Porównawcza analiza kontekstowa jako metoda. Typologie kontekstów.

1) H. Markiewicz, Zakres i podział literaturoznawstwa porównawczego, [w:] Nowe przekroje i zbliżenia. Rozprawy i szkice z wiedzy o literaturze, Warszawa 1976, s. 5-19.

2) Ż. Nalewajk, Problematyka kontekstów i metod badań w komparatystyce, "Tekstualia" 2012, nr 4 (31), s. 51-65.

II) Wyznaczniki kontekstu w tekście literackim

1) R. Nycz, Intertekstualność i jej zakresy: teksty, gatunki, światy [w:] idem, Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze, Warszawa 1995.

2) J. Bartmiński, Kontekst założony, historyczny czy kreowany [w:] Polska genologia lingwistyczna, pod. red. D. Ostaszewskiej i R. Cudaka, Warszawa 2008.

III) Filozoficzne konteksty literatury (gatunkowe, międzynarodowe, międzyepokowe): poezja transcendentalna

Literatura:

Szymborska i Platon

a) W. Szymborska, wiersze m.in: Wszystko, Platon, czyli dlaczego [w:] eadem, Chwila, Kraków 2002.

Kontekst:

a) Platon, Państwo, Platon, Ion, Gorgiasz [różne wydania]

Opracowanie:

a) E. Kasperski, Współczesny neotranscendentalizm? (Wisława Szymborska: Platon, czyli dlaczego?) [w:] Komparatystyka dzisiaj, t. 2, Interpretacje, pod red. E. Kasperskiego i E. Szczęsnej, Warszawa 2011.

IV. Konteksty literacko-filozoficzne I (gatunkowe, międzynarodowe, międzyepokowe): farsa

Literatura:

Leszek Kołakowski, System księdza Jensena, albo Wejście i wyjście. Farsa w 2 aktach naśladowana z różnych autorów, nieoryginalna. Polemika optymistyczna z Beckettem, [w:] Leszek Kołakowski, Pochwała niekonsekwencji. Pisma rozproszone z lat 1955–1968. Przedm., wybór, oprac. Z. Mentze l. T. 3. Warszawa 1989, s. 115–135.

Konteksty:

G.W. Leibniz, Teodycea. O dobroci Boga, wolności człowieka i pochodzeniu zła, przeł. M. Frankiewicz, J. Kopania, Warszawa 2001.

S. Beckett, Czekając na Godota, przeł. A. Libera [dowolne wydanie]

Opracowania:

Ż. Nalewajk, Leszka Kołakowskiego eksperymenty z Beckettem, „Pamiętnik Literacki” 2017, nr 4.

V) Konteksty literacko-filozoficzne II (gatunkowe, międzynarodowe, międzyepokowe). baśń

1) L. Kołakowski, 13 bajek z królestwa Lailonii dla dużych i małych, Warszawa 2010

Opracowanie

2) J. Sławiński, Wypowiedź literacka a wypowiedź filozoficzna. Trzy kwestie i jedna ponadto [w:] idem, Prace wybrane, t. IV, Próby teoretycznoliterackie, Kraków 2000.

3) Ż. Nalewajk, Literatura – literaturoznawstwo – filozofia. Problemy relacji, języków, komunikacji, [w:] „Tekstualia” 2007, nr 3 (10).

VI) Konteksty literacko-filozoficzne III (gatunkowe, międzynarodowe, międzyepokowe): powiastka filozoficzna

Literatura:

1) S. Themerson, Przygody Pędrka Wyrzutka, Warszawa 2010.

Kontekst

2) Voltaire, Kandyd, czyli optymizm, Warszawa 1961.

Opracowanie

3) A. Grobler, Filozoficzne przygody Pędrka Wyrzutka, [w:] Filozofia i literatura. Antologia tekstów, pod red. A. Gołąb, Warszawa 2011.

VII) Konteksty literacko-filozoficzne IV (gatunkowe, międzynarodowe, międzyepokowe): esej

Literatura:

1) B. Miciński, Dyliżans filozoficzny, [w:] B. Miciński, Podróże do piekieł i inne eseje, Kraków 1994.

Kontekst:

2) James W. Manns and Edward H. Madden, Victor Cousin: Commonsense and the Absolute, The Review of Metaphysics 1990, t. 43, nr 3.

Opracowanie:

Ż. Nalewajk, W stronę wyobraźni pojęciowej. Eseistyka filozoficzna Bolesława Micińskiego, [w:] Dwudziestolecie 1918–1939. Odkrycia. Fascynacje. Zaprzeczenia, red. Andrzej Stanisław Kowalczyk, Tomasz Wójcik i Aandrzej Zieniewicz, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2010, s. 174–188.

VIII) Konteksty literacko-filozoficzne V (gatunkowe, międzynarodowe): powieść filozoficzna

Literatura:

1) W. Gombrowicz, Kosmos, Kraków .2012

Kontekst:

2) W. Gombrowicz, Dziennik 1961–1969, Kraków 2004, s. 282-283 (i inne passusy na temat egzystencjalizmu)

3) L. Kołakowski, Filozofia egzystencji i porażka egzystencji, w: Filozofia egzystencjalna, red. L. Kołakowski, K. Pomian, PWN Warszawa 1965

Opracowanie:

3) A. Iskra-Paczkowska, Egzystencjalizm: między filozofią a literaturą, [w:] Filozofia w literaturze. Literatura w filozofii, pod red. naukową A. Iskry-Paczkowskiej, S. Gałkowskiego, M. Stanisza, Rzeszów 2013.

IX) Konteksty literacko-filozoficzne VI (gatunkowe, międzynarodowe, międzyepokowe): aforyzm

Literatura:

1. S.J. Lec, Myśli nieuczesane, Warszawa 2017.

Kontekst:

2. J. Trzynadlowski, Małe formy literackie, Wrocław 1977.

3. Edward Kasperski, W stronę poetyki paradoksu i absurdu, [w:] Słupskie Prace Filologiczne. Seria Filologia Polska 2004, nr 3, 15-30

Opracowanie:

4. P. Okołowski. Dwieście tez z filozofii Leca, „Edukacja filozoficzna” 2016, numer specjalny; online: http://www.edukacja-filozoficzna.uw.edu.pl/index_pliki/efspec/16.%20Okołowski.pdf

X. Konteksty literacko-filozoficzne VI (gatunkowe, międzynarodowe, międzyepokowe): fragment

Literatura:

1) T. Różewicz, zawsze fragment, Wrocław 1996.

Kontekst:

2) Novalis, Uczniowie z Sais. Proza filozoficzna – studia – fragmenty, tłum. J. Prokopiuk, Warszawa 1984.

Opracowanie:

3) T. Wójcik, Fragment: poetyka i światopogląd, „Tekstualia” 2005, nr 2.

XI. Filozoficzne konteksty literatury (gatunkowe, transkontynentalne, międzyepokowe): traktat

Literatura:

1) J. Kolář, Mistrz Sun o sztuce poetyckiej [w:] J. Kolář,, Sposób użycia i inne wiersze, tłum. L. Engelking, Wrocław 2010.

Konteksty:

2) Tzu Sun, Sun Pin, O sztuce wojny, Gliwice 2013.

3) Wybrane ars poeticae.

Opracowanie:

L. Engelking, Posłowie [w:] J. Kolář,, Sposób użycia i inne wiersze, tłum. L. Engelking, Wrocław 2010.

XII. Konteksty filozoficzno-literackie (strategie i style filozofowania): poetyka melancholii

Literatura:

1) M. Bieńczyk, Melancholia. O tych co nigdy nie odnajdą straty, Warszawa 2000.

Kontekst:

2) R. Burton, Anatomia melancholii, przeł. T. Sławek, "Literatura na Świecie" 1995, nr 3 (284).

Opracowanie:

3) T. Sławek: Saturniczny pątnik. Robert Burton i jego Anatomia melancholii, "Literatura na Świecie" 1995, nr 3 (284).

4) Występne rozważania o szaleństwie. O terapii przez sztukę, melancholii oraz ponowoczesnych dyskursach szaleństwa. Wywiad z Michałem Pawłem Markowskim (rozmawiają Ż. Nalewajk i K. Krowiranda), "Literacje" 2004 z. 4-5.

XIII. Konteksty literacko-filozoficzne (strategie i style filozofowania): dyskurs i parabola

Literatura:

1) W. Gombrowicz, Dziennik 1953-1969 (3 tomy), Kraków 2004 (passusy związane z filozofią)

Kontekst i opracowanie:

2) K. Michalski, Dyskurs, apokryf, parabola. Strategie filozofowania w prozie współczesnej, Gdańsk 2003 [rozdz. na temat dyskursu i paraboli].

XIV Konteksty literacko-filozoficzne (strategie i style filozofowania): apokryf

Literatura:

1) B. Schulz, Traktat o manekinach albo Wtóra Księga Rodzaju, Traktat o manekinach ciąg dalszy, Traktat o manekinach dokończenie, [w:] B. Schulz, Opowiadania. Wybór esejów i listów, oprac. J. Jarzębski, Warszawa 1998.

Kontekst i opracowanie:

2) K. Michalski, Dyskurs, apokryf, parabola. Strategie filozofowania w prozie współczesnej, Gdańsk 2003 [rozdz. na temat apokryfu].

XV. Podsumowanie

Zakres tematów:

1) Problematyka kontekstu. Porównawcza analiza kontekstowa jako metoda. Typologie kontekstów.

I) Problematyka kontekstu. Porównawcza analiza kontekstowa jako metoda. Typologie kontekstów.

II) Wyznaczniki kontekstu w tekście literackim

III) Filozoficzne konteksty literatury (gatunkowe, międzynarodowe, międzyepokowe): poezja transcendentalna

IV. Konteksty literacko-filozoficzne I (gatunkowe, międzynarodowe, międzyepokowe): farsa

V) Konteksty literacko-filozoficzne II (gatunkowe, międzynarodowe, międzyepokowe). baśń

VI) Konteksty literacko-filozoficzne III (gatunkowe, międzynarodowe, międzyepokowe): powiastka filozoficzna

VII) Konteksty literacko-filozoficzne IV (gatunkowe, międzynarodowe, międzyepokowe): esej

VIII) Konteksty literacko-filozoficzne V (gatunkowe, międzynarodowe): powieść filozoficzna

IX) Konteksty literacko-filozoficzne VI (gatunkowe, międzynarodowe, międzyepokowe): aforyzm

X. Konteksty literacko-filozoficzne VI (gatunkowe, międzynarodowe, międzyepokowe): fragment

XI. Filozoficzne konteksty literatury (gatunkowe, transkontynentalne, międzyepokowe): traktat

XII. Konteksty filozoficzno-literackie (strategie i style filozofowania): poetyka melancholii

XIII. Konteksty literacko-filozoficzne (strategie i style filozofowania): dyskurs i parabola

XIV Konteksty literacko-filozoficzne (strategie i style filozofowania): apokryf

XV. Podsumowanie

Metody i kryteria oceniania:

- dyskusja

- case studies

- elementy metody podającej

Uwagi:

prowadząca: dr hab. Żaneta Nalewajk-Turecka

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-e459be735 (2022-11-16)