Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Poetyka i analiza dzieła literackiego [3001-11A1PA] Rok akademicki 2022/23
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Poetyka i analiza dzieła literackiego [3001-11A1PA]
Zajęcia: Rok akademicki 2022/23 [2022] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 15:00 - 16:30
sala 26
Budynek Wydziału Polonistyki jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 23
Limit miejsc: 28
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Przemysław Pietrzak, Anna Piniewska
Literatura:

Listę lektur z podstawowej części sylabusa (a więc obowiązkowej do egzaminu i uzupełniającej) chciałbym wzbogacić o kilka rozpraw dodatkowych:

Dorota Urbańska, "Wiersz wolny. Próba charakterystyki systemowej", Warszawa 1995.

Beda Alleman, "O ironii jako kategorii literackiej", w: "Pamiętnik Literacki" 1986, z. 1

Mieczysław Porębski, "Czy metaforę można zobaczyć?", w: "Teksty" 1980, z. 6

Zakres tematów:

Ze względu na wprowadzenie od roku akademickiego 2017/18 wykładu z poetyki ćwiczenia będą miały charakter przede wszystkim analityczny i praktyczny. Wiedzę teoretyczną student zdobywa na wykładzie.

I. Pojęcie wiersza (obok pojęcia prozy, a także liryki i poezji),

II. Wprowadzenie do systemów wersyfikacyjnych. Sylabizm (wiersz „W mojej ojczyźnie” Czesława Miłosza)

III. Sylabotonizm (wiersze „Czemu nie w chórze” C. K. Norwida),

IV. Tonizm (wybrane przykłady z J. Czechowicza),

V. Nienumeryczne systemy wersyfikacyjne. Wiersz składniowy i antyskładniowy (wybrane fragmenty z utworów Wisławy Szymborskiej, Stanisława Barańczaka, Juliana Przybosia, rozbudowana analiza wiersza "Podłogo błogosław" Mirona Białoszewskiego).

VI. Metafora – teorie, odmiany, zastosowanie w literaturze (Z. Herbert, "Ciernie i róże")

VII. Ironia - teorie, odmiany, zastosowanie w literaturze (różne historyczne odmiany ironii od Platona, przez Słowackiego po Szymborską; analiza powieści "Blady ogień" Vladimira Nabokov).

VIII. Symbol w rozumieniu klasycznym a symbolizm w literaturze przełomu XIX i XX wieku (A. Strindberg „Do Damaszku”).

IX. Michaiła Bachtina stylistyka powieści. Wielojęzyczność i dialogowość w rozumieniu Bachtinowskim (wybrane przykłady z prozy polskiej i obcej różnych epok),

X. Stylizacja i jej odmiany. Parodia i pastisz (J. Tuwim, „Jak Bolesław Leśmian napisałby wiersz ‘Wlazł kotek na płotek’” oraz T. Różewicz, "Totentanz").

XI. Genologia dawniej i dziś – podstawowe zagadnienia.

XII. Porównanie klasycznej (Arystotelesowskiej i z klasycystycznych poetyk) perspektywy gatunku z hermeneutyczną i lingwistyczną (ilustracja literacka: T. Różewicz, "Recycling. Cz. II: Mięso").

XIII. Krzyżowanie się gatunków literackich, językowych i kulturowych w tekście literackim.

XIV. Fabuła i sjużet (I. Bunin, „Lekki oddech”).

XV. Relacje osobowe w literaturze (O. Tokarczuk, „Podmiot”).

XVI. Wprowadzenie do teorii form narracyjnych (na podstawie krótkich fragmentów z literatury obcej – J. Austen, V. Woolf, M. Atwood, H. Stendhal, H. Balzac, G. Flaubert).

XVII. Pozycja narratora – przekształcenia powieści realistycznej (na podstawie krótkich fragmentów z literatury polskiej – E. Orzeszkowa, B. Prus, S. Żeromski).

XVIII. Mimetyzm formalny (W. Myśliwski, Ostatnie rozdanie (fragmenty).

XIX. Techniki strumienia świadomości (J. Andrzejewski, „Bramy raju”).

XX. Czas i przestrzeń w literaturze (S. Chutnik, „W krainie czarów”, J. Cortazar „Babie lato”).

XXI. Postać literacka (A. Baricco, „Jedwab”).

XXII. Teoria fabuły tragicznej Arystotelesa (Sofokles, „Król Edyp”).

XXIII. Teoria fabuły bajkowej u Władimira Proppa jako fundatora tradycji badań narratologicznych (J.K. Rowling, „Harry Potter i kamień filozoficzny”).

XXIV. Żywoty dramatu i metateatralność (L. Pirandello, „Sześć postaci…”).

XXV. Podmiot dramatyczny i didaskalia w dramacie (T. Różewicz, „Akt przerywany”).

XXVI. O dramacie współczesnym (M. Drab, „Słabi”).

Metody dydaktyczne:

Zajęcia prowadzone są metodą dyskusji nad artykułem naukowym, dla którego ilustrację, a czasami swoistą antytezę stanowią wskazane teksty literackie. W miarę rozwoju wiedzy studenta prowadzący zachęca do bardziej krytycznego spojrzenia i konfrontacji teoretycznych diagnoz, założeń i projektów z praktyką literacką (twórczą i czytelniczą).

Metody i kryteria oceniania:

Każdy semestr zaliczany jest osobno na ocenę. Podstawą oceny jest praca semestralna polegająca na analizie wskazanego tekstu: wierszowego (semestr zimowy) i prozatorskiego bądź dramatycznego (semestr letni). Oprócz tego studenci napiszę też dwa sprawdziany o charakterze teoretycznym. Dopuszczalne są dwie nieobecności w semestrze.

Zgoda z zarządzeniem dziekańskim każda nieobecność nadwymiarowa wymaga usprawiedliwienia. W przeciwnym razie może to poskutkować skreśleniem z listy studentów.

Uwagi:

Pietrzak Przemysław (32h)/Piniewska Anna (28h)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)