Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Poetyka i analiza dzieła literackiego [3001-11A1PA] Rok akademicki 2022/23
Ćwiczenia, grupa nr 10

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Poetyka i analiza dzieła literackiego [3001-11A1PA]
Zajęcia: Rok akademicki 2022/23 [2022] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 10 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 9:45 - 11:15
sala 8
Budynek Wydziału Polonistyki jaki jest adres?
każda środa, 9:45 - 11:15
sala 121
Budynek Kupców - Oboźna 8 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 28
Limit miejsc: 28
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Joanna Jeziorska-Haładyj, Monika Kopcik, Piotr Sidorowicz
Literatura:

Teksty teoretyczne pochodzą z listy lektur egzaminacyjnych. Utwory literackie potrzebne do ćwiczeń będą wskazywane na bieżąco.

Zakres tematów:

I Wprowadzenie (poetyka a inne dyscypliny literaturoznawstwa, granice literatury, problem literackości)

II Wersologia (wiersza a proza, podstawowa terminologia wersologiczna, polskie systemy wiersza w układzie historycznym)

III Stylistyka (tropy, figury, problem stylizacji, parodii, pastiszu,)

IV Narratologia (relacje osobowe w literackiej komunikacji, fabuła a sjużet, typy narracji, narracyjne sposoby przedstawiania świadomości postaci, diegesis/mimesis, świat przedstawiony - postać literacka, czas, przestrzeń.

V Podstawy genologii

VI Dramatologia

Metody dydaktyczne:

Dyskusja nad tekstami literackimi i teoretycznymi.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlegają:

- obecność i aktywność na zajęciach, udział w dyskusji

- test z wersologii (semestr I)

- praca semestralna - analiza wiersza (semestr I)

- praca semestralna - analiza opowiadania (semestr II)

- możliwe inne krótkie prace pisemne

Dopuszczalne są dwie nieobecności w semestrze.

Uwagi:

Jeziorska-Haładyj Joanna (15h), Kopcik Monika (15h), Sidorowicz Piotr (30h)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-8dd87d441 (2023-12-07)