Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Poetyka i analiza dzieła literackiego [3001-11A1PA] Rok akademicki 2022/23
Ćwiczenia, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Poetyka i analiza dzieła literackiego [3001-11A1PA]
Zajęcia: Rok akademicki 2022/23 [2022] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 11:30 - 13:00
sala 7
Budynek Wydziału Polonistyki jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 30
Limit miejsc: 28
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Witold Sadowski
Literatura:

Teksty teoretyczne pochodzą z listy lektur egzaminacyjnych. Utwory literackie potrzebne do ćwiczeń będą wskazywane na bieżąco.

Zakres tematów:

Wersologia (m.in. systemy wiersza polskiego w układzie historycznym i typologicznym; terminologia opisu wiersza; techniki analizy wiersza; teoria wiersza wg Marii Dłuskiej; granice wiersza numerycznego wiersza nienumerycznego i prozy; problem wiersza wolnego) i teoria liryki (m.in. terminologia opisu liryki, typowe dla liryki gatunki, tropy i figury retoryczne).

Dramatologia (m.in. teoria tragedii wg Arystotelesa; dramat a teatr; terminologia opisu dramatu; techniki analizy dramatu; podmiot dramatyczny; monolog i dialog; granice dramatu w relacji do liryki i epiki);

Stylistyka (m.in. słowo dialogowe wg Michaiła Bachtina, stylizacja - pastisz - parodia - ironia)

Narratologia (m.in. relacje osobowe w komunikacji literackiej; terminologia opisu dzieła narracyjnego i fabularnego; techniki analizy prozy; czas - przestrzeń - czasoprzestrzeń; morfologia bajki wg Władimira Proppa; typowe formy narracyjne; punkt widzenia i perspektywa);

Genologia (m.in. gatunek a sytuacja komunikacyjna; archaika gatunkowa; gatunki literackie w ujęciu diachronicznym i synchronicznym; gatunki literackie w kulturze współczesnej).

Metody dydaktyczne:

Na każde zajęcia studenci będą proszeni o lekturę wskazanego fragmentu podręcznika, wybranych haseł słownikowych, utworu literackiego lub artykułu naukowego. Lista lektur zostanie podzielona na kilka części, z których pierwsza będzie podana studentom na pierwszych zajęciach, a kolejne - sukcesywnie, w sposób dostosowany do przebiegu zajęć.

Na ćwiczeniach dyskusja nad problemami teoretycznymi przeplatać się będzie ze wspólną analizą utworów literackich. Co najmniej dwa spotkania zostaną też poświęcone nauce identyfikacji systemów wiersza numerycznego.

W razie przejścia Uniwersytetu na naukę zdalną, ćwiczenia będą się odbywały na platformie ZOOM lub Google Meet. Login i hasło Studenci otrzymają mailowo na adres podany w USOS-ie.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest pozytywna ocena z dwóch prac semestralnych, zaliczenie kolokwium z wersyfikacji oraz bieżące przygotowanie do zajęć (w okresie nauki zdalnej wymagane jest nadsyłanie odpowiedzi na pytania rozsyłane mailowo przez prowadzącego).

W razie przejścia Uniwersytetu na naukę zdalną, od studentów będzie wymagany udział w ćwiczeniach z włączonymi kamerą, mikrofonem i słuchawkami (głośnikami).

Dopuszczane są maksymalnie dwie nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)