Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie [3005-KL5LIC] Rok akademicki 2022/23
Seminarium, grupa nr 3

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium licencjackie [3005-KL5LIC]
Zajęcia: Rok akademicki 2022/23 [2022] (zakończony)
Seminarium [SEM], grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 9:45 - 11:15
sala 5
Budynek Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 8
Limit miejsc: 8
Zaliczenie: Zaliczenie
Prowadzący: Milena Hebal-Jezierska
Literatura:

Podstawowa literatura

Bartmiński J., Językowe podstawy obrazu świata, Warszawa 2007.

Grzegorczykowa R., Wprowadzenie do semantyki językoznawczej, Warszawa 2012.

Witosz B., Dyskurs i stylistyka, Katowice 2014.

Pozostała literatura i tematyka seminarium jest uzależniona od wyboru tematów prac licencjackich.

Zakres tematów:

Seminarium jest poświęcone tematyce językoznawczej. W zajęciach mogą brać udział studenci uczący się dostępnych w Instytucie języków słowiańskich, zainteresowani tematyką językoznawczą. Temat pracy licencjackiej jest zależny od zainteresowań studenta oraz możliwości jej realizacji. Może dotyczyć zagadnień gramatycznych, leksykalnych, dyskursywnych, językowego obrazu świata, stereotypów językowych, lingwistyki korpusowej itp.

Metody dydaktyczne:

krytyczna analiza tekstu naukowego, analiza tekstu, prezentacja fragmentów pracy, dyskusja.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność, aktywność, złożenie pracy licencjackiej.

Uwagi:

Seminarium lingwistyczne

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-03d50b88b (2024-02-19)