Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo karne [2200-1P010S] Rok akademicki 2022/23
Ćwiczenia, grupa nr 15

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Prawo karne [2200-1P010S]
Zajęcia: Rok akademicki 2022/23 [2022] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 15 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 15:00 - 16:30
sala 09
"Szara Willa" - Wybrz. Kościuszkowskie 47 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 15
Limit miejsc: 25
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Prowadzący: Emil Śliwiński
Literatura:

Zgodna z literaturą do wykładu. Podstawowym podręcznikiem jest najnowsze wydanie „Prawa karnego” L. Gardockiego, natomiast uzupełniająco można sięgnąć w szczególności do podręczników autorstwa Ł. Pohla lub W. Wróbla i A. Zolla, a także do komentarzy (zwłaszcza pod red. W. Wróbla i A. Zolla, M. Królikowskiego i R. Zawłockiego oraz M. Mozgawy) i Systemu Prawa Karnego.

W wymiarze porównawczym warto skorzystać także z G.P. Fletcher „Basic Concepts of Criminal Law”, New York 1998.

W trakcie zajęć będzie podawana także szerzej literatura przedmiotu (krajowa i zagraniczna) oraz orzecznictwo (sądów krajowych i międzynarodowych).

Zakres tematów:

Prowadzący wychodzi z założenia, że zajęcia z prawa karnego (wobec faktu, że kodeks karny jest nowelizowany średnio cztery razy rocznie, a „duże” nowelizacje są przeprowadzane co kilka lat) powinny umożliwić Studentom podstawową orientację w prawie karnym, a mniej w konkretnym kodeksie karnym, bowiem w momencie wejścia Studentów na rynek prawniczy może obowiązywać już zupełnie inny kodeks. Ćwiczenia zatem będą się koncentrować wokół instytucji prawa karnego, których stosowne egzemplifikacje zawiera obecnie obowiązująca ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.

Z ww. względów przy omawianiu tematów – zasadniczo zgodnych z podstawowym podręcznikiem kursowym oraz sylabusem wykładu – szczególny nacisk zostanie położony na zagadnienia teoretyczne, systemowe, porównawcze i prawnoczłowiecze. Celem Prowadzącego jest, aby Studenci potrafili w przyszłości stosować prawo karne niezależnie od obowiązującej ustawy karnej oraz mieli (przynajmniej podstawowy) ogląd zagadnień problematycznych związanych z prawem karnym.

Stosunkowo więcej czasu poświęcimy na kwestie wstępne oraz naukę o przestępstwie, natomiast mniej na naukę o środkach reakcji prawnokarnej oraz część szczególną kodeksu karnego.

Metody dydaktyczne:

Konkretne metody dydaktyczne zostaną dostosowane do specyfiki grupy. Przewiduje się wykład wspomagany prezentacją multimedialną, dyskusję na temat przesłanego wcześniej piśmiennictwa i orzecznictwa, rozwiązywanie kazusów (wspólne i w ramach samodzielnej pracy).

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest obecność (maksymalnie 2 nieobecności nieusprawiedliwione na semestr) oraz uzyskanie 60% punktów z kolokwium (jedno kolokwium na semestr, zawierające po kilka pytań zamkniętych, pytań otwartych i prostych kazusów). Na każdych zajęciach Prowadzący będzie oceniał aktywność Studentów. Najaktywniejsi studenci na danych zajęciach otrzymają 0,5 lub 1 dodatkowy punkt procentowy do wyniku z kolokwium.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-8dd87d441 (2023-12-07)