Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo cywilne: zobowiązania [2200-1P013S] Rok akademicki 2022/23
Ćwiczenia, grupa nr 5

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Prawo cywilne: zobowiązania [2200-1P013S]
Zajęcia: Rok akademicki 2022/23 [2022] (w trakcie)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 5 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 13:15 - 14:45
sala 2.6
Budynek Collegium Iuridicum II - Lipowa 4 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2023-05-31 13:15 : 14:45 sala 2.6
Budynek Collegium Iuridicum II - Lipowa 4
2023-06-07 13:15 : 14:45 sala 2.6
Budynek Collegium Iuridicum II - Lipowa 4
2023-06-14 13:15 : 14:45 sala 2.6
Budynek Collegium Iuridicum II - Lipowa 4
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 35
Limit miejsc: 33
Prowadzący: Witold Borysiak
Literatura:

Podręczniki:

- Część ogólna prawa zobowiązań

A. Brzozowski, J. Jastrzębski, M. Kaliński, E. Skowrońska-Bocian, Zobowiązania. Część ogólna, 4 wydanie (2021)

Z. Radwański, A. Olejniczak, Zobowiązania – część ogólna, 14 wydanie (2020)

- Część szczegółowa prawa zobowiązań

A. Brzozowski, J. Jastrzębski, M. Kaliński, W. J. Kocot, E. Skowrońska-Bocian, Zobowiązania. Część szczegółowa, 3 wydanie (2021)

Z. Radwański, J. Panowicz-Lipska, Zobowiązania – część szczegółowa, 13 wydanie (2019)

Materiały pomocnicze:

- W. Czachórski (zaktualizowali A. Brzozowski, M. Safjan, E. Skowrońska-Bocian), Zobowiązania - zarys wykładu, 2009 (11 wyd.)

Inna dodatkowa literatura podawana jest na udostępnianych studentom prezentacjach i w miarę możliwości udostępniana jest w formie elektronicznej (pliki w formacie PDF) na uniwersyteckiej platformie Kampus.

Zakres tematów:

1. Informacje ogólne. Wprowadzenie do prawa zobowiązań

Brzozowski-Jastrzębski-Kaliński-Skowrońska-Bocian: Rozdział I

Radwański-Olejniczak: Rozdział I § 1

2. Pojęcie i istota zobowiązaniowego stosunku prawnego. Świadczenie (cz. I)

Brzozowski-Jastrzębski-Kaliński-Skowrońska-Bocian: Rozdział II, Rozdział III (§ 1-5), Rozdział V

Radwański-Olejniczak: Rozdział I § 2, Rozdział II (§ 4-6)

3. Świadczenie (cz. II)

Brzozowski-Jastrzębski-Kaliński-Skowrońska-Bocian: Rozdział III (§ 1-5)

Radwański-Olejniczak: Rozdział II (§ 4-6)

4. Wielość wierzycieli albo dłużników

Brzozowski-Jastrzębski-Kaliński-Skowrońska-Bocian: Rozdział IV

Radwański-Olejniczak: Rozdział III

5. Umowy (cz. I) – ogólne wiadomości o umowach

Brzozowski-Jastrzębski-Kaliński-Skowrońska-Bocian: Rozdział VI (§ 1-2, § 5-7)

Radwański-Olejniczak: Rozdział IV (§ 10-12, § 15). Rozdział VII (§ 30 pkt I-IV)

6. Umowy (cz. II) – wzorce umowne, umowy konsumenckie

Brzozowski-Jastrzębski-Kaliński-Skowrońska-Bocian: Rozdział VI (§ 3-4)

Radwański-Olejniczak: Rozdział IV (§ 13-14)

7. Umowy (cz. III) – umowy odnoszące się do osób trzecich, dodatkowe zastrzeżenia umowne

Brzozowski-Jastrzębski-Kaliński-Skowrońska-Bocian: Rozdział VI (§ 3-4)

Radwański-Olejniczak: Rozdział IV (§ 13-14)

8. Odpowiedzialność odszkodowawcza – zagadnienia ogólne. Czyny niedozwolone (cz. I) - odpowiedzialność za własne czyny

Brzozowski-Jastrzębski-Kaliński-Skowrońska-Bocian: Rozdział III (§ 6-14). Rozdział VIII (§ 1-9)

Radwański-Olejniczak: Rozdział II § 7. Rozdział V (§ 16-17, § 23-24)

9. Czyny niedozwolone (cz. I) - odpowiedzialność za własne czyny

Brzozowski-Jastrzębski-Kaliński-Skowrońska-Bocian: Rozdział III (§ 6-14). Rozdział VIII (§ 1-9)

Radwański-Olejniczak: Rozdział II § 7. Rozdział V (§ 16-17, § 23-24)

10. Czyny niedozwolone (cz. II) - odpowiedzialność za cudze czyny

Brzozowski-Jastrzębski-Kaliński-Skowrońska-Bocian: Rozdział VIII (§ 16-17)

Radwański-Olejniczak: Rozdział V (§ 18)

11. Czyny niedozwolone (cz. III) - odpowiedzialność podmiotów publicznych

Brzozowski-Jastrzębski-Kaliński-Skowrońska-Bocian: Rozdział VIII (§ 10-15)

Radwański-Olejniczak: Rozdział V (§ 19)

12. Czyny niedozwolone (cz. IV) - inne wypadki odpowiedzialności

Brzozowski-Jastrzębski-Kaliński-Skowrońska-Bocian: Rozdział VIII (§ 18-25)

Radwański-Olejniczak: Rozdział V (§ 20-22, § 25)

13. Bezpodstawne wzbogacenie

Brzozowski-Jastrzębski-Kaliński-Skowrońska-Bocian: Rozdział VII

Radwański-Olejniczak: Rozdział VI

14. Wykonanie zobowiązań

Brzozowski-Jastrzębski-Kaliński-Skowrońska-Bocian: Rozdział IX

Radwański-Olejniczak: Rozdział VII § 28

15. Wygaśnięcie zobowiązania

Brzozowski-Jastrzębski-Kaliński-Skowrońska-Bocian: Rozdział XI

Radwański-Olejniczak: Rozdział VIII

16. Skutki niewykonania zobowiązań. Kara umowna

Brzozowski-Jastrzębski-Kaliński-Skowrońska-Bocian: Rozdział X

Radwański-Olejniczak: Rozdział VII (§ 29, § 30 pkt V)

17. Zmiana wierzyciela lub dłużnika

Brzozowski-Jastrzębski-Kaliński-Skowrońska-Bocian: Rozdział XII

Radwański-Olejniczak: Rozdział IX

18. Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika

Brzozowski-Jastrzębski-Kaliński-Skowrońska-Bocian: Rozdział XIII

Radwański-Olejniczak: Rozdział I § 3

Kolokwium (tematy od 1 do 18)

19. Wprowadzenie do części szczegółowej prawa zobowiązań. Umowa sprzedaży (cz. I – obowiązki stron, szczególne rodzaje sprzedaży)

Brzozowski-Jastrzębski-Kaliński-Kocot-Skowrońska-Bocian: Rozdział I, Rozdział II § 1-4 oraz 10

Radwański-Panowicz-Lipska: Rozdział I; Rozdział II § 3-§ 4 (pkt I-VI oraz IX)

20. Umowa sprzedaży (cz. II – rękojmia i gwarancja). Zamiana. Umowy konsumenckie

Brzozowski-Jastrzębski-Kaliński-Kocot-Skowrońska-Bocian: Rozdział II § 5-9; Rozdział III

Radwański-Panowicz-Lipska: Rozdział II § 4 (pkt VII-VIII); Rozdział II § 5

21. Umowa o dzieło. Umowa o roboty budowlane. Dostawa. Kontraktacja

Brzozowski-Jastrzębski-Kaliński-Kocot-Skowrońska-Bocian: Rozdział IV; Rozdział V; Rozdział VI; Rozdział VII

Radwański-Panowicz-Lipska: Rozdział IV § 16; Rozdział II § 7

22. Umowy o korzystanie z rzeczy (najem, dzierżawa, bezczynszowe użytkowanie gruntów rolnych, leasing, użyczenie)

Brzozowski-Jastrzębski-Kaliński-Kocot-Skowrońska-Bocian: Rozdział VIII; Rozdział IX; Rozdział X; Rozdział XI; Rozdział XVIII

Radwański-Panowicz-Lipska: Rozdział III

23. Zlecenie. Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia. Umowa agencyjna. Umowa komisu

Brzozowski-Jastrzębski-Kaliński-Kocot-Skowrońska-Bocian: Rozdział XV; Rozdział XVI; Rozdział XVII; Rozdział XIX

Radwański-Panowicz-Lipska: Rozdział IV § 13-15 oraz § 20-21

24. Przekaz i papiery wartościowe (weksle, czeki, obligacje)

Brzozowski-Jastrzębski-Kaliński-Kocot-Skowrońska-Bocian: Rozdział XXXVI; Rozdział XXXVIII; Rozdział XXXIX; Rozdział XL; Rozdział XLI

Radwański-Panowicz-Lipska: Rozdział X

25. Darowizna. Przekazanie nieruchomości. Renta. Dożywocie. Ugoda. Przyrzeczenie publiczne

Brzozowski-Jastrzębski-Kaliński-Kocot-Skowrońska-Bocian: Rozdział XXVIII; Rozdział XXIX; Rozdział XXX; Rozdział XXXI; Rozdział XXXIV; Rozdział XXXV

Radwański-Panowicz-Lipska: Rozdział II § 6-6a; Rozdział VII; Rozdział XI;

Rozdział XIII

Kolokwium (część szczegółowa prawa zobowiązań – tematy od 19 do 25)

26. Umowy regulujące stosunki kredytowe (pożyczka, depozyt nieprawidłowy, umowa kredytu, umowa rachunku bankowego)

Brzozowski-Jastrzębski-Kaliński-Kocot-Skowrońska-Bocian: Rozdział XII; Rozdział XIII; Rozdział XIV; Rozdział XXIII

Radwański-Panowicz-Lipska: Rozdział V

27. Umowy dotyczące zabezpieczenia wierzytelności (poręczenie, gwarancja bankowa, akredytywa)

Brzozowski-Jastrzębski-Kaliński-Kocot-Skowrońska-Bocian: Rozdział XXXII; Rozdział XXXIII; Rozdział XXXVII

Radwański-Panowicz-Lipska: Rozdział VI

28. Umowa przewozu. Umowa spedycji. Przechowanie. Odpowiedzialność osób utrzymujących hotele. Umowa składu

Brzozowski-Jastrzębski-Kaliński-Kocot-Skowrońska-Bocian: Rozdział XX; Rozdział XXI; Rozdział XXII; Rozdział XXIV; Rozdział XXV

Radwański-Panowicz-Lipska: Rozdział IV § 17-19 oraz § 22-23

29. Umowa ubezpieczenia

Brzozowski-Jastrzębski-Kaliński-Kocot-Skowrońska-Bocian: Rozdział XXVI

Radwański-Panowicz-Lipska: Rozdział VIII

30. Umowa spółki cywilnej. Przykładowe umowy nienazwane

Brzozowski-Jastrzębski-Kaliński-Kocot-Skowrońska-Bocian: Rozdział XXVII; Rozdział XLII

Radwański-Panowicz-Lipska: Rozdział IX

Metody dydaktyczne:

Na zajęciach omawiane są zagadnienia wedle spisu tematów. Studenci mają wskazane zadane partie materiału z podręcznika, źródła oraz wskazaną literaturę. Po zajęciach mają także dostęp do prezentacji multimedialnych poszerzających i porządkujących materiał a dostępnych dla nich na uniwersyteckiej platformie Kampus (https://kampus.come.uw.edu.pl/ → Kursy wydziałowe i instytutowe → Wydział Prawa i Administracji → Prawo cywilne II cz. a (zobowiązania). Przygotować mają także zadane na zajęcia kazusy oraz tabele. Na zajęciach prowadzący aktywnie sprawdza wiedzę studentów z dotychczas przerobionych tematów oraz przygotowane kazusy omawiając je ze studentami i na tej podstawie. Nie są przewidziane prezentacje studenckie.

Materiały na kolejne zajęcia i polecana dodatkowa literatura (w formie artykułów) podawana jest w ramach spisu tematów oraz na udostępnianych prezentacjach. W miarę możliwości jest też ona udostępniana w formie elektronicznej (pliki w formacie PDF) na uniwersyteckiej platformie Kampus.

Zajęcia mogą być prowadzone zarówno w formie stacjonarnej, jak i formie zdalnej.

Metody i kryteria oceniania:

Pisemne cząstkowe kolokwia (2 w roku) z części ogólnej prawa zobowiązań oraz z części szczegółowej prawa zobowiązań. Kolokwia składające się z kazusów, testu wielokrotnego wyboru oraz pytań otwartych.

W drugim semestrze „krótkie wypowiedzi pisemne” na początku zajęć o charakterze powtórkowym.

Ocena w czasie zajęć wiedzy wyniesionej z dotychczas odbytych zajęć (w tym wykładów) oraz przygotowania do aktualnych zajęć.

Ocena prac domowych: kazusów, tabelek oraz innych zadań przygotowanych na podstawie podręcznika oraz udostępnianych studentom prezentacji multimedialnych

Ocena podczas zajęć aktywności oraz umiejętności logicznego i precyzyjnego myślenia.

Egzamin ustny dla wybranych osób podchodzących do egzaminu przedterminowego: ocena wiedzy wyniesionej z zajęć i umiejętności argumentacji.

Egzamin pisemny dla osób zagrożonych niezaliczeniem ćwiczeń: ocena wiedzy wyniesionej z zajęć i umiejętności argumentacji.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1729fa717 (2023-05-11)