Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauka języka francuskiego [4100-3SNJFO] Semestr zimowy 2022/23
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Nauka języka francuskiego [4100-3SNJFO]
Zajęcia: Semestr zimowy 2022/23 [2022Z] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 8:00 - 9:30
sala 18
Budynek Dydaktyczny "Ksawerów" - Niepodległości 22 jaki jest adres?
każdy piątek, 9:45 - 11:15
sala 15
Budynek Dydaktyczny "Ksawerów" - Niepodległości 22 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 15
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Małgorzata Chojnacka, Małgorzata Piotrowska-Skrzypek, Judyta Rudawska
Literatura:

Literatura –

1. Piotrowska-Skrzypek M., Deckert M., Gajos M., Kalinowska E. , Sowa M. "C'est parti!2", Draco, 2019

2 . Artykuły z prasy francuskojęzycznej, nagrania autentyczne radiowe i telewizyjne i ćwiczenia opracowane przez prowadzących zajęcia.

3. Dostępne słowniki francusko-francuskie.

4. Materiały z innych metod do nauki języka francuskiego na poziomie A2./B1.

5. Ćwiczenia gramatyczne i leksykalne na poziomie A2/B1.

Zakres tematów:

Tematy zawarte w podręczniku:

1. Wyrażanie opinii

2. Opowiadanie o czynnościach przeszłych

3. Problemy zdrowotne , wizyta u lekarza

4. Jak zachować formę fizyczną? Dawanie rad

5. Moje ulubione dania i produkty spożywcze

6. Zakupy w sklepie spożywczym

7. Kuchnia francuska, sposób odżywiania

8. Francuzi i ich zwierzęta

9. Porównania: ulubione zwierzęta Polaków i Francuzów...

10. Jak ubierają się Francuzi? Moda

11. Zakupy odzieżowe

12. W restauracji, zamawianie dań i opinie o nich

13. Rozmowa telefoniczna

14. Ulubione rozrywki i prace Francuzów

15. Opis miejsca, miasta

16. Środki transportu

17. Podróże

18. Wyrażanie swojej opinii pozytywnej, negatywne

19. Opis regionów turystycznych

20. W biurze turystycznym

21. Pogoda.

Metody dydaktyczne:

• metody aktywizujące studentów: obowiązkowe wypowiedzi ustne, wzajemne sprawdzanie prac

• samodzielna praca studentów podczas zajęć: lektura tekstu, wykonanie zadania, przygotowanie krótkiej wypowiedzi na zadany temat, obejrzenie filmu, odsłuchanie nagrania w wyznaczonym czasie

• praca w parach i w podgrupach

• nauczanie spiralne, czyli nawiązujące do poprzednich treści

• debriefing - rozmowa o odczuciach i emocjach związanych z wykonanym zadaniem, przeczytanym tekstem, pracą w podgrupach itd.

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania – Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest:

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa ( Regulamin Studiów UW, III. Prawa i obowiązki studenta artykuł 19, punkt 2).

a) obecność na zajęciach: student ma prawo do 2 nieobecności. Po przekroczeniu tego progu nieobecności student traci prawo do zaliczania przedmiotu i musi go powtarzać. W przypadku choroby przewlekłej student może wystąpić do BONu o zwiększenie liczby dopuszczalnych nieobecności. Obecności stanowią 10% oceny.

b) systematyczne wywiązywanie się z zadań domowych - 35% oceny na koniec semestru

c) pozytywne zaliczenie wszystkich prac kontrolnych i testów w semestrze- zalicza 60%, co stanowi 35% oceny na koniec semestru.

d) testy składają się pięciu części: gramatyka, słownictwo, słuchanie, czytanie, pisanie.

e) pozytywne zaliczenie wypowiedzi ustnej na koniec semestru z przygotowanych wcześniej tematów (zalicza 15 punktów na 25) - 20% oceny końcowej.

W ramach przedmiotu NJF organizowane są obowiązkowe dla wszystkich studentów zajęcia self-access. Zajęcia obejmują 30 godzin w semestrze, w tym: 20 godzin zajęć zamieszczonych na platformie CKC oraz 10 godzin zajęć (5 spotkań) w formie zdalnej z udziałem wykładowcy. Każdy student jest zobowiązany wykonać minimum 60% zadań na platformie oraz uczestniczyć w zajęciach zdalnych.

Pozytywne e zaliczenie wszystkich wymienionych elementów jest niezbędne, aby zaliczyć przedmiot.

Student ma prawo poprawiać niezaliczone sprawdziany i wypowiedź ustną dodatkowo raz w ostatnim tygodniu zajęć w semestrze.

Sposób zaliczenia dla danej formy dydaktycznej zajęć w ramach przedmiotu - zaliczenie na ocenę:

60% -68%- ocena dostateczna

69%-76%- ocena dostateczny plus

77%-84%- ocena dobra

85%-92% - dobry plus

93%- 100%- bardzo dobry

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-65ff8df66 (2023-01-24)