Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski - poziom ponad średnio zaawansowany [4024-ANGOB2] Semestr zimowy 2022/23
Lektorat, grupa nr 21

To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język angielski - poziom ponad średnio zaawansowany [4024-ANGOB2]
Zajęcia: Semestr zimowy 2022/23 [2022Z] (zakończony)
Lektorat [LEK], grupa nr 21 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 15:00 - 16:30
sala 126
Pałac Czetwertyńskich-Uruskich jaki jest adres?
każdy piątek, 15:00 - 16:30
sala 126
Pałac Czetwertyńskich-Uruskich jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 19
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Paweł Ozyra
Strona domowa grupy: https://ngl.cengage.com/sites/Life2e/home
Literatura:

Life Upper-Intermediate Second Edition SPLIT B Units 7-12 (NG Learning)

materiały własne wykładowcy

Materiały dodatkowe zalecane dla studentów:

First Certificate Language Practice, Michael Vince

English Vocabulary In Use Upper Intermediate, Michael McCarthy & Felicity O’Dell

Grammarway 4, Jenny Dooley & Virginia Evans

English Collocations in Use, Michael McCarthy & Felicity O’Dell

Destination B2, M. Mann, S. Taylore-Knowles

Zakres tematów:

SEMESTR ZIMOWY:

1. Turystyka alternatywna (urlop w mieście, ekoturystyka, wakacje zaangażowane)

2. Zwyczaje i zachowanie (wychowywanie dzieci, nawyki żywieniowe, konwencje kulturowe, tradycje ślubne, święta)

3. Nadzieje i ambicje (ludzkie komputery, pragnienia, wybory)

4. Wiadomości (wydarzenia, wpływ prasy, cenzura)

SEMESTR LETNI:

5. Utalentowani ludzie (niezwykłe kariery i talenty, rozmowa kwalifikacyjna)

6. Wiedza i nauka (innowacje, pamięć, style uczenia się)

7. Pieniądze (oszczędzanie, gospodarka, usługi, start-up)

Metody dydaktyczne:

komunikacyjne uczenie języka, podejście zadaniowe, technologie informacyjne, praca indywidualna i w parach, praca w grupach, uczenie sytuacyjne, odgrywanie ról, rozwiązywanie problemów, dyskusja dydaktyczna, debata

Metody i kryteria oceniania:

Prezentacja, udział w dyskusjach, zadania domowe, testy postępów w trakcie semestru, test końcowy kompetencji na koniec semestru

Na ocenę na zaliczenie zajęć językowych składają się następujące elementy:

- aktywność na zajęciach - 25% oceny,

- wyniki sprawdzianów, testów cząstkowych, prac domowych - 25% oceny,

- wynik testu końcowego testu kompetencji - 50% oceny,

przy czym, aby uzyskać ocenę pozytywną na zaliczenie semestru należy wykazać się osiągnięciami w odniesieniu do każdej z wyżej wymienionych kategorii (nie otrzyma zaliczenia student, który otrzyma 0% w którejś kategorii, czyli nie przejawił żadnej aktywności w jednej z nich).

W semestrze obejmującym 60 godzin zajęć (30x2 godziny) można opuścić 3 zajęcia bez usprawiedliwienia.

Uwagi:

Kurs na poziomie ponad średnio-zaawansowanym (B2) dla studentów WGiSR oraz innych kierunków z naciskiem na rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia i innych kompetencji XXI wieku.

W przypadku wymogu pracy online zajęcia będą prowadzone za pomocą platformy elearningowej ZOOM.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)