Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski - poziom ponad średnio zaawansowany [4024-ANGOB2] Semestr zimowy 2022/23
Lektorat, grupa nr 22

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język angielski - poziom ponad średnio zaawansowany [4024-ANGOB2]
Zajęcia: Semestr zimowy 2022/23 [2022Z] (zakończony)
Lektorat [LEK], grupa nr 22 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 17:45 - 19:15
sala 421
Budynek Dydaktyczny - Stawki 5/7 jaki jest adres?
każdy czwartek, 17:45 - 19:15
sala 421
Budynek Dydaktyczny - Stawki 5/7 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 17
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Renata Orłowska-Charszlak
Literatura:

ON SCREEN Upper-Intermediate B2+ Student's Book

Autorzy: Virginia Evans i Jenny Dooley

Wydawnictwo: Express Publishing.

Zakres tematów:

Pierwszy semestr:

1 Praca , style życia.

2 Podróżowanie , zakupy.

3 Problemy związanie ze środowiskiem, kataklizmy, problemy społeczne.

4 Mowa ciała, etapy życia, nastroje i uczucia, zainteresowania.

Drugi semestr:

1 Film / teatr, media, książki.

2 Choroby, wypadki i kontuzje, jedzenie i odżywianie się.

3 Cywilizacje i nauka.

4 Edukacja.

Metody dydaktyczne:

dyskusja na temat artykułu prasowego, układanie zdań z nowymi konstrukcjami, słuchanie,

rozmowa w parach i grupach,

ćwiczenia gramatyczne:

uzupełnianie luk w tekście, przekształcanie zdań, wybór jednej prawidłowej odpowiedzi spośród podanych,

pisanie: opinia

Prezentacja na temat wybrany przez studenta 10-15 minut.

Metody i kryteria oceniania:

► LEKTORATY TRADYCYJNE (zajęcia odbywające się wyłącznie w klasie)

Na ocenę na zaliczenie zajęć językowych składają się następujące elementy: aktywność na zajęciach: 25% oceny, wyniki sprawdzianów, testów cząstkowych, prac domowych: 25% oceny, wynik testu końcowego: 50% oceny. Aby uzyskać ocenę pozytywną należy wykazać się osiągnięciami w odniesieniu do każdej z wyżej wymienionych kategorii (nie otrzyma zaliczenia student, który otrzyma 0% w którejkolwiek kategorii).

Skala ocen

99 – 100% 5! (celujący)

93 – 98% 5 (bardzo dobry)

87 – 92% 4+ (dobry plus)

77 – 86% 4 (dobry)

71 – 76% 3+ (dostateczny plus)

60 – 70% 3 (dostateczny)

Uwagi:

Kurs na poziomie ponad średnio zaawansowanym (B2) dla studentów Wydziału Psychologii.

W przypadku konieczności nauczania zdalnego zajęcia będą prowadzone w formie video konferencji na platformie Zoom.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1729fa717 (2023-05-11)