Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski - poziom ponad średnio zaawansowany [4024-ANGOB2] Semestr letni 2022/23
Lektorat, grupa nr 34

To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język angielski - poziom ponad średnio zaawansowany [4024-ANGOB2]
Zajęcia: Semestr letni 2022/23 [2022L] (zakończony)
Lektorat [LEK], grupa nr 34 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 9:45 - 11:15
sala C 307
Budynek C Wydz. Zarządzania - Szturmowa 1/3 jaki jest adres?
każdy czwartek, 9:45 - 11:15
sala C 307
Budynek C Wydz. Zarządzania - Szturmowa 1/3 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 12
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Agnieszka Czubla
Literatura:

Podręcznik wiodący:

Speakout, 2nd edition – Frances Eales, Steve Oakes; wydawnictwo- Pearson.

Poziom B2 - Upper-Intermediate

Dodatkowe materiały (przykłady):

Academic Vocabulary in Use, Michael McCarthy, Felicity O’Dell, CUP,

Macmillan English Grammar in Context (Advanced)- Michael Vince,

wydawnictwo- Macmillan,

Instant Academic Skills, CUP

Check your vocabulary for Academic English, Macmillan

Exploring British Culture, Jo Smith

Skillful- Listening&Speaking Macmillan Academic Skills

Global Issues, Peter Grundy, OUP

Practical English Usage, Michael Swan , OUP

Talking images: Idioms, Lucy Holmes, Sharlene Matharu,

Strony internetowe przeznaczone do nauki języka angielskiego,

Materiały audio i video, artykuły prasowe powiązane tematycznie i rozszerzające zagadnienia z podręcznika wiodącego,

Fragmenty wykładów akademickich,

Materiały autorskie lektora.

Zakres tematów:

Tematy:

1. New Things (osobowość, cechy charakteru, uczucia, nowe doświadczenia, zmiany życiowe)

2. Stories (filmy, książki, ciekawe historie, anegdoty, ciekawi ludzie)

3. Age ( fazy życia, nasza przyszłość, sukces w życiu zawodowym, sekret długiego życia)

4. Behaviour (podejmowanie trudnych decyzji, zasady i wartości, język ciała, różnice kulturowe, opinion essay – omówienie w kontekście egzaminu certyfikacyjnego na poziomie B2)

5. Trouble (lęk, trudne sytuacje życiowe, wypadki, kłopoty z prawem, oszustwa)

6. Culture

Elementy kultury brytyjskiej

Metody dydaktyczne:

Metoda eklektyczna, z przewagą komunikacyjnej, biorąca pod uwagę indywidualne potrzeby uczestników kursu. Formy pracy- indywidualna, w parach i grupach. Nacisk na wykształcenie/doskonalenie umiejętności skutecznego porozumiewania się w sytuacjach maksymalnie zbliżonych do naturalnych oraz umiejętności krytycznego myślenia, nacisk na poszerzanie słownictwa, dyskutowanie w parach/grupach, słuchanie i robienie notatek, analizowanie autentycznych przekazów audio/video, odgrywanie ról w przyjaznej atmosferze.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę na zaliczenie zajęć językowych składają się następujące elementy:

- aktywność na zajęciach - 25% oceny,

- wyniki sprawdzianów, testów cząstkowych, prac domowych - 25% oceny,

- wynik testu końcowego zaliczeniowego - 50% oceny,

przy czym, aby uzyskać ocenę pozytywną na zaliczenie semestru należy wykazać się osiągnięciami w odniesieniu do każdej z wyżej wymienionych kategorii (nie otrzyma zaliczenia student, który otrzyma 0% w którejś kategorii, czyli nie przejawił żadnej aktywności w jednej z nich).

W semestrze obejmującym 60 godzin zajęć (30x2 godziny) można opuścić 3 zajęcia bez usprawiedliwienia.

Szczegóły na:

http://szjo.uw.edu.pl/warunki-zaliczenia-lektoratow/

Uwagi:

Kurs na poziomie ponad średnio-zaawansowanym (B2) dla studentów I roku Wydziału Zarządzania.

Kurs z elementami kultury brytyjskiej.

W przypadku wymogu pracy online zajęcia będą prowadzone za pomocą platformy KAMPUS 2 oraz ZOOM.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-8dd87d441 (2023-12-07)