Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski - poziom średnio-zaawansowany niższy, e-lektorat [4024-ANGSB1.1.a] Semestr letni 2022/23
Lektorat, grupa nr 3

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język angielski - poziom średnio-zaawansowany niższy, e-lektorat [4024-ANGSB1.1.a]
Zajęcia: Semestr letni 2022/23 [2022L] (zakończony)
Lektorat [LEK], grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
wielokrotnie, środa (niestandardowa częstotliwość), 13:15 - 14:45
sala 6
Budynek Szkoły Języków Obcych jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 25
Limit miejsc: 25
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Krzysztof Wideryński
Literatura:

Materiały dostępne na: http://kampus.come.uw.edu.pl/

Podczas zajęć będą wykorzystywane materiały przygotowane przez wykładowcę, rozdawane bezpośrednio studentom w formie handout'ów

Zakres tematów:

1.Rodzina

2.Ludzie

3.Podróże

4.Miejsca

5.Zakupy

6.Jedzenie i picie

7.Ekologia

8.Świat natury

9.Media

10.Dom

Metody dydaktyczne:

Metoda eklektyczna, podejście komunikacyjne. Nauka odbywa się głównie poprzez samodzielną pracę studentów na platformie internetowej (75%); pozostałe 25% zajęć w sali, poświęcone jest przede wszystkim rozwijaniu sprawności mówienia.

Metody i kryteria oceniania:

E-LEKTORATY (25% w sali, 75% na platformie internetowej)

Na koniec semestru student musi uzyskać minimum 60% punktacji za pracę na platformie internetowej oraz 60% obecności na zajęciach w sali, co jest warunkiem przystąpienia do testu końcowego z całości materiału. Aby otrzymać zaliczenie należy uzyskać przynajmniej 60% punktacji z testu końcowego.

Na ocenę zaliczeniową składają się:

-punktacja z platformy: 55%

-wynik testu: 30%

-obecność na zajęciach (w sali): 15%.

Skala ocen:

99–100% 5! (celujący)

93–98% 5 (bardzo dobry)

87–92% 4+ (dobry plus)

77–86% 4 (dobry)

71–76% 3+ (dostateczny plus)

60–70% 3 (dostateczny)

Za zaliczenie 60 godzin zajęć, czyli osiągnięcie zakładanych efektów uczenia się, student otrzymuje 2 punkty ECTS.

Na podstawie: http://szjo.uw.edu.pl/warunki-zaliczenia-lektoratow/

Uwagi:

Semestralny kurs stacjonarno-internetowy z przewagą zajęć internetowych, obejmujący 7 spotkań tradycyjnych w następujących terminach:

22.02, 8.03, 22.03, 5.04, 19.04, 10.05, 24.05.2023

W przypadku zagrożenia pandemicznego, zgodnie z decyzją Władz Uniwersytetu Warszawskiego, zajęcia mogą odbywać się w trybie zdalnym-synchronicznym, z wykorzystaniem komunikatora Zoom.

Materiały znajdują się na platformie językowej CKC: http://kampus.ckc.uw.edu.pl/ Warunkiem koniecznym uczestnictwa w e-zajęciach jest zarejestrowanie i zalogowanie się (PESEL i hasło USOS) na platformie językowej CKC http://kampus.ckc.uw.edu.pl/

UWAGA: W KURSIE MOŻNA UCZESTNICZYĆ TYLKO RAZ.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)