Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia literatury polskiej: staropolska i oświecenie [3001-11A1HS] Rok akademicki 2023/24
Ćwiczenia, grupa nr 10

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Historia literatury polskiej: staropolska i oświecenie [3001-11A1HS]
Zajęcia: Rok akademicki 2023/24 [2023] (w trakcie)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 10 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 11:30 - 13:00
sala 26
Budynek Wydziału Polonistyki jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 23
Limit miejsc: 27
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Roman Krzywy
Zakres tematów:

I semestr

1. Informacje organizacyjne. Jak czytać pieśni średniowieczne?

– Bogurodzica i Lament świętokrzyski – dwie Maryje, dwa typy duchowości, różne formy.

2. Poezja średniowieczna wobec piśmiennictwa hagiograficznego

– Legenda o św. Aleksym, [w:] Średniowieczna pieśń religijna polska, oprac. M. Korolko, Wrocław 1980. Zalecana lektura wstępu.

3. Poezja średniowieczna wobec grozy śmierci

– Skarga umierającego, [w:] Polska poezja świecka XV wieku, oprac. M. Włodarski, Wrocław 1997. Zalecana lektura wstępu.

4. Artyzm kroniki średniowiecznej

– Anonim tzw. Gall, Kronika polska, przeł. R. Grodecki, oprac. M. Plezia, Wrocław 1965 lub wyd. nast.: wstęp, księga I i II.

Zajęcia zostaną poprzedzone sprawdzianem znajomości lektury.

5. Nowołacińska elegia miłosna – tradycje i kontynuacje

– Andrzej Krzycki, Krzycki do panny Diamanty; Jan Dantyszek, Do Grynei, [w:] Antologia poezji polsko-łacińskiej 1470-1543, oprac. A. Jelicz, Szczecin 1985.

6. Test z lektur obowiązkowych: średniowiecze

7. Humanistyczny indywidualizm

– K. Janicki, Księga żalów, [w:] Z. Kubiak, Medytacje Janicjusza, Warszawa 1993, s. 29–70. Zajęcia zostaną poprzedzone sprawdzianem znajomości lektury.

8. Pieśni Kochanowskiego – imitacja, horacjanizm, przesłanie zbioru

– J. Kochanowski, Pieśni księgi dwoje, [w:] tenże, Pieśni, oprac. L. Szczerbicka-Ślęk, Wrocław 1997. Obowiązuje lektura wstępu.

Zajęcia zostaną poprzedzone sprawdzianem znajomości lektury.

9. Arkadia ziemiańska – powstanie i trwanie mitu

– J. Kochanowski, Pieśń świętojańska o sobótce, [w:] tenże, Pieśni, jw.

10. Występek i kara. W kręgu renesansowego dramatu

– Sąd Parysa, królewica trojańskiego, [w:] Teatr polskiego Renesansu. Antologia, oprac. J. Lewański, Warszawa 1988, s. 39-65;

– J. Kochanowski, Odprawa posłów greckich, oprac. T. Ulewicz, wyd. dowolne.

Zajęcia zostaną poprzedzone sprawdzianem znajomości obu lektur.

11. Treny – wprowadzenie do lektury cyklu

– J. Kochanowski, Treny, oprac. J. Pelc, wyd. dowolne.

– Poetyka okresu renesansu. Antologia, wybór, oprac. E. Sarnowska-Temeriusz, Wrocław 1982, s. 291–294; 499–501 (fragmenty poetyk J. C. Scaligera i J. Pontanusa).

Zajęcia zostaną poprzedzone sprawdzianem znajomości lektury.

12. Renesansowy poeta barokowy?

– M. Sęp Szarzyński, Sonet II, Pieśń V. O Frydruszu, Do Anusie [7.], [w:] tenże, Poezje zebrane, wyd. R. Grześkowiak, A. Karpiński, Warszawa 2001.

13. Niesielskie sielanki

– Sz. Szymonowic, Dafnis, Kiermasz, Kołacze, Pomarlica, Żeńcy, [w:] tenże, Sielanki i pozostałe wiersze polskie, oprac. J. Pelc, Wrocław 2000. Zalecana lektura wstępu.

Zajęcia zostaną poprzedzone sprawdzianem znajomości lektury.

14. W kręgu renesansowej literatury popularnej

– Sowiźrzał krotochwilny i śmieszny. Krytyczna edycja staropolskiego przekładu Ulenspiegla, wydali R. Grześkowiak, E. Kizik, Gdańsk 2005, historie: 1–4, 12–14, 22–29, 33–34, 93–95. Zajęcia zostaną poprzedzone sprawdzianem znajomości lektury;

– informacje o pracy rocznej.

15. Test z lektur obowiązkowych: renesans.

II semestr

1. Zajęcia wstępne. Metodyka pisania prac rocznych

2. Barokowy epos heroiczny

– T. Tasso, Goffred abo Jeruzalem wyzwolona, przeł. P. Kochanowski, oprac. R. Pollak, Wrocław 1951 [lub wydanie St. Grzeszczuka, Warszawa 1968]: pieśń I–IV, XVI i XX.

Zajęcia zostaną poprzedzone sprawdzianem znajomości lektury.

3. W kręgu miłości

– Sz. Zimorowic, Roksolanki, oprac. R. Grześkowiak, Warszawa 1999: Dziewosłąb, chór trzeci.

Zajęcia zostaną poprzedzone sprawdzianem znajomości lektur.

4. Literatura sowizdrzalska

– Nowy Sowiźrzał abo raczej Nowyźrzał; Naenia abo Wiersz żałosny na śmierć Matysa Odludka, [w:] Antologia literatury sowizdrzalskiej XVI i XVII wieku, oprac. S. Grzeszczuk, wydanie dowolne.

Zajęcia zostaną poprzedzone sprawdzianem znajomości lektur.

5. Jan Andrzej Morsztyn – barokowy wirtuoz

– J. A. Morsztyn, Wybór poezji, oprac. W. Weintraub, Wrocław 1988: Wstęp, Kanikuła.

6. Emblematyka – dzieje gatunku i przykład

– Z. Morsztyn, Wybór wierszy, oprac. J. Pelc, Wrocław 1975: Emblemata: 2, 12, 17, 29, 38, 41, 44, 49, 102, 113.

7. Barokowy epos historyczny

– W. Potocki, Wiersze wybrane, oprac. S. Grzeszczuk, J.S. Gruchała, Wrocław 1992: Transakcyja wojny chocimskiej.

Zajęcia zostaną poprzedzone sprawdzianem znajomości lektury.

8. Kolokwium z lektur barokowych

9. W kręgu oświeceniowych postaw

– S. Trembecki, Oda nie do druku, [w:] tenże, Wiersze wybrane, oprac. J. W. Gomulicki, Warszawa 1965, s. 61–63;

– A. Naruszewicz, Balon, [w:] tenże, Liryki wybrane, oprac. J. W. Gomulicki, Warszawa 1964, s. 190–191;

– T. K. Węgierski, Do Ogińskiego, hetmana wielkiego koronnego, [w:] tenże, Poezje wybrane, oprac. J. W. Gomulicki, Warszawa 1981, s. 42-43.

10. Sentymentalizm

– L. Sterne, Podróż sentymentalna przez Francję i Włochy, przeł. A. Glinczanka, Wrocław 1973;

– F. Karpiński, Poezje wybrane, oprac. T. Chachulski, Wrocław 1997: Do Justyny. Tęskność na wiosnę; Do skowronka; Laura i Filon.

11. Oświeceniowa utopia czy antyutopia?

– I. Krasicki, Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki, oprac. M. Klimowicz, Wrocław 1975 lub wyd. nast.

Zajęcia zostaną poprzedzone sprawdzianem znajomości lektury.

12. Poezja a estetyka rokoka

– S. Trembecki, Epitalamion Dorantowi i Klimenie, czyli miłość stateczna, [w:] tenże, Wiersze wybrane, jw., s. 48-49, 55-60;

– A. Naruszewicz, Filiżanka, [w:] tenże, Liryki wybrane, jw., s. 162-163.

13. Z dziejów satyry

– A. Naruszewicz, Satyry, oprac. S. Grzeszczuk, Wrocław 1962: Szlachetność; Głupstwo; Wiek zepsuty; Chudy literat; Reduty.

– I. Krasicki, Satyry i listy, oprac. J. Pokrzywniak, Z. Goliński, Wrocław 1988: Do króla; Świat zepsuty; Pijaństwo; Żona modna; Pochwała wieku.

Zajęcia zostaną poprzedzone sprawdzianem znajomości lektur.

14. Oświeceni wobec sarmatyzmu

– F. Zabłocki, Sarmatyzm, oprac. L. Biernacki, Wrocław 1951 lub inne wyd.

– J. U. Niemcewicz, Powrót posła, oprac. Z. Skwarczyński, Wrocław 1983.

Zajęcia zostaną poprzedzone sprawdzianem znajomości lektur.

15. Kolokwium z lektur oświeceniowych.

Prowadzący zastrzega sobie prawo do wymiany pojedynczych tematów.

Metody dydaktyczne:

Pogadanka heurystyczna, praca z tekstem, dyskusja, elementy wykładu.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest: a) aktywny udział w ćwiczeniach (dopuszczalne są 2 nieobecności w semestrze); b) zaliczenie kolokwiów poprzedzających ćwiczenia, obejmujących omawianą na zajęciach lekturę; c) zaliczenie kolokwiów z lektur obowiązkowych.

Uwagi:

W II semestrze uczestnicy ćwiczeń wszystkich grup przygotowują pracę pisemną.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)