Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia literatury polskiej: romantyzm [3001-11A2LR] Rok akademicki 2023/24
Ćwiczenia, grupa nr 7

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Historia literatury polskiej: romantyzm [3001-11A2LR]
Zajęcia: Rok akademicki 2023/24 [2023] (w trakcie)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 7 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy piątek, 15:00 - 16:30
sala 6
Budynek Wydziału Polonistyki jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2024-04-26 15:00 : 16:30 sala 6
Budynek Wydziału Polonistyki
2024-05-17 15:00 : 16:30 sala 6
Budynek Wydziału Polonistyki
2024-05-24 15:00 : 16:30 sala 6
Budynek Wydziału Polonistyki
2024-06-07 15:00 : 16:30 sala 6
Budynek Wydziału Polonistyki
2024-06-14 15:00 : 16:30 sala 6
Budynek Wydziału Polonistyki
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 9
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Katarzyna Westermark
Literatura:

Ad. 1

M. Janion, Romantyzm polski wśród romantyzmów europejskich, w: tejże, Gorączka romantyczna, wyd. dowolne.

Ad. 2

J. W. Goethe, Cierpienia młodego Wertera (tłum. F. Mirandola), wyd. dowolne; T. Żeleński (Boy), Czytałem Wertera, w: tegoż, Reflektorem w mrok, Warszawa 1978; M. Janion, M. Żmigrodzka, Ogień i łzy Wertera, w: tychże, Romantyzm i egzystencja, Gdańsk 2004.

Ad. 3

F. Schiller, Zbójcy, Wrocław 1986 (wraz ze wstępem O. Dobijanki-Witczakowej).

Ad 4

F. Chateaubriand, René (tłum. T. Boy Żeleński), wyd. dowolne; M. Piwińska, Kochana siostra, „Teksty” 1974, s. 42-55; M. Janion, M. Żmigrodzka, René: od utraty do zatraty w: tychże, Romantyzm i egzystencja, Gdańsk 2004.

Ad. 5

A. Mickiewicz, Ballady i romanse; A. Bürger Lenora (tłum. E. A. Odyniec), W. Wordsworth Jest nas siedmioro głów (tłum. J. Kasprowicz); I. Opacki, W środku niebokręga. O „Balladach i romansach” Mickiewicza, w: tegoż, W środku niebokręga. Poezja romantycznych przełomów, Katowice 1995;

Ad. 6

K. Brodziński, O klasyczności i romantyczności, tudzież o duchu poezji polskiej, J. Śniadecki, O pismach klasycznych i romantycznych, A. Mickiewicz, O krytykach i recenzentach warszawskich, w: Walka romantyków z klasykami. Antologia, oprac. S. Kawyn. Wrocław 1963; B. Dopart, Koncepcje poezji w okresie sporów przełomu romantycznego w Polsce (1818-1830), w: tegoż, Mickiewiczowski romantyzm przedlistopadowy, Kraków 1992.

Ad. 7

A. Mickiewicz, Dziadów cz. IV, Sonety odeskie (wyd. dowolne); M. Piwińska, Miłość romantyczna (posłowie), Warszawa 1984.

Ad. 8

A. Mickiewicz, Sonety krymskie (wyd. dowolne); I. Opacki, Człowiek w sonetach przełomu, w: tegoż, Poezja romantycznych przełomów, Wrocław 1972.

Ad. 9

A. Malczewski, Maria (wyd. dowolne); M. Bieńczyk, „Wszystko w świecie tracić”. O „Marii” Antoniego Malczewskiego w: tegoż, Oczy Dürera. O melancholii romantycznej, Warszawa 2002.

Ad. 10

S. Goszczyński, Zamek kaniowski (wyd. dowolne); R. Przybylski, Świat jako maszyna piekielna (O „Zamku kaniowskim” Goszczyńskiego) w: Studia z teorii i historii poezji, red. M Głowiński, Wrocław 1970.

Ad. 11

A. Mickiewicz, Konrad Wallenrod (wyd. dowolne); M. Janion, Tragizm Konrada Wallenroda, w: Romantyzm. Studia o ideałach i stylu, Warszawa 1969.

Ad. 12

J. Słowacki Lambro (wyd. dowolne); A. Wnuk, Polska romantyczna powieść poetycka, Warszawa 2014; M. Makaruk, „Lambro” Juliusza Słowackiego. Portret dziecięcia wieku, „Culture.pl” online: https://culture.pl/pl/artykul/lambro-juliusza-slowackiego-portret-dzieciecia-wieku

Ad. 13

A. Mickiewicz, Dziadów cz. III (wyd. dowolne); Z. Stefanowska, Wielka tak, ale dlaczego improwizacja?, w: tejże, Złe wychowanie. Fragmenty romantycznej biografii, wyd. dowolne; R. Przybylski, Słowo i milczenie bohatera Polaków. Studium o „Dziadach”, Warszawa 1993.

Ad. 14

A. Mickiewicz, Księgi narodu i pielgrzymstwa polskiego (wyd. dowolne); Z. Stefanowska, Historia i profecja. Studium o „Księgach narodu i pielgrzymstwa polskiego”, Warszawa 1962.

Ad. 15

J. Słowacki, Anhelli (wyd. dowolne); Z. Trojanowiczowa, Sybir romantyków, Kraków 1992; T. Ewertowski, „Anhelli” Juliusza Słowackiego. Próba odczytania postkolonialnego w: Słowacki postkolonialny, red. M. Kuziak, Bydgoszcz 2010.

Ad. 16

Z. Krasiński, Irydion (wyd. dowolne); K. Biliński, ,,Irydion” Zygmunta Krasińskiego – tragizm uwikłany w chrześcijańską metafizykę, w: Problemy tragedii i tragizmu. Studia i szkice, red. H. Kurkowska, J. Ławski, Białystok 2005.

Ad. 17

List romantyczny (antologia), oprac. Z. Sudolski, Kraków 1997. Tamże: wstęp oraz

a) listy Z. Krasińskiego do H. Reeve’a z 14 lipca i 21 września 1830 roku,

b) listy Z. Krasińskiego do D. Potockiej z 9 i 10 sierpnia 1843, 22 czerwca 1844

c) listy J. Słowackiego do matki z 19 lutego.1837, 6 sierpnia 1839

d) listy A. Mickiewicza: do Filomatów z 27 stycznia 1820, do Marii Szymanowskiej 2/14 listopada 1828

Ad. 18

H. Rzewuski, Pamiątki Soplicy (wyd. dowolne); I. Węgrzyn, Gdy debiut staje się podzwonnym. Melancholia „Pamiątek Soplicy” w: tejże, Wyczerpana tradycja. Szkice o literaturze polskiej XIX wieku, Warszawa 2021.

Ad. 19

A. Mickiewicz, liryki lozańskie (Snuć miłość…, Nad wodą wielką i czystą…, Gdy tu mój trup…, Polały się łzy…, Ach, już i w rodzicielskim domu…, Uciec z duszą na listek… ) (wyd. dowolne); J. Łukasiewicz, Cykl lozański jako dziedzictwo, w: Liryki lozańskie Adama Mickiewicza. Strona Lemanu, oprac. M. Stala, Kraków 1992.

Ad. 20

J. Słowacki, Beniowski, pięć pierwszych pieśni (wyd. dowolne); F. W. Schlegel, O niezrozumiałości, w: Pisma teoretyczne niemieckich romantyków, oprac. T. Namowicz, Warszawa 2000; W. Szturc, Ironia romantyczna: pojęcia, granice, poetyka, Warszawa 2002 (rozdział IV „Ironia romantyczna jako poetyka dzieła”).

Ad. 21

A. Fredro, Pan Jowialski (wyd. dowolne); D. Siwicka, Śmiech jowialny, w: Trzynaście arcydzieł romantycznych, red. E. Kiślak, M. Gumkowski, Warszawa 1996

Ad. 22

J. Słowacki Sen srebrny Salomei (wyd. dowolne), S. Goszczyński Dziennik Sprawy Bożej (fragm.,); D. Skórczewski, „«Sen srebrny Salomei», czyli parada hybryd”, „Pamiętnik Literacki" 2011, nr 1.

Ad. 23

J. Słowacki, Genezis z Ducha, Dziady (wyd. dowolne); A. Kowalczykowa, Wstęp, w: J. Słowacki, Krąg pism mistycznych, Wrocław 1982.

Ad. 24

C. Norwid, Vade-mecum (wyd. dowolne); W. Rzońca, Norwid a romantyzm polski, Warszawa 2005.

Ad. 25

C. Norwid, Pierścień Wielkiej Damy (wyd. dowolne); I. Sławińska, Reżyserska ręka Norwida, Kraków 1971.

Ad. 26

C. Norwid, „Ad leones!” (wyd. dowolne); Z. Stefanowska, Norwid – pisarz wieku kupieckiego i przemysłowego, w: tejże, Strona romantyków. Studia o Norwidzie, Lublin 1993.

Zakres tematów:

1. Zajęcia organizacyjne

2. Wśród książek zbójeckich I. Cierpienia młodego Wertera J. W. Goethego

3. Wśród książek zbójeckich II. Zbójcy Fryderyka Schillera

4. Wśród książek zbójeckich III. René François Chateaubrianda

5. Balladowe początki romantyzmu

6. Przedlistopadowa krytyka literacka. Spór klasyków z romantykami

7. Miłość romantyczna

8. Orientalizm

9. Szkoła ukraińska cz. I. Nowa wizja natury. Maria Antoniego Malczewskiego

10. Szkoła ukraińska cz. II. Gotycyzm i frenezja. Zamek kaniowski Seweryna Goszczyńskiego

11. „Trzeba być lwem i lisem”. Problematyka zdrady i spisku

12. Kim jest bohater bajroniczny? Lambro Juliusza Słowackiego

13. Dramat romantyczny – gatunek i problematyka

14. Profetyzm i polityka. Księgi narodu i pielgrzymstwa polskiego Adama Mickiewicza

15. Rozliczenia z mesjanizmem i kreacja Syberii. Anhelli Juliusza Słowackiego

16. Historyzm w Irydionie Zygmunta Krasińskiego

17. List romantyczny jako gatunek literacki

18. W stronę neosarmatyzmu. Gawęda szlachecka

19. Liryka lozańska Adama Mickiewicza jako novum poetyckie

20. Ironia romantyczna

21. Komizm i humor

22. Mistyczna reinterpretacja koliszczyzny w dramacie Juliusza Słowackiego

23. Słowacki genezyjski

24. Cypriana Norwida rozliczenia z romantyzmem

25. „Biała tragedia”. Norwidowska koncepcja dramatu

26. Nowelistyka Norwida wobec przemian cywilizacyjnych

Metody dydaktyczne:

Dyskusja, praca z tekstem, praca własna, konsultacje indywidualne.

Metody i kryteria oceniania:

Student/studentka otrzymuje zaliczenie na podstawie

a) obecności (dozwolone są 2 nieobecności w semestrze),

b) przygotowania do zajęć i aktywności podczas nich.

Dodatkowo konieczne jest napisanie i uzyskanie pozytywnej oceny z pracy rocznej. Jej temat należy ustalić indywidualnie z prowadzącą do końca pierwszego semestru.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)