Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Tradycje antyczne i biblijne w literaturze [3001-11A1TA] Semestr letni 2023/24
Ćwiczenia, grupa nr 4

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Tradycje antyczne i biblijne w literaturze [3001-11A1TA]
Zajęcia: Semestr letni 2023/24 [2023L] (w trakcie)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 4 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy piątek, 13:15 - 14:45
sala 27
Budynek Wydziału Polonistyki jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2024-03-01 13:15 : 14:45 sala 27
Budynek Wydziału Polonistyki
2024-03-08 13:15 : 14:45 sala 27
Budynek Wydziału Polonistyki
2024-03-15 13:15 : 14:45 sala 27
Budynek Wydziału Polonistyki
2024-03-22 13:15 : 14:45 sala 27
Budynek Wydziału Polonistyki
2024-04-05 13:15 : 14:45 sala 27
Budynek Wydziału Polonistyki
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 27
Limit miejsc: 25
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Barbara Niebelska-Rajca
Literatura:

Teksty

I. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu:

1. Księga Rodzaju

2. Księga Hioba

3. Księga Psalmów (psalmy 1–15, 51, 55, 71, 110, 123, 136); Księga Koheleta

4. Pieśń nad Pieśniami

5. Ewangelia według św. Jana; Apokalipsa św. Jana

II. Literatura antyczna:

1. Homer, Iliada, przeł. K. Jeżewska, oprac. J. Łanowski, Warszawa 1999 lub tenże, Iliada, przeł. I Wieniewski – dowolne wyd. lub najnowszy przekład Iliady R. Chodkowskiego.

2. Homer, Odyseja, przeł. J. Parandowski – dowolne wyd., stąd pieśń I, V–XIII, XIX–XXIV.

3. Sofokles, Król Edyp, w: Ajschylos, Sofokles, Eurypides. Antologia tragedii greckiej, oprac. S. Stabryła – dowolne wyd.

4. Eurypides, Medea, w: Ajschylos, Sofokles, Eurypides. Antologia tragedii greckiej, oprac. S. Stabryła – dowolne wyd.

5. Arystoteles, Poetyka, przeł. H. Podbielski, Wrocław 1983 (BN II 209) – lub następne wyd., stąd: wstęp, Poetyka (rozdz. IV-XVIII, XXIV).

6. Liryka starożytnej Grecji, oprac. J. Danielewicz, Warszawa 1996 (Alkajos: 6a; Safona: 1; 31; Anakreont: 2; 11; 43; anakreontyki: 1 W; 9 W; 11 W; 15 W; Pindar: I Oda olimpijska; Dytyramb dla Ateńczyków).

7. Platon, Uczta, przeł. W. Witwicki – dowolne wydanie w tym przekładzie.

8. Sielanka grecka, przeł. A. Świderkówna, oprac. J. Łanowski, Wrocław 1953 (BN II 80) – Teokryt, Pasterze, Czarodziejki.

9. Wergiliusz (Publius Vergilius Maro), Bukoliki i Georgiki, przeł. Z. Abramowicz, Wrocław 1953 (BN II 83) – ekloga IV.

10. Kwintus Horacjusz Flakkus, Dzieła wszystkie, t. 1, oprac. O. Jurewicz, Wrocław 1988 – Ody: I 1, 5, 9, 11, 30; II 3,14, 16, 19, 20; III 1, 13, 18, 21, 22, 24, 30, IV 4)

11. Horacy (Quintus Horatius Flaccus), List do Pizonów, [w:] Rzymska krytyka i teoria literatury, oprac. S. Stabryła, Wrocław 1983 (BN II 207).

Opracowania

1. W. J. Harrington, Klucz do Biblii, przeł. J. Marzęcki, Warszawa 1984 i wyd. nast.

2. Świderkówna A., Rozmowy o Biblii, Warszawa 1995 i wyd. nast.

3. Świderkówna A., Prawie wszystko o Biblii, Warszawa 2002.

4. Cytowska M., Szelest H., Historia literatury starożytnej, Warszawa 2006.

5. Auerbach E., Blizna Odyseusza, [w:] tenże, Mimesis. Rzeczywistość przedstawiona w literaturze Zachodu, przeł. Z. Żabicki, t. 1, Warszawa 1968 – lub z nowszego wyd.

Zakres tematów:

1. Zagadnienia wstępne: pojęcia tradycji i mitu; księgi Biblii, problem natchnienia biblijnego, formy literackie, kanon i kanoniczność

2. Księga Hioba

3. Księga Psalmów i Księga Koheleta

4. Pieśń nad Pieśniami jako „szkoła” języka miłosnego

5. Ewangelia wg św. Jana i Apokalipsa w tradycji literackiej

6. A) Sprawdzian z obowiązkowych lektur biblijnych B) Kwestia homerycka – zagadnienia wstępne.

7. Struktura „Iliady” (zajęcia będą poprzedzone sprawdzianem ze znajomości lektury)

8. Odyseja i „Blizna Odyseusza” E. Auerbacha (zajęcia będą poprzedzone sprawdzianem ze znajomości lektury)

9. Tragedia antyczna: geneza i struktura: Sofokles, Król Edyp

10. Arystotelesowska teoria tragedii – główne pojęcia; Eurypides, Medea.

11. Liryka starożytnej Grecji: melika eolska, Anakreont i anakreontyki

12. Uczta Platona i platońska koncepcja miłości (zajęcia będą poprzedzone sprawdzianem ze znajomości lektury)

13. Sielanka grecka i ekloga rzymska (Teokryt, Wergiliusz)

14. Horacy – twórca i teoretyk poezji: klasycyzm w „Ars poetica”

15. Sprawdzian z lektur antycznych

Metody dydaktyczne:

Analiza tekstu literackiego, wykład konwersatoryjny, dyskusja

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą oceny jest zaliczenie sprawdzianów z Biblii i lektur antycznych, aktywność i przygotowanie do dyskusji, obecność na zajęciach (dopuszczalne są 2 nieobecności).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-03d50b88b (2024-02-19)