Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Literatura najnowsza [3001-11B2LX] Semestr zimowy 2023/24
Ćwiczenia, grupa nr 7

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Literatura najnowsza [3001-11B2LX]
Zajęcia: Semestr zimowy 2023/24 [2023Z] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 7 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 9:45 - 11:15
sala 7
Budynek Wydziału Polonistyki jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 17
Limit miejsc: 17
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Łukasz Żurek
Literatura:

- J. Sławiński, Zanik centrali, „Kresy” 1994 nr 1, przedruk w: tegoż, Przypadki poezji, Kraków 2001*; M. Janion, Zmierzch paradygmatu w: tejże, „Czy będziesz wiedział, co przeżyłeś?”, Warszawa 1996 i nast. wyd.

- P. Huelle, Weiser Dawidek, Gdańsk 1987 i nast. wyd.

- M. Świetlicki, Zimne kraje, Warszawa-Kraków 1992

- O. Tokarczuk, Dom dzienny, dom nocny, Wałbrzych 1998 i nast. wyd.

- (1) A. Sosnowski, Apel poległych. O poezji naiwnej i sentymentalnej w Polsce, „Kresy” 1993 nr 16, przedruk w: tegoż, „Najryzykowniej”, Wrocław 2007*

(2) B. Zadura, Daj mu tam, gdzie go nie ma, czyli języki obce poezji [1987], pierwodruk w: tegoż, Daj mu tam gdzie go nie ma. Szkice o poezji. Lublin 1996, przedruk w: tegoż, Szkice, recenzje, felietony, t. 1, Wrocław 2007*

(3) J. Podsiadło, Daj mi tam, gdzie mogę dobiec, „Tygodnik Powszechny” 2000 nr 24*

(4) A. Franaszek, Poezja jak bluza z kapturem/Dlaczego nikt nie lubi nowej poezji?, „Gazeta Wyborcza. Magazyn Świąteczny” wydanie z 22-23 marca 2014

(5) A. Kałuża, J. Orska, A. Świeściak, Tych nie lubię, więc są złymi poetami, „Gazeta Wyborcza” wydanie z 12 kwietnia 2014

- A. Sosnowski, Sezon na Helu, Lublin 1994, przedruk w tegoż: Dożynki, Wrocław 2006 lub Pozytywki i marienbadki (1987-2007), Wrocław 2009

- I. Filipiak, Absolutna amnezja, Warszawa 1995 i nast. wyd.

- E. Tkaczyszyn-Dycki, Piosenka o zależnościach i uzależnieniach, Wrocław 2008 i nast. wyd., przedruk w: tegoż, Oddam wiersze w dobre ręce (1988-2010), Wrocław 2010

- D. Masłowska, Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną, Warszawa 2002 i nast. wyd.

- Zebrało się śliny, Stronie Śląskie 2016 (wybrane części antologii)

- J. Bargielska, Obsoletki, Wołowiec 2010

- M. Witkowski, Lubiewo, Kraków 2006 i nast. wyd.

- R. Jurczak, Zakłady holenderskie, Stronie Śląskie 2020

- M. Okraska, Nie ma i nie będzie, Kraków 2022

Lekturom podstawowym towarzyszyć będą również wybrane teksty krytycznoliterackie, artykuły lub fragmenty książek historycznoliterackich dotyczące dyskutowanej książki/danego zjawiska.

Pozycje bibliograficzne oznaczone „*” są dostępne w internecie, w t. 1 antologii krytycznej projektu Polska Poezja Współczesna. Przewodnik encyklopedyczny: https://przewodnikpoetycki.amu.edu.pl/antologia-krytyczna-tom-1/

Zakres tematów:

- Jaki przełom?

- Literatura małych ojczyzn

- Problemy z „brulionem”, problemy ze Świetlickim

- Tokarczuk a proza środka

- Dyskusja o tzw. poezji niezrozumiałej

- „co znaczy «Koniec świata», albo coś w tym stylu”

- Proza feministyczna

- Powtórzenia i różnice u Tkaczyszyna-Dyckiego

- Języki współczesności

- Poezja (i krytyka) zaangażowana

- Trauma jako wyzwanie dla narracji

- Queerowanie kanonu

- Najnowsze powroty klasycyzmu

- Reportaż społeczny a widmo transformacji

Metody dydaktyczne:

Dyskusja, praca z tekstem literackim, krytycznoliterackim, dyskusja w grupach, elementy wykładu.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła: kontrola obecności (dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności), bieżące przygotowanie do zajęć, aktywny udział w dyskusjach, ew. referaty uczestników. Warunkiem zaliczenia przedmiotu, oprócz obecności, jest również zdanie kolokwium w sesji zimowej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)