Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo prywatne bankowe [2200-1W054S] Semestr letni 2023/24
Wykład specjalizacyjny, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Prawo prywatne bankowe [2200-1W054S]
Zajęcia: Semestr letni 2023/24 [2023L] (w trakcie)
Wykład specjalizacyjny [WYK-SPE], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 16:45 - 18:15
sala A3
Budynek Collegium Iuridicum II - Lipowa 4 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2024-02-21 16:45 : 18:15 sala A3
Budynek Collegium Iuridicum II - Lipowa 4
2024-02-28 16:45 : 18:15 sala A3
Budynek Collegium Iuridicum II - Lipowa 4
2024-03-06 16:45 : 18:15 sala A3
Budynek Collegium Iuridicum II - Lipowa 4
2024-03-13 16:45 : 18:15 sala A3
Budynek Collegium Iuridicum II - Lipowa 4
2024-03-20 16:45 : 18:15 sala A3
Budynek Collegium Iuridicum II - Lipowa 4
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 41
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Adam Stopyra
Literatura:

1. M. Olechowski, Glosa do orzeczenia SN z 24.X.2001, III CZP 58/01 [dot. stosunku prawa cywilnego i prawa bankowego], "Prawo Bankowe" Nr 1/2003, s. 16-19

2. M. Olechowski, Normatywne podstawy przymusowego umarzania zobowiązań pieniężnych, "Państwo i Prawo" Nr 5/2004

3. M. Bączyk, Umowy w zakresie czynności bankowych [w:] M. Stec (red.), Prawo umów handlowych. System Prawa Handlowego tom 5, Warszawa 2017

4. M. Olechowski, Akredytywa [w:] J. Panowicz-Lipska (red.), Prawo zobowiązań – część szczegółowa. System Prawa Prywatnego tom 8, wyd. 2, Warszawa 2011

5. M. Olechowski, Reguły ICC dotyczące gwarancji płatnych na żądanie, Monitor Prawa Bankowego 2015, z. 3

6. H. Gronkiewicz-Waltz (red.), Prawo bankowe. Komentarz, Warszawa 2013

7. Kodeks cywilny. Komentarz, pod red. E. Gniewka, P. Machnikowskiego, Warszawa 2019, wyd. C. H. Beck.

Zakres tematów:

Wykład I: Wprowadzenie. Podstawowe pojęcia. Pojęcie banku. Gospodarcze znaczenie działalności bankowej. Podział na prawo bankowe publiczne i prywatne. Prywatne prawo bankowe jako część prawa cywilnego. Źródła prywatnego prawa bankowego. Specyfika ustawy - prawo bankowe. Instrumenty samoregulacji sektora bankowego.

Wykład II: Podmioty stosunków bankowych. Banki i inne instytucje finansowe. Udział osób trzecich w wykonywaniu działalności bankowej (outsourcing usług bankowych: pojęcie, dopuszczalność, podstawowe problemy prawne).

Wykład III: Pieniądz jako przedmiot stosunków bankowych. Historyczna ewolucja pieniądza (proces dematerializacji pieniądza). Wartość pieniądza w czasie. Problem lichwy. Prawna istota pieniądza. Specyfika zobowiązań pieniężnych.

Wykład IV-V: Specyfika zobowiązaniowych stosunków bankowych. Pojęcie czynności bankowych. Stosunki bankowe jako stosunki cywilnoprawne. Podstawowe czynniki wpływające na specyfikę stosunków bankowych. Powstanie stosunków bankowych (zawarcie umowy). Treść stosunków bankowych (swoboda kształtowania treści umów, szczególne obowiązki banków, zmiana treści stosunków bankowych). Zakończenie stosunków bankowych.

Wykład VI: Konsument usług bankowych i jego ochrona. Pojęcie konsumenta. Instrumenty ochrony konsumenta usług bankowych. Kontrola wzorców umownych (klauzule abuzywne). Regulacje szczególne (kredyt konsumencki, elektroniczne instrumenty płatnicze, usługi finansowe świadczone na odległość).

WYBRANE OPERACJE BANKOWE

Wykład VII-VIII – Działalność depozytowa banku. Pojęcie działalności depozytowej banku. Umowa rachunku bankowego i jej elementy. Obowiązki banku i posiadacza rachunku bankowego. Rodzaje rachunków bankowych (rachunki bieżące, rachunki oszczędnościowe, lokaty terminowe, rachunki wspólne). Umowa depozytu nieprawidłowego. Umowa skrytki sejfowej.

Wykład IX-X: Działalność rozliczeniowa banku. Pojęcie bankowych rozliczeń pieniężnych. Organizacja bankowego systemu rozliczeń pieniężnych. Instrumenty bankowych rozliczeń pieniężnych (polecenie przelewu, polecenie zapłaty, czek rozrachunkowy, karty płatnicze). Odpowiedzialność.

Wykład XI-XII: Działalność kredytowa banku. Pojęcie działalności kredytowej. Rodzaje technik finansowania. Umowa kredytu a umowa pożyczki. Specyfika umów kredytu konsorcjalnego. Kredyt konsumencki.

Wykład XIII: Działalność gwarancyjna banku. Pojęcie działalności gwarancyjnej. Poręczenie. Gwarancja bankowa (pojęcie; zlecenie udzielenia gwarancji; charakter odpowiedzialności banku; rodzaje gwarancji bankowych). Potwierdzenie gwarancji i poręczenia. Regwarancja.

Wykład XIV: Akredytywa. Geneza akredytywy. Akredytywa dokumentowa (pojęcie; zlecenie otwarcia akredytywy; charakter odpowiedzialności banku; rodzaje akredytywy dokumentowej). Akredytywa pieniężna. Akredytywa zabezpieczająca.

Metody dydaktyczne:

Po zakończeniu wykładów studenci znają specyfikę umów zawieranych w obrocie bankowym, jak również podstawowe regulacje głównych rodzajów umów bankowych.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie obecności na zajęciach (ocena dost.) oraz pracy zaliczeniowej (pracy indywidualnej lub projektu w kilkuosobowych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-03d50b88b (2024-02-19)