Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia kultury polskiej XX w. [3002-1LHKP3C] Semestr zimowy 2023/24
Ćwiczenia, grupa nr 3

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Historia kultury polskiej XX w. [3002-1LHKP3C]
Zajęcia: Semestr zimowy 2023/24 [2023Z] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00
sala 8
Szpital Św. Rocha - Polonistyka jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 15
Limit miejsc: 12
Prowadzący: Wojciech Dudzik
Literatura:

Wybrana literatura:

• www.250teatr.pl

• www.encyklopediateatru.pl

• Writing and Rewriting National Theatre Histories, ed. by Steve Wilmer, Iowa City 2004;

• Bułhak, Ewa (oprac.): Palę Paryż i wyjeżdżam. Wywiady z Jerzym Grzegorzewskim, Izabelin 2005;

• Dudzik, Wojciech: W poszukiwaniu stylu. Teatr Narodowy 1924-1939, Warszawa 2015;

• Dudzik, Wojciech (red. nauk.): Świadomość teatru. Polska myśl teatralna drugiej połowy XX wieku, Warszawa 2007;

• Kosiński, Dariusz: Teatr narodowy, [w:] tenże, Teatra polskie. Historie, Warszawa 2010;

• Kosiński, Dariusz: Półsierota? W poszukiwaniu matki teatru polskiego, "Dialog" 2006, nr 10;

• Majcherek, Janusz / Mościcki, Tomasz: Kryptonim „Dziady”. Teatr Narodowy 1967-1968, Warszawa 2017;

• Nyczek, Tadeusz: Nie wierzę w Teatr Narodowy, „Gazeta Wyborcza” 1994, nr 250;

• Organizacja i program Teatru Narodowego w Warszawie, „Przegląd Warszawski” 1925, nr 42 [ankieta]

• Raszewska, Magdalena: Teatr Narodowy 1949-2004, Warszawa 2005;

• Raszewska, Magdalena: Dejmek, Warszawa 2021;

• Roman, Andrzej (oprac.): Komedianci. Rzecz o bojkocie, Warszawa 1990.

Pełna lista lektur oraz materiałów audiowizualnych zostanie podana na początku semestru.

Zakres tematów:

Zajęcia będą poświęcone problematyce teatrów narodowych – od ukonstytuowania w Europie pierwszych instytucji o tej nazwie w XVII i XVIII wieku po czasy współczesne (ostatnie chronologicznie teatry noszące tę nazwę w Europie powołano już w XXI wieku: w 2005 roku The National Theatre of Scottland, a w 2009 The National Theatre of Wales – co prowokuje pytanie o przyczyny trwałej potrzeby ustanawiania instytucji tego rodzaju). Przypomniana zostanie przede wszystkim idea teatru narodowego w różnych kontekstach: 1) nowoczesności, 2) kultury narodowej różnych krajów, 3) kształtowania się i rozwoju sfery publicznej w życiu społecznym, 4) innych form instytucjonalnych teatru. Punktem wyjścia będzie dyskusja, jaka toczyła się w Polsce w 2015 roku w związku z obchodami 250. rocznicy powstania Teatru Narodowego w Warszawie, a zarazem pierwszego teatru publicznego w Polsce – zob. głosy m.in. Joanny Krakowskiej, Michała Zadary, Małgorzaty Dziewulskiej, Tomasza Rodowicza, Dariusza Kosińskiego na stronie www.250teatr.pl oraz blok materiałów „Narodowy czy publiczny? Polemiki na czas obchodów” w miesięczniku „Teatr” nr 5/2015.

Zastanowimy się następnie nad aktualnością tradycyjnych encyklopedycznych definicji teatru narodowego na tle współczesnych przemian kultury i teatru oraz poddamy analizie programy i repertuary polskich teatrów narodowych. W centrum uwagi znajdą się kluczowe momenty z dwudziestowiecznych dziejów Teatru Narodowego w Warszawie (1924 – inauguracja w niepodległej Polsce, 1949 – odbudowa po II wojnie światowej, 1967 – legendarna premiera i afera Dziadów w reż. Kazimierza Dejmka, 1982/1985 – stan wojenny i pożar budynku, 1997 – restytucja pod dyrekcją Jerzego Grzegorzewskiego, od 2003 – programowa bezprogramowość obecnej dyrekcji Jana Englerta). Przywołana zostanie także nietrafna – jak widać z dzisiejszej perspektywy – koncepcja Tadeusza Nyczka utożsamiająca teatr narodowy z Teatrem Telewizji.

Do dyskusji o sztuce aktorskiej punktem wyjścia będzie opinia "Tam, gdzie gra Jerzy Trela, tam jest teatr narodowy".

Metody dydaktyczne:

Dyskusja na podstawie przeczytanych lektur.

Prezentacje materiałów audiowizualnych.

Metody i kryteria oceniania:

Kontrolowana obecność na zajęciach. Podstawą zaliczenia będzie aktywność na zajęciach (30 proc.) i pisemna praca semestralna (70 proc.).

Uwagi:

Temat zajęć: Teatry narodowe: idee – instytucje – praktyki

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-03d50b88b (2024-02-19)