Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Media w kulturze współczesnej-warsztat [3002-2MKW1WZ] Semestr zimowy 2023/24
Warsztaty, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Media w kulturze współczesnej-warsztat [3002-2MKW1WZ]
Zajęcia: Semestr zimowy 2023/24 [2023Z] (zakończony)
Warsztaty [WAR], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 11:30 - 13:00
sala 8
Szpital Św. Rocha - Polonistyka jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 21
Limit miejsc: 17
Prowadzący: Jerzy Stachowicz
Literatura:

Przykładowe lektury:

Anna Nacher Media lokacyjne. Ukryte życie obrazów, Krakow 2016;

Kenneth Goldsmith Uncreative writing Managing Language in the Digital Age. New York: Columbia University Press, 2011;

Dariusz Jemielniak Socjologia Internetu Warszawa 2019;

Hannah Fry Hello World! Jak być człowiekiem w świecie maszyn Kraków 2019;

Zakres tematów:

Przestrzenie hybrydowe - zwiedzanie, tworzenie, komunikacja

Granice tego co „internetowe” i tego, co „rzeczywiste” zanikają lub stają się płynne. Przestrzeń, rzeczy – kategorie antropologiczne związane z materialnością, przestrzennością stają się na powrót istotne i warte badania. Zmieniają się także granice między tym co piśmienne, drukowane i mówione. Przenośne urządzenia cyfrowe są maszynami, w których granica ta ulega ciągłym przekształceniom.

W ramach warsztatu będziemy zajmować się rozpoznaniem teoretycznym (lektura tekstów), ale przede wszystkim działaniem, angażowaniem się w praktyki cyfrowe i stworzeniem projektu, projektów łączących medialne kategorie takie jak analogowe - cyfrowe, prywatne-publiczne, oralne - piśmienne, ludzkie - automatyczne, materialne- niematerialne.

Proponowane zagadnienia:

1. Realne, wirtualne, stacjonarne - doświadczenia VR

2. Hybrydowe ekspozycje - idziemy do muzeum czy zostajemy w domu? Zdalne zwiedzanie

3. Hybrydowe przestrzenie społeczne - ulice, place

4. Formaty, awatary, podpisy - odciskanie siebie, archiwizacja

5. Tworzymy projekt hybrydowy - szukamy narzędzi i działamy

Metody dydaktyczne:

Dyskusja i praca w grupie, czytanie zdanaych tekstów, praca online z narzędziami cyfrowymi, obserwacja terenowa, praca nad projektem.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlegać będą obecność (dopuszczalne dwie nieobecności) i aktywność na zajęciach (40%). Zaliczenie będzie miało formę wykonania i prezentacji projektu cyfrowego (60%).

Uwagi:

Osoby uczestnczące w warsztatach powinny posiadać smartfony i być otwarte na korzystanie z różnego rodzaju narzędzi cyfrowych oraz pracę w grupie.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-03d50b88b (2024-02-19)