Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język Hebrajski 2 [2900-JSL-JHEB2] Semestr letni 2023/24
Lektorat, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język Hebrajski 2 [2900-JSL-JHEB2]
Zajęcia: Semestr letni 2023/24 [2023L] (w trakcie)
Lektorat [LEK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 11:30 - 13:00
sala 10
Budynek Pomuzealny jaki jest adres?
każdy piątek, 9:45 - 11:15
sala 4
Budynek Pomuzealny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2024-04-17 11:30 : 13:00 sala 10
Budynek Pomuzealny
2024-04-19 09:45 : 11:15 sala 4
Budynek Pomuzealny
2024-04-24 11:30 : 13:00 sala 10
Budynek Pomuzealny
2024-04-26 09:45 : 11:15 sala 4
Budynek Pomuzealny
2024-05-08 11:30 : 13:00 sala 10
Budynek Pomuzealny
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 18
Limit miejsc: 14
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Regina Gromacka
Literatura:

Podręcznik „Iwrit min ha-hatchala”, cz. I (wyd. Uniwersytet Hebrajski w Jerozolimie) oraz dodatkowe materiały przygotowane i dostarczane studentom przez prowadzącą zajęcia – teksty, ćwiczenia, pieśni, piosenki, wiersze.

Zakres tematów:

Studenci znają alfabet hebrajski (litery drukowane i kursywę oraz znaki samogłoskowe). Kontynuują naukę podstawowego słownictwa oraz podstaw gramatyki. Budują proste zdania, ćwiczą mówienie, uczą się czytania i pisania krótkich tekstów.

Słownictwo: miejsca, sprzęty, jedzenie, czynności codzienne, mieszkanie, studia, praca, wypoczynek, rozrywka, restauracja, poczta, hotel.

Struktury gramatyczne:

Zaimki osobowe, pytajne, wskazujące

Przedimek określony

Rodzaj i liczba rzeczownika i przymiotnika

Przyimki „w”, „z”, „od”, „na”, „do”, „dla” itd.

Podstawowe czasowniki koniugacji Pa’al i Pi’el w czasie teraźniejszym, bezokoliczniki

Zdania imienne i czasownikowe

Zdania z „jesz” i „ejn”

Rzeczowniki regularne i nieregularne

Przymiotnik – zgodność z rodzajem i liczbą rzeczownika

Przyimki „w”, „do” (z rzeczownikiem określonym i nieokreślonym)

Zaimek określony („haze/hazot)

Określenie stanu posiadania i przynależności

Partykuła dopełnienia „et”

Zdania okolicznikowe przyczyny

Liczebniki od 1 do 20

Określenia czasu: godziny, dni tygodnia, miesiące

Czasownik „carich” (potrzebować)

Zdania okolicznikowe przyczyny, celu itd.

Liczebniki od 1 do 100

Zaimek „każdy/cały/wszyscy”

Forma bezosobowa czasownika w czasie teraźniejszym

Nauka hebrajskich pieśni i piosenek

Elementy kultury żydowskiej i izraelskiej

Metody dydaktyczne:

Kurs prowadzony jest metodą komunikacyjną, wykorzystującą techniki metod konwencjonalnych i niekonwencjonalnych. Nacisk położony jest na umiejętność skutecznego porozumiewania się w języku obcym w sposób odpowiadający danej sytuacji. Prezentacja nowego materiału jest często sytuacyjna i wizualna, objaśnienia i komentarze nauczyciela sprowadzają się do niezbędnego minimum. Ćwiczenia prowadzone są na ogół w podgrupach lub w parach.

Podstawą nauczania jest podręcznik (zob. Literatura) oraz materiały dodatkowe, dostarczane przez nauczyciela (teksty, ćwiczenia, piosenki, gry i zabawy).

Dobór ćwiczeń i materiałów jest na tyle zróżnicowany, aby studenci nabywali stopniowo wszystkie kompetencje językowe (nauka wymowy, intonacji, pisowni, słownictwa, gramatyki, rozumienia ze słuchu, czytania ze zrozumieniem, mówienia i pisania).

Uwagi:

mgr Regina Gromacka

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)