Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dzienniki, zapiski, wspomnienia - egodokumenty w PRL [2900-L-EDOKXX] Semestr letni 2023/24
Konwersatorium, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Dzienniki, zapiski, wspomnienia - egodokumenty w PRL [2900-L-EDOKXX]
Zajęcia: Semestr letni 2023/24 [2023L] (w trakcie)
Konwersatorium [KON], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 16:45 - 18:15
sala 4
Budynek Pomuzealny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2024-04-29 16:45 : 18:15 sala 4
Budynek Pomuzealny
2024-05-06 16:45 : 18:15 sala 4
Budynek Pomuzealny
2024-05-13 16:45 : 18:15 sala 4
Budynek Pomuzealny
2024-05-20 16:45 : 18:15 sala 4
Budynek Pomuzealny
2024-05-27 16:45 : 18:15 sala 4
Budynek Pomuzealny
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 0
Limit miejsc: 14
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Sylwia Borowska
Literatura:

Fragmenty poniższych tekstów:

1. M. Czermińska, Autobiograficzny trójkąt, Kraków 2020.

2. M. Dąbrowska, Dzienniki 1945-1965, Warszawa 2009 (wydanie krytyczne IBL PAN).

3. A. Kowalska, Dzienniki 1927-1969, Warszawa 2022.

4. L. Tyrmand, Dziennik 1954, Warszawa 2021.

5. T. Kwiatkowski, Ważne, nieważne: dziennik 1953-1973, Kraków 2019.

6. A. Osiecka, Dzienniki 1945-1958 i 1970, Warszawa 2013-2021.

7. Z. Mycielski, Niby-dziennik, Warszawa 1998 i Z. Mycielski, 1950-1969, Warszawa 1999-2001.

8. W. Gombrowicz, Dziennik 1953-1969, Kraków 2004.

9. S. Mrożek, Dziennik 1962-1989, Kraków 2010-2013.

10. J. Iwaszkiewicz, Dzienniki 1956-1980, Warszawa 2010-2011.

11. J. Zawieyski, Dzienniki: t. 1, wybór z lat 1955-1959 i t. 2, wybór z lat 1960-1969, Warszawa 2011-2012.

12. S. Kisielewski, Dzienniki, Warszawa 2001.

13. K. Brandys, Miesiące: 1978-1979, Warszawa 1980.

14. W. Woroszylski, Dzienniki: t. 1: 1953-1982, Warszawa 2017.

15. A. Kijowski, Dziennik: 1955-1985, Kraków 1998-1999.

16. P. Lejeune, Pakt autobiograficzny, w: Teksty: teoria literatury, krytyka, interpretacja nr 5 (23) 1975, 31-49.

Zakres tematów:

Celem konwersatorium jest zapoznanie osób studiujących z metodami i warsztatem pracy badacza historii kultury czasów PRL. Zajęcia służą kształtowaniu umiejętności analizy źródeł o charakterze egodokumentalnym pisanych w PRL, interpretacji faktów historycznych i badaniu tła polityczno-społeczno-kulturowego Polski Ludowej w oparciu o zapisy autobiograficzne.

Zajęcia będą poświęcone analizie dzienników osób związanych ze światem kultury i literatury w PRL. Postawom literatów, literatek wobec ustroju komunistycznego, charakterystyce twórczości omawianych postaci, głównym wątkom pojawiającym się na kartach dzienników. Źródła o charakterze wspomnieniowym potraktujemy jako źródło do pozyskiwania wiedzy o przeszłości. Zastanowimy się nad specyfiką tego typu zapisów, ich cechami (nie)charakterystycznymi i nad tym co możemy wyczytać z materiałów autobiograficznych.

1. Zajęcia organizacyjne i wstępne. Omówienie sylabusa, zasad udziału w zajęciach, metod pracy i formy zaliczenia. Zagadnienie wstępne do dyskusji – czym jest forma autobiograficzna? - 19.02.2024

2. Maria Dąbrowska – 26.02.2024

3. Anka Kowalska – 04.03.2024

4. Leopold Tyrmand – 11.03.2024

5. Tadeusz Kwiatkowski – 18.03.2024

6. Agnieszka Osiecka – 25.03.2024

7. Zygmunt Mycielski – 08.04.2024

8. Witold Gombrowicz – 15.04.2024

9. Sławomir Mrożek – 22.04.2024

10. Jarosław Iwaszkiewicz – 29.04.2024

11. Jerzy Zawieyski – 06.05.2024

12. Stefan Kisielewski – 13.05.2024

13. Kazimierz Brandys – 20.05.2024

14. Wiktor Woroszylski – 27.05.2024

15. Andrzej Kijowski – 03.06.2024

16. Podsumowanie. Po co czytać dzienniki? Dzienniki jako źródło wiedzy o przeszłości – 10.06.2024

Metody dydaktyczne:

Krytyczna analiza omawianych źródeł, dyskusja na temat tła polityczno-społeczno-kulturowego PRL i poruszanych wątków w odniesieniu do tekstów źródłowych, o których będziemy rozmawiać. Dyskusja z poszanowaniem odmiennych poglądów, różnych interpretacji i analiz źródłowych. Osoby studiujące będą proszone o wygłoszenie dziesięciominutowego wstępu do omawianego tematu (tło historyczne, biografia literata/literatki, kontekst powstania źródła, jego krytyka zewnętrzna, charakterystyka edycji źródłowej). Podział tematów referatów pomiędzy osoby studiujące nastąpi na pierwszych organizacyjnych zajęciach w semestrze.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia zajęć jest odpowiednia frekwencja, merytoryczny udział w dyskusji i krytyczna lektura zadanych w sylabusie źródeł. Dopuszczalne są dwie nieobecności w semestrze bez konieczności odrabiania ich na dyżurze. Trzecia nieobecność wymaga umówienia się na rozmowę na temat poruszany na zajęciach, na których osoba studiująca była nieobecna. Więcej niż trzy nieobecności skutkują niezaliczeniem zajęć. Na ocenę składa się bieżąca obecność i aktywność na zajęciach. Nie przewiduję kolokwium końcowego, ale w przypadku, gdy po całej serii spotkań będę mieć wątpliwości, czy dana osoba studiująca powinna uzyskać zaliczenie, zaproponuję indywidualną rozmowę na wybrane tematy na dyżurze lub przygotowanie kilkustronicowej analizy wybranego źródła omawianego podczas zajęć.

Wszystkie materiały będą udostępniane sukcesywnie przez prowadzącą w postaci skanów lub innych form elektronicznego zapisu online na współdzielonym dysku Google lub na platformie Kampus Come.

Uwagi:

mgr Sylwia Borowska

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)