Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski - poziom zaawansowany [4100-ANGOC1] Semestr zimowy 2023/24
Lektorat, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język angielski - poziom zaawansowany [4100-ANGOC1]
Zajęcia: Semestr zimowy 2023/24 [2023Z] (zakończony)
Lektorat [LEK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
niestandardowa częstotliwość
(sala nieznana)
niestandardowa częstotliwość
(sala nieznana)
Liczba osób w grupie: 0
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący:
Literatura:

Odwołano się do szeregu materiałów podręcznikowych (np. Fast Track to CAE: Stanton / Morris), ale zdecydowana większość materiałów w klasie opiera się na wykorzystaniu specjalnie dostosowanych autentycznych materiałów, aby ułatwić uczniom zrozumienie i udzielenie odpowiedzi. Zasadniczo są to materiały do ​​słuchania z BBC / NPR, chociaż literatura, scenariusze teatralne i wizualizacje są również częstym narzędziem używanym w klasie.

Zakres tematów:

Omawiane tematy obejmują:

Zmieniający się pejzaż miejski; dzika przyroda i środowisko; podróż i turystyka; finanse i pieniądze; relacje i rodzina itp.

Metody dydaktyczne:

Na ogół zajęcia mają strukturę seminaryjną prowadzoną przez nauczyciela. Opiera się to na jego powodzeniu na regularnych zadaniach domowych w celu wywołania dalszej dyskusji na następną lekcję. Wszelkie dodatkowe zajęcia w klasie koncentrują się na pracy w parach / dyskusjach w małych grupach / sesjach zwrotnych. W trakcie semestru podejmowana jest również próba stworzenia całościowej reakcji na poszczególne materiały wykładowe (np. Dom lalki Ibsena)

Metody i kryteria oceniania:

Obecność jest obowiązkowa (maksymalnie 2 nieobecności nieusprawiedliwione); w przeciwnym razie ocena opiera się na udziale w zajęciach; prowadzenie rejestru zadań domowych; dwie krótkie prace pisemne; oraz krótką 5-minutową prezentację w klasie stanowiącą reakcję na wybraną przez nauczyciela serię podcastów; oraz zadanie ustne na koniec semestru oparte na opisie okolicy za pośrednictwem Google Streetview.

Uwagi:

Zajęcia nie będą prowadzone w semestrze zimowym 2023/24

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-03d50b88b (2024-02-19)