Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka niemieckiego [3302-PN1-Z] Semestr zimowy 2023/24
Ćwiczenia, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Praktyczna nauka języka niemieckiego [3302-PN1-Z]
Zajęcia: Semestr zimowy 2023/24 [2023Z] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15
sala 3.212
Budynek Dydaktyczny - Dobra 55 jaki jest adres?
każdy wtorek, 13:15 - 14:45
sala 1.217
Budynek Dydaktyczny - Dobra 55 jaki jest adres?
każda środa, 9:45 - 11:15
sala 1.011
Budynek Dydaktyczny - Dobra 55 jaki jest adres?
każdy czwartek, 13:15 - 14:45
sala 1.219
Budynek Dydaktyczny - Dobra 55 jaki jest adres?
każdy piątek, 8:00 - 9:30
sala 3.212
Budynek Dydaktyczny - Dobra 55 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 12
Limit miejsc: 12
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Ewa Majewska, Dorota Sadowska, Dominika Wyrzykiewicz
Literatura:

- Sicher! Aktuell B2, Hueber Verlag

- Erkundungen Sprachniveau B2, Schubert Verlag

- Sicher! Übungsgrammatik B1+/C1 Niveau, Hueber Verlag

- Materiały prasowe, radiowe i telewizyjne

- Czochralski, Jan Antoni, Gramatyka niemiecka dla Polaków, Warszawa 1998.

- Dieling, Helga / Hirschfeld, Ursula, Phonetik lehren und lernen, Berlin 2000.

- Morciniec, Norbert / Prędota Stanisław, Fonetyka kontrastywna języka niemieckiego: [skrypt przeznaczony dla studentów filologii niemieckiej], Warszawa 2003.

Zakres tematów:

Zajęcia mają charakter ogólny i służą wyuczeniu i wyćwiczeniu umiejętności ustnego i pisemnego komunikowania się w obrębie podstawowych obszarów tematycznych z życia osobistego i zawodowego. Zakres tematów zgodny z podręcznikiem Sicher! Aktuell.

Materiał gramatyczny obejmuje m. in.:

- Morphologische Klassifikation der Verben: starke/schwache/Mischverben – Übungen zur Konjugation + Stammformen der unregelmäßigen und Mischverben

- Bildung des Perfekts mit haben oder sein: Verben der Fortbewegung

- Bildung des Perfekts mit haben oder sein: Verben der Zustandsveränderung und Ereignisverben

- Trennbare / untrennbare Verben – Übungen (1)

- Trennbare / untrennbare Verben – Übungen (2)

- Transitive und intransitive Verben

- Passiv: Vorgangspassiv, Zustandspassiv

- Passivumschreibungen

- Modalverben: Modalverben in objektiver und subjektiver Aussage

- Reflexivverben: reflexive/nicht reflexive Verben, echte od. unechte reflexive Verben, teilreflexive Verben, gelegentlich reflexiv gebrauchte Verben (Unterschiede zw. DT. und PL., z. B. enden); reziproke Verben – Übungen zu den Reflexivverben

- Konjunktiv II

- Adjektivdeklination

- Rektion der Verben

- Partizip I und II als Adjektiv

- Alternativen zum Passiv

Integralną częścią zajęć jest także fonetyka korektywna.

Zajęcia prowadzone są wyłącznie w języku niemieckim.

Metody dydaktyczne:

Dyskusje, praca indywidualna i grupowa, rozumienie tekstów pisanych i słuchanych, ćwiczenie umiejętności tworzenia własnych wypowiedzi pisemnych i ustnych na określony temat.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia semestru jest spełnienie wszystkich wymogów stawianych przez lektora głównego i lektorów uzupełniających danej grupy, w tym w szczególności zaliczenie zadań pisemnych i ustnych (np. praca projektowa, prezentacja, test) realizowanych na zajęciach w trakcie trwania semestru. Ponadto warunkiem zaliczenia semestru jest obecność na zajęciach i aktywny w nich udział.

Forma i kryteria zaliczenia przedmiotu mogą ulec zmianie w zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej. Równoważne warunki zaliczenia zostaną ustalone zgodnie z wytycznymi obowiązującymi na Uniwersytecie Warszawskim, w porozumieniu z uczestnikami zajęć.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)