Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Synteza i korespondencja sztuk w epoce romantyzmu [3001-SiK-OG] Semestr letni 2023/24
Konwersatorium, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Synteza i korespondencja sztuk w epoce romantyzmu [3001-SiK-OG]
Zajęcia: Semestr letni 2023/24 [2023L] (zakończony)
Konwersatorium [KON], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 11:30 - 13:00
sala 17
Budynek Wydziału Polonistyki jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 20
Limit miejsc: 25
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Olaf Krysowski
Literatura:

Allan Poe Edgar, Anioł dziwnych przypadków. Opowieść ekstrawagancka, w: tenże, Opowiadania, t. 2, Warszawa 1986.

Baudelaire Charles, Kwiaty zła, przeł. B. Wydżga, Kraków 2009.

Blake William, Zaślubiny Nieba i Piekła [w:] Manifesty romantyzmu 1790-1830. Anglia, Niemcy, Francja, oprac. A. Kowalczykowa, Warszawa 1995.

Broch Herman, Kilka uwag o kiczu i inne eseje, Warszawa 1998.

Charkiewicz Jarosław, Tobą raduje się całe stworzenie. Ikonografia Matki Bożej w prawosławiu, Warszawa 2007.

Fredro Aleksander, Pisma wszystkie, oprac. S. Pigoń, t. 5: Komedie, Warszawa 1956 (Pan Jowialski);

Goethe Johann Wolfgang, Faust, przeł. J. Paszkowski, Kraków 2004.

Krawczuk Aleksander, Perykles i Aspazja, Wrocław 1987.

Krysowski Olaf, „Słońc ogromnych kręgi…” Malarskie inspiracje Słowackiego, Warszawa 2002.

Kudelska Dorota, Juliusz Słowacki i sztuki plastyczne, Lublin 1997.

Lessing Gotthold Ephraim, Laokoon czyli o granicach malarstwa i poezji, Wrocław 1962.

Liana De Girolami Cheney, Arcimboldo, New York b. r.

Libera Leszek, Szwajcaria, w: tenże, Mickiewicz, Zielona Góra 2015.

Mantzaridis Georgios, Przebóstwienie człowieka, przeł. I. Czaczkowska, Lublin 1997.

Mickiewicz Adam, Dzieła. Wydanie rocznicowe 1798-1998, t. 1-17, oprac. Z. J. Nowak i in., Warszawa 1993-2005.

Norwid Cyprian, Promethidion, w: tenże, Pisma wszystkie, oprac. W. Gomulicki, t. 3: Poematy, Warszawa 1971.

Norwid Cyprian, Vade-mecum, oprac. J. Fert, Wrocław 1990.

Panofsky Erwin, Ikonografia i ikonologia, w: tenże, Studia z historii sztuki, Warszawa 1971.

Popova Olga, Smirnova Engelina, Cortesi Paola, Ikony różnych kręgów kulturowych od VI w. po czasy współczesne, przeł. T. Łozińska, Warszawa 1998.

Ripa Cesare, Ikonologia, przeł. I. Kania, Kraków 2004.

Rrachleff Owen S., Okultyzm w sztuce, przeł. J. Korpanty i I. Liberek, Warszawa 1993.

Słowacki Juliusz, Dzieła pod red. J. Krzyżanowskiego, t. 1: Liryki i inne wiersze, Wrocław 1952.

Słowacki Juliusz, Dzieła pod red. J. Krzyżanowskiego, t. 5: Król-Duch, Wrocław 1952.

Słownik terminów literackich pod red. J. Sławińskiego, Wrocław 1989.

Starzyński Juliusz, O romantycznej syntezie sztuk. Delacroix, Chopin, Baudelaire, Warszawa 1965.

Weisstein Ulrich, Literatura i sztuki wizualne, w: Antologia zagranicznej komparatystyki literackiej pod red. Haliny Janaszek-Ivanićkovej, Warszawa 1997.

Wójtowicz Norbert, William Blake i jego świat tajemny, Warszawa 2015.

Żmichowska Narcyza, Poganka, Warszawa 1976.

Zakres tematów:

1 Czy możliwa jest korespondencja sztuk? Od formuł Horacjańskich do Laokoona Gottholda Lessinga

2 Czy możliwa jest korespondencja sztuk? Od romantycznych koncepcji estetycznych do praktycyzmu Ulricha Weissteina

3 Poeta-rytownik. O wyobraźni artystycznej Williama Blake’a

4 Kuchnia czarownicy – tematy okultystyczne w twórczości Johanna Wolfganga Goethego i Francisca Goi

5 Adama Mickiewicza poglądy na sztukę

6 Szwajcaria w lirykach i korespondencji Mickiewicza – o wizualnej (nie)wrażliwości Mickiewicza na pejzaże szwajcarskie

8 Juliusz Słowacki jako twórca i odbiorca dzieł plastycznych (wprowadzenie)

9 Transfiguracja – obraz i myśl w twórczości genezyjskiej Słowackiego

10 Eschatologia i nadrealizm. Inspiracje malarskie w Królu-Duchu Słowackiego

11 Nadrealistyczna wyobraźnia Edgara Allana Poego

12 Pojęcie kiczu w literaturze i sztukach plastycznych (ikonografia maryjna w poemacie Przedświt Zygmunta Krasińskiego i lirykach Charlesa Baudelaire’a – porównanie)

13 „Mówiące obrazy” 1 – Fredro Aleksander, Pan Jowialski

14 „Mówiące obrazy” 2 – Żmichowska Narcyza, Poganka

15 Cyprian Norwid wobec „żywiołu” plastycznego

16 Charles Baudelaire i późnoromantyczna teoria korespondencji sztuk w poezji

Metody dydaktyczne:

Analiza porównawcza tekstów i obrazów (praca indywidualna i grupowa) z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, dyskusja

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie:

1. Aktywności na zajęciach

2. Pisemnego testu kontrolnego

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)