Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe [2103-ORP-L-D5SEM] Semestr zimowy 2023/24
Seminarium dyplomowe, grupa nr 6

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium dyplomowe [2103-ORP-L-D5SEM]
Zajęcia: Semestr zimowy 2023/24 [2023Z] (zakończony)
Seminarium dyplomowe [SEM-DYP], grupa nr 6 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 13:15 - 14:45
sala 107
Pałac Zamojskich - Nowy Świat 67 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 6
Limit miejsc: 6
Zaliczenie: Zaliczenie
Prowadzący: Cezary Żołędowski
Literatura:

- E.Babbie, Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa 2003;

- B.Szatur–Jaworska, Diagnozowanie w polityce społecznej, UW, Warszawa 2005;

- D.Marsh, G.Stoker (red), Teorie i metody w naukach politycznych, UJ, Kraków 2006.

Ponadto literatura indywidualnie dobrana przez uczestnika, pod kątem tematu przygotowywanej pracy dyplomowej.

Zakres tematów:

Migracje a rynek pracy (emigracja zarobkowa z Polski: dynamika i struktura, migracje zarobkowe określonych grup zawodowych, wpływ emigracji na polski rynek pracy; imigracja zarobkowa do Polski: dynamika i struktura, uregulowania dostępu do rynku pracy, wpływ na polski rynek pracy). Aktywność zawodowa społeczeństwa polskiego (dynamika, czynniki sprzyjające i hamujące) Współczesne problemy rynku pracy ( w wymiarze lokalnym i państwowym). Polityki publiczne, polityka rynku pracy w wymiarze centralnym i lokalnym (samorządowym). Instytucje i podmioty polityki rynku pracy w Polsce. Inne zagadnienia z zakresu organizowania rynku pracy.

Metody dydaktyczne:

Elementy wykładu (w kontekście metodologii badań społecznych), elementy konwersatorium (dyskusja w grupie seminaryjnej), indywidualna praca ze studentem.

Metody i kryteria oceniania:

Kontrola obecności oraz bieżąca ocena postępów w pisaniu pracy.

Systematyczna ocena wartości merytorycznej przygotowywanych przez studenta indywidualnych wystąpień i opracowań. Warunkiem zaliczenia I semestru seminarium jest przygotowanie całościowej koncepcji pracy licencjackiej (temat, założenia badawcze, struktura pracy, narzędzia badawcze, wstępna bibliografia). Zaliczenie II semestru seminarium jest warunkowane przyjęciem (pod względem merytorycznym) rozdziałów napisanych na podstawie literatury. Zaliczenie następuje na podstawie przyjęcia całej pracy licencjackiej.

Uwagi:

Brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)