Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bezpieczeństwo ekologiczne [2102-BW-L-D4BEEK] Semestr letni 2023/24
Wykład, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Bezpieczeństwo ekologiczne [2102-BW-L-D4BEEK]
Zajęcia: Semestr letni 2023/24 [2023L] (w trakcie)
Wykład [WYK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy piątek, 9:45 - 11:15
sala S. Czarnowskiego
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 3 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2024-04-26 09:45 : 11:15 sala S. Czarnowskiego
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 3
2024-05-17 09:45 : 11:15 sala S. Czarnowskiego
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 3
2024-05-24 09:45 : 11:15 sala S. Czarnowskiego
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 3
2024-06-07 09:45 : 11:15 sala S. Czarnowskiego
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 3
2024-06-14 09:45 : 11:15 sala S. Czarnowskiego
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 3
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 45
Limit miejsc: 48
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Małgorzata Kaczorowska
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Marek PIETRAŚ, Bezpieczeństwo ekologiczne w Europie, Studium politologiczne, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2000, ss. 387.

2. D. Strus, Polityka ekologiczna Polski po akcesji do Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2016.

3. H. Gnaś, Protokół z Kioto. Analiza decyzji międzynarodowej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016.

4. E. Jastrzębska, P. Legutko-Kobus, D. Kobus, Wymiar ekologiczny bezpieczeństwa Polski, [w:] M. Pietraś, K.A. Wojtaszczyk (red.), Polska w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2016, s. 213-244.

5. D. Brodawka, Zmiany klimatu jako nowe zagrożenie bezpieczeństwa, Fundacja Studiów Międzynarodowych, Warszawa 2009.

6. P. Korzeniowski, Bezpieczeństwo ekologiczne jako instytucja prawna ochrony środowiska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, https://dspace.uni.lodz.pl/xmlui/bitstream/handle/11089/15152/korzeniowski.bezpieczeństwo.pdf?sequence=1&isAllowed=y, dostęp 22.02.2023.

7. M. Budziszewska, A. Kardaś, Z. Bohdanowicz (red.), Klimatyczne ABC. Interdyscyplinarne podstawy współczesnej wiedzy o zmianie klimatu, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2021, ss. 306; Open access: https://www.wuw.pl/product-pol-13475-Klimatyczne-ABC-Interdyscyplinarne-podstawy-wspolczesnej-wiedzy-o-zmianie-klimatu-PDF.html; http://wuw.pl/data/include/cms//Klimatyczne_ABC_Budziszewska_M_Kardas_A_Bohdanowicz_Z_red_2021.pdf?v=1610369447685

8. M.M. Kenig-Witkowska, Kształtowanie i rozwój polityki Unii Europejskiej w dziedzinie środowiska, [w:] E. Piontek, K. Karasiewicz, Quo vadis Europo III? Wyd. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2009, s. 496-511.

9. C. Fry, Świat. Największe wyzwania ekologiczne. Największe wyzwania przed jakimi stoi świat w XXI wieku, Wyd. Elipsa, Publika S.A., Warszawa 2008.

10. M. Kaczorowska, Odnawialne źródła energii w programach polskich partii politycznych, [w:] K.M. Księżopolski, K.M. Pronińska, A.E. Sulowska (red.), Odnawialne źródła energii w Polsce wybrane problemy bezpieczeństwa, polityki i administracji, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2013, s. 95-114.

11. A. Kassenberg (red.), Przez ekologię do wolności, Warszawa 2014.

12. M. Białecka, Refleksje o powstaniu Polskiego Klubu Ekologicznego, [w:] A. Kassenberg (red.), Przez ekologię do wolności, Warszawa 2014.

13. Z.M. Karaczun, Polska Polityka klimatyczna. Próba analizy, http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/6D218404FA8733F6C1257A2A00459CE1/$file/Strony%20odStudiaBAS(29)_I-5.pdf

14. K.M. Księżopolski, K.M. Pronińska, A.E. Sulowska, (red.), Odnawialne źródła energii w Polsce wybrane problemy bezpieczeństwa, polityki i administracji, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2013.

15. K.M. Księżopolski, Bezpieczeństwo ekologiczne, [w:] K.A. Wojtaszczyk, A. Materska-Sosnowska (red.), Bezpieczeństwo państwa. Wybrane problemy, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2009, s. 173-192.

16. K. Zapolska, Bezpieczeństwo ekologiczne jako element bezpieczeństwa narodowego RP, 2021, Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku, s. 209-217, https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/13516/1/K_Zapolska_Bezpieczenstwo_ekologiczne_jako_element_bezpieczenstwa_narodowego.pdf , dostęp 22.02.2023.

17. M. Kubiak, M. Lipińska-Rzeszutek (red.), Współczesne bezpieczeństwo ekologiczne, Warszawa- Siedlce 2017; wybrane fragmenty: Rozdział I: R. Borkowski, "Teoretyczno-metodologiczne aspekty rozważań nad bezpieczeństwem ekologicznym", ss. 17-38; Rozdział VI: M. Ciszek, "Filozofia postrzegania problemu ochrony środowiska naturalnego (bezpieczeństwa ekologicznego) w kontekście Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej z 2014 roku", ss. 115-143.

18. M. Sutowski, J. Tokarz (red.), Ekologia. Przewodnik Krytyki Politycznej. SERIA: Przewodniki Krytyki Politycznej, tom XVI, Warszawa 2009:

* Andrzej Kassenberg, Polityka klimatyczna i energetyczna Polski, współdziałanie czy sprzeczność?, s. 196-237;

* Wojtek Wilk, Wpływ zmian klimatycznych na najbiedniejsze kraje świata, s. 163-189,

* Zmiany klimatu - przykłady niektórych przewidywanych skutków regionalnych, s. 190-194,

* M. Sutowski, Zielona energia - krótki kurs, s. 256-276;

* CCS: sekwestracja dwutlenku węgla - kurs jeszcze krótszy, s. 277-293;

* Nicolas Stern, Ekonomia zmian klimatu - podsumowanie raportu, s. 294-348,

* Czy handel emisjami uratuje klimat? Patrick Bond w rozmowie z Lauren Carroll Harris, 366-380.

* Adaptacja do zmian klimatu - przykłady działań, s. 381-382;

* Łagodzenie zmian klimatu - przykłady działań, s. 383-385.

Literatura Uzupełniająca:

19. Katastrofy i zagrożenia we współczesnym świecie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

20. C. Leggewie, H. Welzer, Koniec świata, jaki znaliśmy. Klimat, przyszłość i szanse demokracji, Wydawnictwo Krytyki Politycznej vo. 32, Warszawa 2012.

21. H. Welzer, Wojny klimatyczne. Za co będziemy zabijać w XXI wieku, Wydawnictwo Krytyki Politycznej vol. 23, Warszawa 2010.

Zakres tematów:

Tematyka wykładów:

1. – 2. Wprowadzenie: istota, elementy składowe i rodzaje bezpieczeństwa ekologicznego. Bezpieczeństwo ekologiczne i jego dynamika w stosunkach międzynarodowych. Zagrożenia ekologiczne w Europie i na świecie. Istota, specyfika oraz zakres polityki ekologicznej państwa.

3. Czynniki zagrożeń ekologicznych. Współczesne problemy ekologiczne. Klęski żywiołowe, klęski ekologiczne. Zanieczyszczenia środowiska. Zagrożenia różnorodności biologicznej. Koncepcja zrównoważonego rozwoju. Role ekologiczne państw (oraz analiza wybranych przykładów).

4. Problemy hydrologiczne, przykłady. Brak wody. Konflikty o wodę. Pustynnienie.

5. – 6. Zmiany klimatu wywołane przez człowieka. Dyplomacja klimatyczna. Szczyty klimatyczne – w też ostatni COP28 i jego efekty. Polityka klimatyczna Unii Europejskiej i polityka klimatyczna Polski na tle innych państw UE.

7. Odnawialne źródła energii: istota, rzeczywistość, uwarunkowania, wykorzystanie, przyszłość. Zastosowanie OZE w Polsce i na świecie. Stosunek wybranych państw do OZE. Polityka Polski (i stosunek polskich partii politycznych) wobec OZE.

8. CCS (Carbon Dioxide Capture and Storage) – sekwestracja dwutlenku węgla: szanse, zagrożenia i wyzwania w Polsce i na świecie. Antidotum na zanieczyszczenie atmosfery?

9. Wykład: polityka i bezpieczeństwo klimatyczne i ekologiczne Polski a bezpieczeństwo energetyczne – wykład zaproszonego Gościa.

10. Międzynarodowe prawo ekologiczne. Regionalne systemy bezpieczeństwa ekologicznego (m.in. region Morza Bałtyckiego). Działania organizacji międzynarodowych w zakresie bezpieczeństwa ekologicznego.

11. Ewolucja polityki ekologicznej państw europejskich oraz Unii Europejskiej. Prawo ekologiczne Unii Europejskiej i system bezpieczeństwa ekologicznego UE.

12. Działania podmiotów pozarządowych (NGOs) w zakresie bezpieczeństwa ekologicznego. Organizacje ekologiczne.

13.- 15 Bezpieczeństwo ekologiczne w Polsce – początki i rozwój. System prawa ochrony środowiska i prawo ekologiczne (najważniejsze dokumenty i akty prawne). Podmioty polityki ekologicznej. Instrumenty ekonomiczne, administracyjne polityki ekologicznej Polski. Problem skuteczności polityki ekologicznej Polski. System bezpieczeństwa ekologicznego w Polsce; polityka ekologiczna kraju. Zmiany stanu środowiska po 1989 r. i po akcesji do Unii Europejskiej. Nowe priorytety polityki ekologicznej Polski. Kierunki ewolucji polityki ekologicznej w Polsce i na świecie.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia prowadzone są przy wykorzystaniu metody podającej, w formie wykładu (o charakterze problemowym i informacyjnym z wykorzystaniem metody [aktywizującej] przypadków). Czasami rownież przeprowadzana będzie praca w grupach i dyskusja na temat omawianych problematów.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach obowiązkowa. Aktywność studentów na zajęciach będzie dodatkowo punktowana.

Zajęcia kończą się zaliczeniem na ocenę a formą zaliczenia jest test mieszany (składający się z pytań zamkniętych i otwartych) na ostatnich zajęciach w semestrze.

Uwagi:

Brak.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)