Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Diagnozowanie społeczne [2103-L-D4DISP] Semestr letni 2023/24
Konwersatorium, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Diagnozowanie społeczne [2103-L-D4DISP]
Zajęcia: Semestr letni 2023/24 [2023L] (w trakcie)
Konwersatorium [KON], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 13:15 - 14:45
sala 313
Gmach Audytoryjny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 30
Limit miejsc: 25
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Rafał Bakalarczyk, Barbara Szatur-Jaworska
Literatura:

Szatur-Jaworska, Diagnozowanie w polityce społecznej. Materiały do studiowania, Warszawa 2005, wyd. 2.

Szatur-Jaworska, Diagnozowanie w polityce społecznej - metody i problemy, Warszawa 2014

• A.Kurowska, Wskaźniki społeczne w polityce społecznej. Historia, teoria i zastosowanie w praktyce, Warszawa 2011

• S.Rychliński, Lustracje społeczne, Warszawa 2001.

• T.Panek, A.Szulc (red.), Statystyka społeczna. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2004.

• Publikacje (w formie elektronicznej) GUS, Eurostat, OECD, ONZ z wynikami badań (dostępne na stronach www).

• Raporty z badań sondażowych.

Zakres tematów:

 Diagnoza społeczna i diagnozowanie społeczne. Źródła danych diagnostycznych w polityce społecznej.

 Wykresy jako forma prezentacji danych.

 Wskaźniki społeczne jako narzędzia pomiaru w polityce społecznej.

 Syntetyczne wskaźniki społeczne – metoda genewska, Human Development Index

 Systemy wskaźników społecznych – na przykładzie wskaźników Agendy 2030 (The 2030 Agenda for Sustainable Development,)

 Diagnozowanie aktywności ekonomicznej ludności i rynku pracy.

 Metody diagnozowania kapitału ludzkiego i kapitału społecznego.

 Badania poziomu życia.

 Miary ubóstwa. Miary deprywacji

 Badania wykluczenia społecznego i społecznej integracji (spójności społecznej). Wykluczenie cyfrowe.

 Badania jakości życia i stylu życia

Metody dydaktyczne:

dyskusja grupowa, wykład, referaty studentów połączone z prezentacją multimedialną przeprowadzonych analiz danych zastanych

Metody i kryteria oceniania:

- sprawdzian pisemny (sprawdzian wiedzy i umiejętności w warunkach kontrolowanych)

- praca pisemna (samodzielna praca analityczna przygotowana na podstawie danych zastanych)

- ocena ciągła aktywności (w tym wykonywanie prac fakultatywnych)

- kontrola obecności na zajęciach

O końcowej ocenie decyduje liczba punktów uzyskanych w wyniku oceny różnych zadań wykonywanych w toku zajęć. W przypadku pracy pisemnej i sprawdzianu wiedzy do zaliczenia wymagane jest uzyskanie minimalnej liczby punktów. Nieobecności można zaliczać w trybie indywidualnym. Za niezaliczone nieobecności odejmowane są punkty od sumy końcowej.

Uwagi:

MATERIAŁY DO ZAJĘĆ I ZADANIA DLA STUDENTÓW / STUDENTEK BĘDĄ UMIESZCZANE NA PLATFORMIE KAMPUS 2.

WŁASNE PRACE STUDENCI / STUDENTKI BĘDA PRZEKAZYWALI ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY KAMPUS 2.

Szczegółowa punktacja zostanie podana na platformie Kampus 2 przed pierwszymi zajęciami.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)