Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bezpieczeństwo ekologiczne [2102-BW-L-Z4BEEK] Semestr letni 2023/24
Wykład, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Bezpieczeństwo ekologiczne [2102-BW-L-Z4BEEK]
Zajęcia: Semestr letni 2023/24 [2023L] (w trakcie)
Wykład [WYK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 8:00 - 11:25
sala S. Czarnowskiego
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 3 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2024-04-20 08:00 : 11:25 sala S. Czarnowskiego
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 3
2024-06-08 08:00 : 11:25 sala S. Czarnowskiego
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 3
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 37
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Małgorzata Kaczorowska
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Marek PIETRAŚ, Bezpieczeństwo ekologiczne w Europie, Studium politologiczne, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2000, ss. 387.

2. D. Strus, Polityka ekologiczna Polski po akcesji do Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2016.

3. H. Gnaś, Protokół z Kioto. Analiza decyzji międzynarodowej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016.

4. E. Jastrzębska, P. Legutko-Kobus, D. Kobus, Wymiar ekologiczny bezpieczeństwa Polski, [w:] M. Pietraś, K.A. Wojtaszczyk (red.), Polska w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2016, s. 213-244.

5. D. Brodawka, Zmiany klimatu jako nowe zagrożenie bezpieczeństwa, Fundacja Studiów Międzynarodowych, Warszawa 2009.

6. P. Korzeniowski, Bezpieczeństwo ekologiczne jako instytucja prawna ochrony środowiska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, https://dspace.uni.lodz.pl/xmlui/bitstream/handle/11089/15152/korzeniowski.bezpieczeństwo.pdf?sequence=1&isAllowed=y, dostęp 22.02.2023.

7. M. Budziszewska, A. Kardaś, Z. Bohdanowicz (red.), Klimatyczne ABC. Interdyscyplinarne podstawy współczesnej wiedzy o zmianie klimatu, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2021, ss. 306; Open access: https://www.wuw.pl/product-pol-13475-Klimatyczne-ABC-Interdyscyplinarne-podstawy-wspolczesnej-wiedzy-o-zmianie-klimatu-PDF.html; http://wuw.pl/data/include/cms//Klimatyczne_ABC_Budziszewska_M_Kardas_A_Bohdanowicz_Z_red_2021.pdf?v=1610369447685

8. M.M. Kenig-Witkowska, Kształtowanie i rozwój polityki Unii Europejskiej w dziedzinie środowiska, [w:] E. Piontek, K. Karasiewicz, Quo vadis Europo III? Wyd. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2009, s. 496-511.

9. C. Fry, Świat. Największe wyzwania ekologiczne. Największe wyzwania przed jakimi stoi świat w XXI wieku, Wyd. Elipsa, Publika S.A., Warszawa 2008.

10. M. Kaczorowska, Odnawialne źródła energii w programach polskich partii politycznych, [w:] K.M. Księżopolski, K.M. Pronińska, A.E. Sulowska (red.), Odnawialne źródła energii w Polsce wybrane problemy bezpieczeństwa, polityki i administracji, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2013, s. 95-114.

11. A. Kassenberg (red.), Przez ekologię do wolności, Warszawa 2014.

12. M. Białecka, Refleksje o powstaniu Polskiego Klubu Ekologicznego, [w:] A. Kassenberg (red.), Przez ekologię do wolności, Warszawa 2014.

13. Z.M. Karaczun, Polska Polityka klimatyczna. Próba analizy, http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/6D218404FA8733F6C1257A2A00459CE1/$file/Strony%20odStudiaBAS(29)_I-5.pdf

14. K.M. Księżopolski, K.M. Pronińska, A.E. Sulowska, (red.), Odnawialne źródła energii w Polsce wybrane problemy bezpieczeństwa, polityki i administracji, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2013.

15. K.M. Księżopolski, Bezpieczeństwo ekologiczne, [w:] K.A. Wojtaszczyk, A. Materska-Sosnowska (red.), Bezpieczeństwo państwa. Wybrane problemy, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2009, s. 173-192.

16. K. Zapolska, Bezpieczeństwo ekologiczne jako element bezpieczeństwa narodowego RP, 2021, Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku, s. 209-217, https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/13516/1/K_Zapolska_Bezpieczenstwo_ekologiczne_jako_element_bezpieczenstwa_narodowego.pdf , dostęp 22.02.2023.

17. M. Kubiak, M. Lipińska-Rzeszutek (red.), Współczesne bezpieczeństwo ekologiczne, Warszawa- Siedlce 2017; wybrane fragmenty: Rozdział I: R. Borkowski, "Teoretyczno-metodologiczne aspekty rozważań nad bezpieczeństwem ekologicznym", ss. 17-38; Rozdział VI: M. Ciszek, "Filozofia postrzegania problemu ochrony środowiska naturalnego (bezpieczeństwa ekologicznego) w kontekście Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej z 2014 roku", ss. 115-143.

18. M. Sutowski, J. Tokarz (red.), Ekologia. Przewodnik Krytyki Politycznej. SERIA: Przewodniki Krytyki Politycznej, tom XVI, Warszawa 2009:

* Andrzej Kassenberg, Polityka klimatyczna i energetyczna Polski, współdziałanie czy sprzeczność?, s. 196-237;

* Wojtek Wilk, Wpływ zmian klimatycznych na najbiedniejsze kraje świata, s. 163-189,

* Zmiany klimatu - przykłady niektórych przewidywanych skutków regionalnych, s. 190-194,

* M. Sutowski, Zielona energia - krótki kurs, s. 256-276;

* CCS: sekwestracja dwutlenku węgla - kurs jeszcze krótszy, s. 277-293;

* Nicolas Stern, Ekonomia zmian klimatu - podsumowanie raportu, s. 294-348,

* Czy handel emisjami uratuje klimat? Patrick Bond w rozmowie z Lauren Carroll Harris, 366-380.

* Adaptacja do zmian klimatu - przykłady działań, s. 381-382;

* Łagodzenie zmian klimatu - przykłady działań, s. 383-385.

Literatura uzupełniająca:

19. Katastrofy i zagrożenia we współczesnym świecie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

20. C. Leggewie, H. Welzer, Koniec świata, jaki znaliśmy. Klimat, przyszłość i szanse demokracji, Wydawnictwo Krytyki Politycznej vo. 32, Warszawa 2012.

21. H. Welzer, Wojny klimatyczne. Za co będziemy zabijać w XXI wieku, Wydawnictwo Krytyki Politycznej vol. 23, Warszawa 2010.

Zakres tematów:

Tematyka wykładów:

1. Wprowadzenie: istota, elementy składowe i rodzaje bezpieczeństwa ekologicznego. Bezpieczeństwo ekologiczne i jego dynamika w stosunkach międzynarodowych. Zagrożenia ekologiczne w Europie i na świecie. Istota, specyfika oraz zakres polityki ekologicznej państwa. Współczesne problemy ekologiczne. Zagrożenia ekologiczne w Europie i na świecie. Czynniki zagrożeń ekologicznych. Klęski żywiołowe, klęski ekologiczne. Zanieczyszczenia środowiska. Zagrożenia różnorodności biologicznej. Role ekologiczne państw (oraz analiza wybranych przykładów). Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

2. Problemy hydrologiczne. Brak wody. Konflikty o wodę. Pustynnienie. Zmiany klimatu wywołane przez człowieka. Dyplomacja klimatyczna. Szczyty klimatyczne i najważniejsze dokumenty. Ostatni COP28 i jego efekty. Polityka klimatyczna Unii Europejskiej i polityka klimatyczna Polski na tle innych państw UE. Wyzwania polityki klimatycznej w Europie i na świecie. Odnawialne źródła energii - istota, rzeczywistość, uwarunkowania, wykorzystanie, przyszłość. Zastosowanie OZE w Polsce i na świecie. Stosunek państw do OZE. Polityka Polski (i stosunek polskich partii politycznych) wobec OZE. Sekwestracja dwutlenku węgla (Carbon Dioxide Capture and Storage, CCS) – sekwestracja dwutlenku węgla: szanse, zagrożenia i wyzwania w Polsce i na świecie. Antidotum na zanieczyszczenie atmosfery?

3. Międzynarodowe prawo ekologiczne. Regionalne systemy bezpieczeństwa ekologicznego (m.in. region Morza Bałtyckiego). Ewolucja polityki ekologicznej państw i Unii Europejskiej. Prawo ekologiczne Unii Europejskiej i system bezpieczeństwa ekologicznego UE. Działania organizacji międzynarodowych. Działania podmiotów pozarządowych (NGOs) w zakresie bezpieczeństwa ekologicznego w Polsce i na świecie.

4. Bezpieczeństwo ekologiczne w Polsce – początki i rozwój. System prawa ochrony środowiska i prawo ekologiczne. Podmioty polityki ekologicznej. Instrumenty ekonomiczne, administracyjne polityki ekologicznej Polski. Problem skuteczności polityki ekologicznej Polski. System bezpieczeństwa ekologicznego w Polsce; polityka ekologiczna kraju. Zmiany stanu środowiska po 1989 r. i po akcesji do Unii Europejskiej. Nowe priorytety polityki ekologicznej Polski. Kierunki ewolucji polityki ekologicznej w Polsce i na świecie.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia prowadzone są przy wykorzystaniu metody podającej, w formie wykładu (o charakterze problemowym i informacyjnym z wykorzystaniem metody [aktywizującej] przypadków). Czasami rownież przeprowadzana będzie praca w grupach i dyskusja na temat omawianych problematów.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność studentów na zajęciach będzie dodatkowo punktowana.

Zajęcia kończą się zaliczeniem na ocenę a formą zaliczenia jest test mieszany (składający się z pytań zamkniętych i otwartych) na ostatnich zajęciach w semestrze.

Uwagi:

Brak.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)