Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski - poziom ponad średnio-zaawansowany, lektorat zdalny asynchroniczny,Kurs internetowy na poziomie ponad średnio zaawansowanym - Elementy języka spotkań i konferencji [4024-ANGB2-ZAS-DYS] Semestr letni 2023/24
Lektorat, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język angielski - poziom ponad średnio-zaawansowany, lektorat zdalny asynchroniczny,Kurs internetowy na poziomie ponad średnio zaawansowanym - Elementy języka spotkań i konferencji [4024-ANGB2-ZAS-DYS]
Zajęcia: Semestr letni 2023/24 [2023L] (zakończony)
Lektorat [LEK], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 29
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Bożena Górska-Poręcka
Literatura:

Materiały do nauki (pliki tekstowe, dźwiękowe, wideo oraz interaktywne testy) są dostępne dla zarejestrowanych uczestników na uniwersyteckiej platformie e-learningowej Kampus.

Zakres tematów:

Celem kursu „Elementy języka spotkań i konferencji” jest przyotowanie studentów na poziomie B2 do udziału w spotkaniach i dyskusjach w języku angielskim poprzez rozwijanie odpowiednich umiejetnosci, słownictwa i gramatyki.

Kurs obejmuje takie zagadnienia, jak: zasady prowadzenia dyskusji grupowych, rozpoczynanie dyskusji, zabieranie głosu w dyskusji, komentowanie wypowiedzi, udzielanie głosu, przerywanie wypowiedzi, wyrażanie opinii, odpowiadanie na pytania. Tematyka kursu obejmuje również odświeżenie wiadomości w zakresie wybranych zagadnień gramatycznych na poziomie B2.

W trakcie kursu możliwe jest wykorzystanie poznawanych zagadnień w praktyce w trakcie dyskusji grupowych on-line.

Metody dydaktyczne:

Metoda komunikacyjna polegająca na interakcji na platformie e-learningowej

Metody i kryteria oceniania:

Na zaliczenie e-zajęć językowych składają się następujące składowe:

- 70% - praca na platformie językowej

- 30% - test zaliczeniowy

Student musi zaliczyć minimum 60% z każdej części!

Uwagi:

Kurs internetowy na poziomie ponad średnio zaawansowanym (B2)- Elementy języka spotkań i konferencji. Kurs trwa jeden semestr. Kurs jest nakierowany zarówno na słownictwo i funkcje językowe związane z dyskusją i językiem konferencji, jak i na powtórzenie gramatyczno-leksykalne przed egzaminem B2.

Szczegóły znajdziesz na platformie e-learningowej: http://kampus.ckc.uw.edu.pl/ .

UWAGA: W KURSIE MOŻNA UCZESTNICZYĆ TYLKO RAZ

Można uczestniczyć w innym kursie profilowanym na tym samym poziomie.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)