Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gramatyka opisowa języka polskiego II [3003-11A2GR] Semestr zimowy 2024/25
Ćwiczenia, grupa nr 6

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Gramatyka opisowa języka polskiego II [3003-11A2GR]
Zajęcia: Semestr zimowy 2024/25 [2024Z] (jeszcze nie rozpoczęty)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 6 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 9:45 - 11:15
sala 27
Budynek Wydziału Polonistyki jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2024-10-03 09:45 : 11:15 sala 27
Budynek Wydziału Polonistyki
2024-10-10 09:45 : 11:15 sala 27
Budynek Wydziału Polonistyki
2024-10-17 09:45 : 11:15 sala 27
Budynek Wydziału Polonistyki
2024-10-24 09:45 : 11:15 sala 27
Budynek Wydziału Polonistyki
2024-10-31 09:45 : 11:15 sala 27
Budynek Wydziału Polonistyki
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 0
Limit miejsc: 19
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Dagmara Banasiak
Literatura:

Attardo S., Linguistic Theories of Humor, Berlin 1994.

Bergson H., Śmiech. Esej o komizmie, tłum. S. Cichowicz, Kraków 1977.

Buttler D., Polski dowcip językowy, Warszawa 1968.

Bystroń J.S., Komizm, wyd. II, Warszawa 1993.

Chłopicki W., O humorze poważnie, Kraków 1995.

Dynel M., There is a method in the humorous speaker's madness: humour and Grice's model, „Lodz Papers in Pragmatics”, 2008, s. 159–185.

Dziemidok B., O komizmie, Warszawa 1967.

Gołaszewska M., Śmieszność i komizm, Kraków 1987.

Grice P., Logika i konwersacja, tłum. J. Wajszczuk, „Przegląd Humanistyczny” 6, 1977, s. 85–99.

Hurley M., Dennet D., Adams R., Filozofia dowcipu. Humor jako siła napędowa umysłu, Kraków 2020.

Libura A., Geneza i ewolucja humoru [w:] Diachronia w badaniach językowo-kulturowego obrazu świata, Język a Kultura, t. 27, 2017, s. 103–117.

Minois G., Historia śmiechu i drwiny, Warszawa 2021.

Nagórko A., Kontaminacje leksykalne – słowotwórstwo czy radosna tfurczość? „Przegląd Humanistyczny”, z. 1, 2017, s. 203–210.

Passi I., Powaga śmieszności, Warszawa 1980.

Raskin V., Semantic Mechanisms of Humor, Dordrecht 1985.

Tomczuk-Wasilewska J., Psychologia humoru, Lublin 2009.

Yus F., Humour and Relevance, Amsterdam–Philadelphia 2016.

Żygulski K., Wspólnota śmiechu. Studium socjologiczne komizmu, Warszawa 1976.

Zakres tematów:

Gramatyka i pragmatyka humoru

Humor działa we wszystkich systemach i podsystemach języka. Zajęcia będą poświęcone poszukiwaniu humoru w różnych sferach języka i docieraniu do mechanizmów śmiechotwórczych.

1. Historia śmiechu i drwiny (wybrane podejścia filozoficzne).

2. Komunikacyjne funkcje śmiechu i humoru.

3. Metody badania humoru językowego (np. perspektywa retoryczna, teoria skryptów Raskina, teoria presupozycji i implikatur, teoria relewancji).

4. Wybrane werbalne mechanizmy śmiechotwórcze (np. gry i deformacje słowne, kontaminacje, twórczość neologiczna).

5. Wybrane multimodalne mechanizmy śmiechotwórcze.

Metody dydaktyczne:

dyskusja, praca indywidualna, praca w grupach, prezentacje własnych analiz

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecności: student ma prawo do dwóch nieusprawiedliwionych nieobecności w semestrze. Jeśli student ma więcej nieusprawiedliwionych nieobecności, nie otrzymuje zaliczenia z zajęć. Jeśli student chce usprawiedliwić nieobecności, musi w ciągu tygodnia udokumentować ich obiektywne przyczyny (np. zwolnieniem lekarskim). Student ma obowiązek odrobić nadprogramowe usprawiedliwione nieobecności w sposób wskazany przez osobę prowadzącą zajęcia. Podstawa: Regulamin studiów na Uniwersytecie Warszawskim:

a. pkt. 17 par. 2,

b. pkt. 4.5 par. 17,

c. par. 33.

2. Aktywne uczestnictwo w zajęciach.

3. Zaliczenie w postaci: a) krótkiej prezentacji, przedstawiającej własną analizę (40%) oraz b) pracy semestralnej (60%)

Zasady dotyczące stosowania SI: 1. Jeśli student chce (na potrzeby pracy zaliczeniowej lub prac cząstkowych) skorzystać z narzędzi sztucznej inteligencji, musi:

a. uzyskać na to zgodę osoby prowadzącej zajęcia,

b. uzgodnić z osobą prowadzącą zajęcia cele i zakres wykorzystania narzędzi sztucznej inteligencji.

2. Student nie może korzystać z narzędzi sztucznej inteligencji, aby redagować prace w języku polskim, chyba że osoba prowadząca zajęcia się na to zgodzi.

3. Jeśli student wykorzysta narzędzia sztucznej inteligencji:

a. bez zgody osoby prowadzącej zajęcia lub

b. w sposób z nią nieuzgodniony,

osoba prowadząca zajęcia stosuje procedury analogiczne do tych stosowanych w procedurze antyplagiatowej. Procedury te opisała Uniwersytecka Rada ds. Kształcenia w uchwale nr 14.

Podstawa:

1. Uchwała nr 170 Rady Dydaktycznej dla kierunków studiów: filologia bałtycka, filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie, filologia polska, filologia polskiego języka migowego, kulturoznawstwo – wiedza o kulturze, logopedia ogólna i kliniczna, slawistyka, sztuka pisania, sztuki społeczne z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie wytycznych dotyczących korzystania z narzędzi sztucznej inteligencji w procesie kształcenia na Wydziale Polonistyki

2. Uchwała nr 98 Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie wytycznych dotyczących korzystania z narzędzi sztucznej inteligencji w procesie kształcenia

3. Uchwała nr 14 Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie wytycznych dotyczących standardów i procedur postępowania w przypadku przygotowywania prac zaliczeniowych i dyplomowych z naruszeniem prawa na Uniwersytecie Warszawskim.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)