Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski - poziom ponad średnio zaawansowany, profil ekonomiczny [4024-ANGEB2] Semestr zimowy 2024/25
Lektorat, grupa nr 11

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język angielski - poziom ponad średnio zaawansowany, profil ekonomiczny [4024-ANGEB2]
Zajęcia: Semestr zimowy 2024/25 [2024Z] (jeszcze nie rozpoczęty)
Lektorat [LEK], grupa nr 11 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 8:00 - 9:30
sala B111
Budynek Dydaktyczny B - Długa 44/50 jaki jest adres?
każdy czwartek, 8:00 - 9:30
sala B111
Budynek Dydaktyczny B - Długa 44/50 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2024-10-01 08:00 : 09:30 sala B111
Budynek Dydaktyczny B - Długa 44/50
2024-10-03 08:00 : 09:30 sala B111
Budynek Dydaktyczny B - Długa 44/50
2024-10-08 08:00 : 09:30 sala B111
Budynek Dydaktyczny B - Długa 44/50
2024-10-10 08:00 : 09:30 sala B111
Budynek Dydaktyczny B - Długa 44/50
2024-10-15 08:00 : 09:30 sala B111
Budynek Dydaktyczny B - Długa 44/50
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 0
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Edyta Wysocka
Literatura:

The Business 2.0 B2 Upper Intermediate John Allison, Jeremy Townend, Paul Emmerson Książka ucznia

The Business 2.0 Upper Intermediate Frances Watkins, Paul Emmerson, Mike Sayer Książka nauczyciela - materiały dodatkowe

Dodatkowe teksty słuchane oraz pisane z różnych źródeł, np. artykuły online, TED talks

Zakres tematów:

SEMESTR ZIMOWY

1. Edukacja i kariera (mówienie, słuchanie, czytanie, słownictwo, pisanie)

Słownictwo (kolokacje związane z edukacją, czasowniki używane w pisaniu CV, czasowniki związane z etapami kariery)

Struktury gramatyczne (przegląd czasów gramatycznych past, present, future tenses; określniki czasu)

Mówienie (wyrażanie opinii, odgrywanie rozmowy kwalifikacyjnej – podawanie przyczyn, prezentacja oferty)

Pisanie (list motywacyjny)

Studium przypadku (szkoła biznesu)

2. Technologie informacyjne (mówienie, słuchanie, czytanie, słownictwo, pisanie)

Słownictwo (porównanie, czasowniki związane z technologiami informacyjnymi, przekazywanie informacji – przydatne zwroty)

Struktury gramatyczne (stopień wyższy i najwyższy przymiotników, uprzejme prośby i odpowiedzi)

Mówienie (wyrażanie opinii, prowadzenie negocjacji, role-play – rozmowy telefoniczne, odgrywanie spotkanie biznesowego)

Pisanie (memo)

Studium przypadku (bank w Nigerii)

3. Kontrola jakości (mówienie, słuchanie, czytanie, słownictwo, pisanie)

Słownictwo (słowotwórstwo, przymiotniki związane z jakością, kolokacje związane z standardami jakości, wyrażenia do nawigacji w prezentacjach)

Struktury gramatyczne (strona bierna, konstrukcja have something done)

Mówienie (prezentacja podsumowania z dyskusji, prezentacja nowego produktu, role-play – rozwiązywanie problemu z jakością produktu, propozycje poprawy jakości produktu)

Pisanie (wiadomość e-mail: problemy z jakością produktu)

Studium przypadku (polska spółdzielnia przetwórstwa truskawek)

4. Praca zespołowa, informacja zwrotna (feedback) (mówienie, słuchanie, czytanie, słownictwo, pisanie)

Słownictwo (opis charakteru, przymiotniki opisujące typy osobowości, wyrażenia kolokwialne, kolokacje związane z zarządzaniem projektami)

Struktury gramatyczne (czasowniki modalne przeszłe, III okres warunkowy, konstrukcje used to oraz be/get used to)

Mówienie (dyskusja na dodane tematy, relacjonowanie wydarzeń z przeszłości, role-play – rozmowa menadżera z pracownikiem, rozwiązywanie problemów)

Pisanie (raport)

Studium przypadku (działania biznesowe za granicą – problemy i rozwiązania)

SEMESTR LETNI

5. Marketing, media społecznościowe (mówienie, słuchanie, czytanie, słownictwo, pisanie)

Słownictwo (4P, 4C, marketing mix, techniki marketingowe, kolokacje związane z marketingiem)

Struktury gramatyczne (pytania typu question tags, pytania przeczące)

Mówienie (dyskusja na temat marketingu mix i technik promocji, negocjowanie)

Pisanie (korespondencja marketingowa)

Studium przypadku (dostawca telefonów komórkowych - negocjowanie kontraktu)

6. Zakładanie firmy, rozwój biznesu (mówienie, słuchanie, czytanie, słownictwo, pisanie)

Słownictwo (finansowanie start-upów, składanie podania o dofinansowanie, czasowniki typu phrasal verbs, komentarze – przydatne zwroty)

Struktury gramatyczne (czasy future continuous, future perfect simple, future perfect continuous)

Mówienie (wyrażanie opinii, wskazówki dla start-upów szukających dofinansowania, przygotowanie biznes-planu, prezentacja nowego biznesu)

Pisanie (profil firmy)

Studium przypadku (Anioły biznesu)

7. Księgowość, finanse (mówienie, słuchanie, czytanie, słownictwo, pisanie)

Słownictwo (dokumenty finansowe, pojęcia w księgowości, czasowniki oznaczające umożliwianie i zapobieganie)

Struktury gramatyczne (zależność przyczynowo-skutkowa – zwroty i konstrukcje, umiejętność - czasowniki modalne, przedimki)

Mówienie (księgowość - dyskusja, role play, wyrażanie opinii)

Pisanie (minutki ze spotkania)

Studium przypadku (uczciwa i nieuczciwa działalność biznesowa)

8. Zasady fair trade i wolnego handlu (mówienie, słuchanie, czytanie, słownictwo, pisanie)

Słownictwo (kolokacje ze słowem ‘kontrakt’, wyrażenia używane w pisaniu kontraktów, przykłady nieetycznych zachowań)

Struktury gramatyczne (pozwolenie i przymus – czasowniki modalne, inwersja stylistyczna)

Mówienie (negocjowanie, wyrażanie opinii)

Pisanie (list z reklamacją)

Studium przypadku (negocjowanie kontraktu z dostawcą)

Metody dydaktyczne:

Rozwijanie umiejętności językowych w oparciu o nauczanie komunikacyjne: pracę samodzielną, w parach, w grupach; pracę z tekstem pisanym oraz słuchanym, pracę z materiałami video; wyrażanie opinii; prowadzenie dyskusji; prowadzenie debaty; rozwiązywanie problemu; odgrywanie roli; symulację; prezentację informacji; studium przypadku.

Metody i kryteria oceniania:

https://docs.google.com/document/d/1cj3ehXLmyALyww32duTV6SAmHfKOuayKtmhVPFjXt9U/edit?usp=sharing

Uwagi:

Kurs na poziomie ponad średnio zaawansowanym (B2) dla studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)