Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza numeryczna 1000-135AN
Reguły punktacji przedmiotu

DM-INF - Informatyka, stacjonarne, jednolite magisterskie
DM-JSIM - Jednoczesne Studia Informatyczno-Matematyczne, stacjonarne, jednolite magisterskie
DM-MAT - Matematyka, stacjonarne, jednolite magisterskie
DU-MAT - Matematyka, stacjonarne, drugiego stopnia
DZ-JSIM - Jednoczesne Studia Informatyczno-Matematyczne, stacjonarne, pierwszego stopnia
DZ-MAT - Matematyka, stacjonarne, pierwszego stopnia
S1-MAT - Matematyka, stacjonarne, pierwszego stopnia
S2-MAT - Matematyka, stacjonarne, drugiego stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Uwaga: liczba punktów ECTS obowiązująca w przedziałach oznaczonych gwiazdką ("*") może zależeć od daty rozpoczęcia twojego programu studiów. Dokładną liczbę otrzymanych punktów możesz sprawdzić w module zaliczeń etapów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
DM-INF
Informatyka, stacjonarne, jednolite magisterskie
DM-JSIM
Jednoczesne Studia Informatyczno-Matematyczne, stacjonarne, jednolite magisterskie
DM-MAT
Matematyka, stacjonarne, jednolite magisterskie
DU-MAT
Matematyka, stacjonarne, drugiego stopnia
DZ-JSIM
Jednoczesne Studia Informatyczno-Matematyczne, stacjonarne, pierwszego stopnia
DZ-MAT
Matematyka, stacjonarne, pierwszego stopnia
S1-MAT
Matematyka, stacjonarne, pierwszego stopnia
S2-MAT
Matematyka, stacjonarne, drugiego stopnia
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
6
(2008 - ...)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano
MIMUW fakultatywne dla specjalności Zastosowania Matematyki na DZ-JSIM
1000-JSIM-Z-ZM
1
(1976 - 2017)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano
MIMUW fakultatywne dla specjalności Zastosowania Matematyki na DZ-MAT
1000-MAT-Z-ZM
1
(1976 - 2017)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano
MIMUW fakultatywne matematyczne (zwykłe)
1000-FAK-M
1
(2007 - 2017)
1
(2019 - ...)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano 1
(2000 - 2017)
1
(2000 - 2018)
nie zdefiniowano
MIMUW fundamentalne matematyczne
1000-FUND-M
nie zdefiniowano nie zdefiniowano 1
(1976 - 2017)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano 1
(1976 - 2017)
1
(2000 - 2017)
1
(2000 - 2017)
nie zdefiniowano
MIMUW fundamentalne matematyczne (finanse)
1000-FUND-MF
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano 1
(1976 - 2017)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano
MIMUW fundamentalne matematyczne (mat. stos.)
1000-FUND-MS
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano 1
(1976 - 2017)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano
MIMUW fundamentalne matematyczne (nauczanie mat.)
1000-FUND-MN
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano 1
(1976 - 2017)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano
MIMUW fundamentalne matematyczne (ubezpieczenia)
1000-FUND-MU
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano 1
(1976 - 2017)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano
MIMUW przedmioty fakultatywne i monograficzne dla matematyki 2 stopnia
1000-MAT-FMON
1
(2015 - ...)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano
MIMUW wybieralne matematyczne
1000-FMON-M
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano 1
(2007 - 2017)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano 1
(2007 - 2017)
MIMUW zaliczeniowe za egzamin II roku informatyki
1000-ZALE-I
nie zdefiniowano 1
(1976 - 2017)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano
MIMUW zaliczeniowe za egzamin II roku matematyki
1000-ZALE-M
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano 1
(1976 - 2017)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-931e56a2a (2022-09-30)