Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pisanie tekstów matematycznych po angielsku 1000-139WME
Reguły punktacji przedmiotu

S2-INF - Informatyka, stacjonarne, drugiego stopnia
S2-MSMP - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze, stacjonarne, drugiego stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Uwaga: liczba punktów ECTS obowiązująca w przedziałach oznaczonych gwiazdką ("*") może zależeć od daty rozpoczęcia twojego programu studiów. Dokładną liczbę otrzymanych punktów możesz sprawdzić w module zaliczeń etapów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
S2-INF
Informatyka, stacjonarne, drugiego stopnia
S2-MSMP
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze, stacjonarne, drugiego stopnia
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
6
(2020 - ...)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano
MIMUW przedmioty fakultatywne i monograficzne dla matematyki 2 stopnia
1000-MAT-FMON
nie zdefiniowano 1
(2020 - ...)
1
(2020 - ...)
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-03d50b88b (2024-02-19)