Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Matematyka B 1000-1MATB1
Reguły punktacji przedmiotu

DM-MAT - Matematyka, stacjonarne, jednolite magisterskie

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Uwaga: liczba punktów ECTS obowiązująca w przedziałach oznaczonych gwiazdką ("*") może zależeć od daty rozpoczęcia twojego programu studiów. Dokładną liczbę otrzymanych punktów możesz sprawdzić w module zaliczeń etapów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
DM-MAT
Matematyka, stacjonarne, jednolite magisterskie
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
11.5
(1976 - 2006Z)
10
(2007Z - 2007Z)
12
(2008Z - 2012Z)
11.5
(2013Z - ...)
11.5
(1976 - 2017)
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)