Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Matematyka dyskretna 1000-212bMD
Reguły punktacji przedmiotu

S1-MAT - Matematyka, stacjonarne, pierwszego stopnia
S2-MAT - Matematyka, stacjonarne, drugiego stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Uwaga: liczba punktów ECTS obowiązująca w przedziałach oznaczonych gwiazdką ("*") może zależeć od daty rozpoczęcia twojego programu studiów. Dokładną liczbę otrzymanych punktów możesz sprawdzić w module zaliczeń etapów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
S1-MAT
Matematyka, stacjonarne, pierwszego stopnia
S2-MAT
Matematyka, stacjonarne, drugiego stopnia
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
6.5
(2007 - 2014)
7.5
(2015 - 2021)
7
(2022 - ...)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano
MIMUW fakultatywne matematyczne (zwykłe)
1000-FAK-M
1
(2007 - 2017)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano
MIMUW fundamentalne 2 rzutu matematyczne
1000-FUND2-M
nie zdefiniowano 1
(2007 - 2017)
1
(2007 - 2017)
MIMUW przedmioty obowiązkowe wymagane do zaliczenia lub warunkowego zaliczenia I roku
1000-INF1-OBW
1
(2008 - ...)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-03d50b88b (2024-02-19)