Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zespołowy projekt programistyczny 1000-2L5ZPP
Reguły punktacji przedmiotu

DU-MSMP - MISMaP, stacjonarne, drugiego stopnia
DZ-INF - Informatyka, stacjonarne, pierwszego stopnia
DZ-JSIM - Jednoczesne Studia Informatyczno-Matematyczne, stacjonarne, pierwszego stopnia
DZ-MSMP - MISMaP, stacjonarne, pierwszego stopnia
S1-INF - Informatyka, stacjonarne, pierwszego stopnia
S1-MSMP - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze, stacjonarne, pierwszego stopnia
W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów: Uwaga: liczba punktów ECTS obowiązująca w przedziałach oznaczonych gwiazdką ("*") może zależeć od daty rozpoczęcia twojego programu studiów. Dokładną liczbę otrzymanych punktów możesz sprawdzić w module zaliczeń etapów.
Nazwa punktacji Wszystkie
programy
DU-MSMP
DZ-INF
DZ-JSIM
DZ-MSMP
S1-INF
S1-MSMP
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
8
(2015 - 2016)
9
(2017 - ...)
10
(2010 - 2014)
10
(2010 - 2014)
10
(2010 - 2014)
10
(2010 - 2014)
8
(2012 - 2014)
8
(2012 - 2014)