Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody numeryczne 1000-5D96MN
Reguły punktacji przedmiotu

DM-MAT - Matematyka, stacjonarne, jednolite magisterskie

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Uwaga: liczba punktów ECTS obowiązująca w przedziałach oznaczonych gwiazdką ("*") może zależeć od daty rozpoczęcia twojego programu studiów. Dokładną liczbę otrzymanych punktów możesz sprawdzić w module zaliczeń etapów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
DM-MAT
Matematyka, stacjonarne, jednolite magisterskie
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
6
(1976 - ...)
nie zdefiniowano
MIMUW seminarium magisterskie na informatyce
1000-SMGR-I
1
(1976 - ...)
nie zdefiniowano
MIMUW seminarium magisterskie na matematyce
1000-SMGR-M
1
(1976 - ...)
nie zdefiniowano
MIMUW seminarium magisterskie na matematyce (mat. stos.)
1000-SMGR-MS
nie zdefiniowano 1
(1976 - 2017)
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)