Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Statystyczna analiza danych 1000-714SAD
Reguły punktacji przedmiotu

DU-INF - Informatyka, stacjonarne, drugiego stopnia
DZ-BIOINF - Makrokierunek, Bioinformatyka i biologia systemów, stacjonarne, pierwszego stopnia
DZ-INF - Informatyka, stacjonarne, pierwszego stopnia
DZ-JSIM - Jednoczesne Studia Informatyczno-Matematyczne, stacjonarne, pierwszego stopnia
S1-BIOINF - Bioinformatyka i biologia systemów, stacjonarne, pierwszego stopnia
S1-INF - Informatyka, stacjonarne, pierwszego stopnia
S2-INF - Informatyka, stacjonarne, drugiego stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Uwaga: liczba punktów ECTS obowiązująca w przedziałach oznaczonych gwiazdką ("*") może zależeć od daty rozpoczęcia twojego programu studiów. Dokładną liczbę otrzymanych punktów możesz sprawdzić w module zaliczeń etapów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
DU-INF
Informatyka, stacjonarne, drugiego stopnia
DZ-BIOINF
Makrokierunek, Bioinformatyka i biologia systemów, stacjonarne, pierwszego stopnia
DZ-INF
Informatyka, stacjonarne, pierwszego stopnia
DZ-JSIM
Jednoczesne Studia Informatyczno-Matematyczne, stacjonarne, pierwszego stopnia
S1-BIOINF
Bioinformatyka i biologia systemów, stacjonarne, pierwszego stopnia
S1-INF
Informatyka, stacjonarne, pierwszego stopnia
S2-INF
Informatyka, stacjonarne, drugiego stopnia
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
4.5
(2013 - 2014)
5
(2015 - 2017)
6
(2018 - ...)
nie zdefiniowano 5
(2009 - 2012)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano 5
(2009 - 2012)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano
MIMUW fakultatywne lub obieralne
1000-FAKOB-I
1
(2018 - 2018)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano
MIMUW informatyczne do wyboru
1000-WYB-I
nie zdefiniowano 1
(2018 - 2018)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano 1
(2018 - 2018)
MIMUW informatyczne do wyboru dla jedn. 3I+4M
1000-WYB-OI
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano 1
(2018 - 2018)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano
MIMUW informatyczne do wyboru dla jedn. 3I+4M wraz z laboratoriami
1000-WYBL-OI
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano 1
(2018 - 2018)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano
MIMUW informatyczne do wyboru dla jedn. 3M+4I
1000-WYB-OM
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano 1
(2018 - 2018)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano
MIMUW informatyczne do wyboru wraz z laboratoriami
1000-WYBL-I
nie zdefiniowano 1
(2018 - 2018)
nie zdefiniowano 1
(2018 - 2018)
1
(2018 - 2018)
nie zdefiniowano 1
(2018 - 2018)
1
(2018 - 2018)
MIMUW monograficzne matematyczne
1000-MON-M
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano 1
(2018 - 2018)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano
MIMUW obieralne informatyczne
1000-OBIER
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano 1
(2018 - ...)
1
(2018 - ...)
MIMUW obieralne informatyczne stałe
1000-OBIER-STALE
1
(2018 - ...)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano
MIMUW wybieralne matematyczne
1000-FMON-M
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano 1
(2018 - 2018)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano
Przedmioty z zakresu statystyki
1000-STAT
1
(2018 - ...)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-03d50b88b (2024-02-19)