Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bazy danych i usługi sieciowe 1000-715BDU
Reguły punktacji przedmiotu

DZ-BIOINF - Makrokierunek, Bioinformatyka i biologia systemów, stacjonarne, pierwszego stopnia
S1-BIOINF - Bioinformatyka i biologia systemów, stacjonarne, pierwszego stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Uwaga: liczba punktów ECTS obowiązująca w przedziałach oznaczonych gwiazdką ("*") może zależeć od daty rozpoczęcia twojego programu studiów. Dokładną liczbę otrzymanych punktów możesz sprawdzić w module zaliczeń etapów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
DZ-BIOINF
Makrokierunek, Bioinformatyka i biologia systemów, stacjonarne, pierwszego stopnia
S1-BIOINF
Bioinformatyka i biologia systemów, stacjonarne, pierwszego stopnia
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
5
(2013 - 2013)
5.5
(2014 - 2016)
5
(2017 - 2017)
5.5
(2018 - 2018)
6
(2019 - ...)
5
(2010 - 2012)
5
(2010 - 2012)
MIMUW fakultatywne matematyczne (zwykłe)
1000-FAK-M
1
(2023 - ...)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano
MIMUW przedmioty obieralne dla III roku bioinformatyki
1000-BINF3-OBIER
1
(2016 - ...)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano
przedmioty obieralne dla bioinformatyki
1000-BINF-OBIER
1
(2017 - ...)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)