Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do optyki i fizyki materii skondensowanej 1100-3003
Reguły punktacji przedmiotu

S1-PRK-NIN - Nanoinżynieria, stacjonarne, pierwszego stopnia (studia inżynierskie)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Uwaga: liczba punktów ECTS obowiązująca w przedziałach oznaczonych gwiazdką ("*") może zależeć od daty rozpoczęcia twojego programu studiów. Dokładną liczbę otrzymanych punktów możesz sprawdzić w module zaliczeń etapów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
S1-PRK-NIN
Nanoinżynieria, stacjonarne, pierwszego stopnia (studia inżynierskie)
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
3
(2009 - 2013)
6
(2014 - 2020)
5
(2021 - ...)
6
(2023 - ...)
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-8dd87d441 (2023-12-07)