Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

History of physical sciences 1100-HPS-OG
Reguły punktacji przedmiotu

S1-AS - Astronomia, stacjonarne, pierwszego stopnia
S1-FBM - Zastosowania fizyki w biologii i medycynie, stacjonarne, pierwszego stopnia
S1-FBM-OP - Zastosowania fizyki w biologii i medycynie, optyka okularowa i optometria, stacjonarne, I stopnia
S1-FZ - Fizyka, stacjonarne, pierwszego stopnia
S1-INZN - Inżynieria nanostruktur, stacjonarne, pierwszego stopnia
S2-FBM - Zastosowania fizyki w biologii i medycynie, stacjonarne, drugiego stopnia
S2-FZ - Fizyka, stacjonarne, drugiego stopnia
S2-INZN - Inżynieria nanostruktur, stacjonarne, drugiego stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Uwaga: liczba punktów ECTS obowiązująca w przedziałach oznaczonych gwiazdką ("*") może zależeć od daty rozpoczęcia twojego programu studiów. Dokładną liczbę otrzymanych punktów możesz sprawdzić w module zaliczeń etapów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
S1-AS
Astronomia, stacjonarne, pierwszego stopnia
S1-FBM
Zastosowania fizyki w biologii i medycynie, stacjonarne, pierwszego stopnia
S1-FBM-OP
Zastosowania fizyki w biologii i medycynie, optyka okularowa i optometria, stacjonarne, I stopnia
S1-FZ
Fizyka, stacjonarne, pierwszego stopnia
S1-INZN
Inżynieria nanostruktur, stacjonarne, pierwszego stopnia
S2-FBM
Zastosowania fizyki w biologii i medycynie, stacjonarne, drugiego stopnia
S2-FZ
Fizyka, stacjonarne, drugiego stopnia
S2-INZN
Inżynieria nanostruktur, stacjonarne, drugiego stopnia
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
5
(2009 - ...)
*
(2014 - 2015)
*
(2014 - 2015)
*
(2014 - 2015)
*
(2014 - 2015)
*
(2014 - 2015)
*
(2014 - 2015)
*
(2014 - 2015)
*
(2014 - 2015)
UW ogólnouniwersyteckie
0000-OGUN
2
(2009 - ...)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-0cee12404 (2022-08-03)