Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Flora i Fauna 1400-112FF
Reguły punktacji przedmiotu

NW1-BI - Biologia, niestacjonarne, (wieczorowe), pierwszego stopnia
NW1-BT - Biotechnologia, niestacjonarne (wieczorowe), pierwszego stopnia
NW1-OS - Ochrona środowiska, niestacjonarne (wieczorowe), pierwszego stopnia
S1-BI - Biologia, stacjonarne, pierwszego stopnia
S1-BT - Biotechnologia, stacjonarne, pierwszego stopnia
S1-MSMP - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze, stacjonarne, pierwszego stopnia
S1-OS - Ochrona środowiska, stacjonarne, pierwszego stopnia
S2-MSMP - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze, stacjonarne, drugiego stopnia
SJ-MSMP - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze, stacjonarne, jednolite magisterskie
W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów: Uwaga: liczba punktów ECTS obowiązująca w przedziałach oznaczonych gwiazdką ("*") może zależeć od daty rozpoczęcia twojego programu studiów. Dokładną liczbę otrzymanych punktów możesz sprawdzić w module zaliczeń etapów.
Nazwa punktacji Wszystkie
programy
NW1-BI
NW1-BT
NW1-OS
S1-BI
S1-BT
S1-MSMP
S1-OS
S2-MSMP
SJ-MSMP
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
8
(1976 - ...)
6
(2012 - ...)
6
(2012 - ...)
6
(2012 - ...)
6
(2012 - ...)
6
(2012 - ...)
6
(2012 - ...)
6
(2012 - ...)
6
(2012 - ...)
6
(1976 - ...)